RSzacki

Sprite Test w języku C

Mar 27th, 2015
375
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. /* "Sprite Test" w jezyku C */
 3.  
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <graphics/sprite.h>
 6. #include <hardware/intbits.h>
 7. #include <exec/interrupts.h>
 8. #include <dos/dos.h>
 9.  
 10. #include <clib/graphics_protos.h>
 11. #include <clib/exec_protos.h>
 12. #include <clib/dos_protos.h>
 13.  
 14. /* Grafika duszka */
 15.  
 16. __chip UWORD sprite_data[] =
 17. {
 18.     0, 0,
 19.     0x0000, 0x07E0,
 20.     0x07E0, 0x1FF8,
 21.     0x1FF8, 0x3FFC,
 22.     0x1FF8, 0x3FFC,
 23.     0x399C, 0x7FFE,
 24.     0x37EC, 0x799E,
 25.     0x37EC, 0x799E,
 26.     0x399C, 0x7FFE,
 27.     0x3FFC, 0x7FFE,
 28.     0x0FF0, 0x3FFC,
 29.     0x07E0, 0x0FF0,
 30.     0x05A0, 0x0FF0,
 31.     0x0000, 0x07E0,
 32.     0x0000, 0x0000,
 33.     0x0000, 0x73CE,
 34.     0x63C6, 0xF7EF,
 35.     0x700E, 0xFBDF,
 36.     0x381C, 0xFC3F,
 37.     0x1C38, 0x3E7C,
 38.     0x0E70, 0x1FF8,
 39.     0x07E0, 0x0FF0,
 40.     0x07E0, 0x0FF0,
 41.     0x0E70, 0x1FF8,
 42.     0x1C38, 0x3E7C,
 43.     0x381C, 0xFC3F,
 44.     0x700E, 0xF81F,
 45.     0x6006, 0xF00F,
 46.     0x0000, 0x700E,
 47.     0, 0
 48. };
 49.  
 50. __regargs __asm __saveds ULONG mycode( register __a1 struct SimpleSprite *s )
 51. {
 52.     MoveSprite( NULL, s, s->x + 1, s->y + 1 );
 53.  
 54.     return( 0 );
 55. }
 56.  
 57. int main()
 58. {
 59.     struct SimpleSprite sprite = { 0 };
 60.     WORD number;
 61.  
 62.     struct Interrupt myvblank = { 0 };
 63.  
 64.     /* Probujemy zaalokowac duszka */
 65.  
 66.     if( ( number = GetSprite( &sprite, -1 ) ) == -1 )
 67.     {
 68.         printf( "Nie mozna zaalokowac duszka.\n" );
 69.         return( RETURN_WARN );
 70.     }
 71.  
 72.     sprite.x      = 0; /* Ustawiamy pozycje poczatkowa */
 73.     sprite.y      = 0;
 74.     sprite.height = 28; /* Ustawiamy wysokosc duszka */
 75.  
 76.     ChangeSprite( NULL, &sprite, sprite_data ); /* Ustawiamy wyglad */
 77.  
 78.     myvblank.is_Data = &sprite;
 79.     myvblank.is_Code = ( VOID (*) ) mycode;
 80.     myvblank.is_Node.ln_Name = "Sprite Test";
 81.     myvblank.is_Node.ln_Pri  = 20; /* Priorytet */
 82.  
 83.     AddIntServer( INTB_VERTB, &myvblank ); /* Instalujemy obsluge przerwania */
 84.  
 85.     Delay( 200 );
 86.  
 87.     RemIntServer( INTB_VERTB, &myvblank ); /* Usuwamy obsluge przerwania */
 88.  
 89.     FreeSprite( number ); /* Zwalniamy duszka */
 90.  
 91.     return( 0 ); /* Wychodzimy */
 92. }
RAW Paste Data