Advertisement
desislava_topuzakova

06. Vowels Sum

Jun 25th, 2022
1,056
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C# 2.79 KB | None | 0 0
 1. начин 1:
 2. using System;
 3.  
 4. namespace _05._Stream_of_letters
 5. {
 6.     internal class Program
 7.     {
 8.         static void Main(string[] args)
 9.         {
 10.             string text = Console.ReadLine(); //"softuni"
 11.             //всички позиции в текста (0 до последната)
 12.  
 13.             //повтаряме: взимаме символа на позиция + проверява
 14.             //начало: 0
 15.             //край: дължина - 1
 16.             //промяна: +1
 17.  
 18.             int sum = 0; //сума от гласните букви
 19.             for (int position = 0; position <= text.Length - 1; position++)
 20.             {
 21.                 char symbol = text[position];
 22.                 //проверка дали е: a, e, i, o ,u
 23.  
 24.                 if (symbol == 'a')
 25.                 {
 26.                     sum += 1;
 27.                 }
 28.                 else if (symbol == 'e')
 29.                 {
 30.                     sum += 2;
 31.                 }
 32.                 else if (symbol == 'i')
 33.                 {
 34.                     sum += 3;
 35.                 }
 36.                 else if (symbol == 'o')
 37.                 {
 38.                     sum += 4;
 39.                 }
 40.                 else if (symbol == 'u')
 41.                 {
 42.                     sum += 5;
 43.                 }
 44.             }
 45.  
 46.             Console.WriteLine(sum);
 47.  
 48.  
 49.         }
 50.     }
 51. }
 52.  
 53. начин 2:
 54. using System;
 55.  
 56. namespace _05._Stream_of_letters
 57. {
 58.     internal class Program
 59.     {
 60.         static void Main(string[] args)
 61.         {
 62.             string text = Console.ReadLine(); //"softuni"
 63.             //всички позиции в текста (0 до последната)
 64.  
 65.             //повтаряме: взимаме символа на позиция + проверява
 66.             //начало: 0
 67.             //край: дължина - 1
 68.             //промяна: +1
 69.  
 70.             int sum = 0; //сума от гласните букви
 71.             for (int position = 0; position <= text.Length - 1; position++)
 72.             {
 73.                 char symbol = text[position];
 74.                 //проверка дали е: a, e, i, o ,u
 75.  
 76.                 switch (symbol)
 77.                 {
 78.                     case 'a':
 79.                         sum += 1;
 80.                         break;
 81.                     case 'e':
 82.                         sum += 2;
 83.                         break;
 84.                     case 'i':
 85.                         sum += 3;
 86.                         break;
 87.                     case 'o':
 88.                         sum += 4;
 89.                         break;
 90.                     case 'u':
 91.                         sum += 5;
 92.                         break;
 93.                 }
 94.             }
 95.  
 96.             Console.WriteLine(sum);
 97.  
 98.  
 99.         }
 100.     }
 101. }
 102.  
 103.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement