SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package dataFrame;
 2.  
 3. import values.StringValue;
 4. import values.Value;
 5.  
 6. import java.lang.reflect.Array;
 7. import java.util.ArrayList;
 8. import java.util.List;
 9.  
 10. public class DataFrame {
 11.     private List<ArrayList<Value>> mColumns;
 12.     protected String[] mColumnNames;
 13.     protected String[] mColumnTypes;
 14.  
 15.     public DataFrame(String[] columnNames, String[] columnTypes) {
 16.         mColumnNames = columnNames;
 17.         mColumnTypes = columnTypes;
 18.     }
 19.  
 20.     /*
 21.     – zwracającą ilość wierszy w całej DF (uwaga – DF nie może mieć jednej z kolumn dłuższej niż pozostałe
 22.      */
 23.     public int size()
 24.     {
 25.         ArrayList<Value> firstColumn = mColumns.get(0);
 26.  
 27.         if (firstColumn == null) {
 28.             return 0;
 29.         }
 30.  
 31.         return firstColumn.size();
 32.     }
 33.  
 34.     /*
 35.      – zwracającą kolumnę o podanej nazwie
 36.      */
 37.     public ArrayList<Value> get(String columnName)
 38.     {
 39.         int columnIndex = -1;
 40.  
 41.         for (int i = 0; i < mColumnNames.length; i++) {
 42.             if (mColumnNames[i].equals(columnName)) {
 43.                 columnIndex = i;
 44.                 break;
 45.             }
 46.         }
 47.  
 48.         if (columnIndex == -1) {
 49.             return null;
 50.         }
 51.  
 52.         return mColumns.get(columnIndex);
 53.     }
 54.  
 55.     /*
 56.     – zwracającą nową DataFrame z kolumnami podanymi jako parametry. W zależności od wartości parametru copy albo tworzona jest głęboka kopia, albo płytka.
 57.      */
 58.     public DataFrame get(String[] colNames, boolean copy)
 59.     {
 60.         List<ArrayList<Value>> columns = new ArrayList<ArrayList<Value>>();
 61.         String[] colTypes = new String[colNames.length];
 62.  
 63.         for (int i = 0; i < colNames.length; i++) {
 64.             String currentColName = colNames[i];
 65.             ArrayList<Value> currentColumn = get(currentColName);
 66.  
 67.             for (int j = 0; j < mColumnNames.length; j++)
 68.             {
 69.                 if (mColumnNames[j].equals(currentColName))
 70.                 {
 71.                     colTypes[i] = mColumnTypes[j];
 72.                     break;
 73.                 }
 74.             }
 75.  
 76.             if(copy)
 77.             {
 78.                 ArrayList<Value> copiedColumn = new ArrayList<>();
 79.  
 80.                 for (Value x: currentColumn){
 81.                     copiedColumn.add(new StringValue(new StringBuilder(x.toString()).toString()));
 82.                 }
 83.  
 84.                 columns.add(copiedColumn);
 85.             }
 86.             else
 87.             {
 88.                 columns.add(currentColumn);
 89.             }
 90.         }
 91.  
 92.         DataFrame dataFrame = new DataFrame(colNames, colTypes);
 93.  
 94.         dataFrame.set(columns);
 95.  
 96.         return dataFrame;
 97.     }
 98.  
 99.     /*
 100.      – zwracającą wiersz o podanym indeksie (jako nową DataFrame)
 101.      */
 102.     public DataFrame iloc(int i)
 103.     {
 104.         DataFramerowDataFrame = new DataFrame(mColumnNames, mColumnTypes);
 105.  
 106.         List<ArrayList<Value>> columnsForRowDataFrame = getRowsFromTo(i, i);
 107.  
 108.         rowDataFrame.set(columnsForRowDataFrame);
 109.  
 110.         return rowDataFrame;
 111.     }
 112.  
 113.     /*
 114.      – zwracającą nową DataFrame z wierszami z podanego zakresu
 115.      */
 116.     public DataFrame iloc(int from, int to)
 117.     {
 118.         DataFramerowDataFrame = new DataFrame(mColumnNames, mColumnTypes);
 119.  
 120.         List<ArrayList<Value>> columnsForRowDataFrame = getRowsFromTo(from, to);
 121.  
 122.         rowDataFrame.set(columnsForRowDataFrame);
 123.  
 124.         return rowDataFrame;
 125.     }
 126.  
 127.     public void set(List<ArrayList<Value>> columns)
 128.     {
 129.         mColumns = columns;
 130.     }
 131.  
 132.     private List<ArrayList<Value>> getRowsFromTo(int from, int to)
 133.     {
 134.         List<ArrayList<Value>> columns = new ArrayList<ArrayList<Value>>();
 135.  
 136.         for (ArrayList<Value> column: mColumns)
 137.         {
 138.             ArrayList<Value> newColumn = new ArrayList<>();
 139.  
 140.             for (int i = from; i <= to; i++)
 141.             {
 142.                 Value valueAtIndex = column.get(i);
 143.                 newColumn.add(valueAtIndex);
 144.             }
 145.  
 146.             columns.add(newColumn);
 147.         }
 148.  
 149.         return columns;
 150.     }
 151. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top