nikcio

Sci10

May 23rd, 2018
90
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. //Her ændre vi kommaet til et punktum, fordi alt er engelsk bruges komma og punktum omvendt
  2.             if (float.TryParse(Input, out Bølgelængde))
  3.             {
  4.                 if (Input.Contains(","))
  5.                 {
  6.                     Input = Input.Replace(",", ".");
  7.                 }
  8.                 Fart = float.Parse(Input);
  9.             }
RAW Paste Data