uwezi

AVR_measure_time

Jan 25th, 2019
93
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <avr/io.h>
 2. #include <util/atomic.h>
 3. #include <avr/interrupt.h>
 4.  
 5. volatile uint8_t overflows = 0;
 6. volatile uint8_t last_overflows = 0;
 7. volatile uint16_t timerval = 0;
 8. volatile uint8_t finished = 0;
 9.  
 10. ISR(TIMER1_OVF_vect)
 11. {
 12.   // om det nu skulle ta mer än 4 sekunder
 13.   overflows ++;
 14. }
 15.  
 16. ISR(INT0_vect)
 17. {
 18.   // ok, vi har fått en ny puls - ett nytt varv
 19.   // nettotid ca 10 CPU-cykler, 0,6 µs
 20.   //
 21.   timerval = TCNT1;  // aktuellt värde i TIMER1
 22.   TCNT1    = 0;      // redo till nästa varv, nollställ TIMER1  
 23.   last_overflows = overflows; // bygga ut till en 24bit räknare
 24.   overflows = 0;
 25.   finished  = 1;  // vi har aktuell data
 26. }
 27.  
 28. void init(void) // även känd som setup()
 29. {
 30.   // TIMER1 i normal mode, 1/1024 prescaler
 31.   // på ett 16 MHz system blir det steg på 64 µs
 32.   // WGMxx = 0b0000
 33.   // CSxx   = 0b101
 34.   // overflow interrupt enabled
 35.   TCCR1A = (0 << WGM11) | (0 << WGM10);
 36.   TCCR1B = (0 << WGM13) | (0 << WGM12) | (1 << CS12) | (0 << CS11) | (1 << CS10);
 37.   TIMSK1 = (1 << TOIE1);
 38.  
 39.   // init interrupt on INT0-pin
 40.   // assume RISING EGDE
 41.   EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00);
 42.   EIMSK = (1 << INT0);
 43.   finished = 0;
 44.   sei();  // enable global interrupts
 45. }
 46.  
 47. int main(void)
 48. {
 49.   uint32_t total_time;
 50.  
 51.   init();
 52.   while (1)
 53.   {
 54.     if (finished) // finns det trovärdig data?
 55.     {
 56.       finished = 0; // vi har hämtat data, förberedd för en ny hämtning
 57.       // det här kan säkras genom att stoppa in i ett "atomic block"
 58.       // för att undvika problem där en INTO-interrupt händer just när vi hantera de
 59.       // globala variablerna
 60.       ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
 61.       {      
 62.         total_time = timerval + overflows << 16;
 63.       }
 64.       total_time = total_time * 64; // räkna om till µs
 65.       //
 66.       // gör vad du vill nu med total_time
 67.       //
 68.     }
 69.   }
 70. }
RAW Paste Data