youuw

4.c

Nov 29th, 2021
777
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 4. Napisac program znajdujacy wartosc maksymalna i minimalna w tablicy
 3. z zadania 1, a nastepnie wyswietlic te warto±ci i ich pozycje w tablicy.
 4.  
 5. */
 6.  
 7. #include <stdio.h>
 8.  
 9. int main(int argc, char **argv) {
 10.  
 11.     int size, tab[30];
 12.     printf("ile liczb chcesz podac?\n"); //wyswietlenie komunikatu
 13.     scanf("%d", &size); //wprowadzenie zmiennych
 14.  
 15.     if(size<1 || size>30) {
 16.         printf("podana ilosc powinna znajdowac sie w zakresie od 1 do 30!\n");
 17.         return 1;
 18.     }
 19.  
 20.     printf("podaj %d liczb calkowitych:\n", size);
 21.     for(int x = 0; x<size; x++) scanf("%d", &tab[x]);
 22.  
 23.     int nw = -1, nwid = -1, nm = -1, nmid = -1;
 24.     for(int x = 0; x<size; x++) {
 25.         if(nw<tab[x]) {
 26.             nw = tab[x];
 27.             nwid = x;
 28.         }
 29.         if(nm==-1||nm>tab[x]) {
 30.             nm = tab[x];
 31.             nmid = x;
 32.         }
 33.     }
 34.  
 35.     printf("najwieksza liczba w tablicy to %d o pozycji %d\nnajmniejsza liczba w tablicy to %d o pozycji %d\n", nw, nwid, nm, nmid);
 36.     return 0;
 37. }
 38.  
RAW Paste Data