miroLLL

DreamItem

Nov 7th, 2015
160
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6.  
 7.  
 8. class DreamItem
 9. {
 10.     static void Main()
 11.     {
 12.         /*
 13.             Дадено е:
 14.             ----------
 15.             месеца в който работи -
 16.             парите които прави за час
 17.             парите които прави за ден
 18.             и парите за неговия мечтан предмет
 19.             --------------------------------------
 20.             Предполага се:
 21.             --------------
 22.             че февруари има 28 дни
 23.             всички останали месеца имат по 30 или 31 дни
 24.             всеки месец има точно 10 почивки, когато не се работи.
 25.             -------------------------------------------------------
 26.             Също така:
 27.             -------------
 28.             трифон ако направи повече от 700 лева за месеца, взима 10 процента от цялата сума.
 29.             -------------
 30.             30 дни в месеца имат - април, юни, септември, ноември
 31.             31 дни в месеца имат - януари, март, май , юли, август, октомври,  декември
 32.             -------------
 33.             Ако заплатата стига за мечтания предмет - отпечатваме остатъка от попупката му - Money left = {0} leva.
 34.             В противен случай - отпечатваме с колко не му достига да закупи мечтания си предмет - Not enough money. {0} leva needed.
 35.           */
 36.  
 37.         string inputData = Console.ReadLine();
 38.         string[] splitData = inputData.Split('\\');
 39.  
 40.         string month = splitData[0];
 41.         decimal moneyPerHour = decimal.Parse(splitData[1]);
 42.         decimal moneyPerDay = decimal.Parse(splitData[2]);
 43.         decimal moneyForDreamItem = decimal.Parse(splitData[3]);
 44.  
 45.         // Jan", "Feb", "March", "Apr", "May", "June", "July", "Aug", "Sept", "Oct", "Nov" or "Dec"
 46.         string[] monthsWhichHave30Days = { "Apr", "June", "Sept", "Nov" }; // 0 - 3
 47.         string[] monthsWhichHave31Days = { "Jan", "March", "May", "July", "Aug", "Oct", "Dec" }; // 0 - 6
 48.  
 49.         decimal workingDays = 0.0m;
 50.  
 51.         for (int i = 0; i <= 3; i++)
 52.         {
 53.             if (month == monthsWhichHave30Days[i])
 54.             {
 55.                 workingDays += 20.0m;
 56.             }
 57.         }
 58.  
 59.         for (int i = 0; i <= 6; i++)
 60.         {
 61.             if (month == monthsWhichHave31Days[i])
 62.             {
 63.                 workingDays += 21.0m;
 64.             }
 65.         }
 66.  
 67.         if (month == "Feb")
 68.         {
 69.             workingDays += 18;
 70.         }
 71.  
 72.         decimal moneyPerMonth = (workingDays * moneyPerHour) * moneyPerDay;
 73.  
 74.         if (moneyPerMonth > 700)
 75.         {
 76.             moneyPerMonth += moneyPerMonth * 0.10m;
 77.         }
 78.  
 79.         if (moneyPerMonth > moneyForDreamItem)
 80.         {
 81.             decimal left = moneyPerMonth - moneyForDreamItem;
 82.             Console.WriteLine("Money left = {0:F2} leva.", left);
 83.         }
 84.  
 85.         else if (moneyPerMonth == moneyForDreamItem)
 86.         {
 87.             decimal enougt = moneyForDreamItem - moneyPerMonth;
 88.             Console.WriteLine("Money left = {0:F2} leva.", enougt);
 89.         }
 90.  
 91.         else
 92.         {
 93.             decimal needed = moneyForDreamItem - moneyPerMonth;
 94.             Console.WriteLine("Not enough money. {0:F2} leva needed.", needed);
 95.         }
 96.     }
 97. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×