Advertisement
IvoB1n

izg

Feb 12th, 2020
195
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /******************************************************************************
 2.  * Laborator 01 - Zaklady pocitacove grafiky - IZG
 3.  * ihulik@fit.vutbr.cz
 4.  *
 5.  * $Id: $
 6.  *
 7.  * Popis: Hlavicky funkci pro funkce studentu
 8.  *
 9.  * Opravy a modifikace:
 10.  * - ibobak@fit.vutbr.cz, orderedDithering
 11.  */
 12.  
 13. #include "student.h"
 14. #include "globals.h"
 15.  
 16. #include <time.h>
 17.  
 18. const int M[] = {
 19.     0, 204, 51, 255,
 20.     68, 136, 187, 119,
 21.     34, 238, 17, 221,
 22.     170, 102, 153, 85
 23. };
 24.  
 25. const int M_SIDE = 4;
 26.  
 27. /******************************************************************************
 28.  ******************************************************************************
 29.  Funkce vraci pixel z pozice x, y. Je nutne hlidat frame_bufferu, pokud
 30.  je dana souradnice mimo hranice, funkce vraci barvu (0, 0, 0).
 31.  Ukol za 0.25 bodu */
 32. S_RGBA getPixel(int x, int y)
 33. {
 34.     int offset = y * width + x;
 35.     S_RGBA color = frame_buffer[offset];
 36.    
 37.     if (x < 0 || x > width || y < 0 || y > height) {
 38.         color = COLOR_BLACK; //vraci barvu (0, 0, 0)
 39.     } else {
 40.         color = frame_buffer[offset];
 41.     }
 42.  
 43.     return color;
 44. }
 45. /******************************************************************************
 46.  ******************************************************************************
 47.  Funkce vlozi pixel na pozici x, y. Je nutne hlidat frame_bufferu, pokud
 48.  je dana souradnice mimo hranice, funkce neprovadi zadnou zmenu.
 49.  Ukol za 0.25 bodu */
 50. void putPixel(int x, int y, S_RGBA color)
 51. {
 52.     // width: x
 53.     // height: y
 54.     int offset = y * width + x;
 55.     if (x < 0 || x > width || y < 0 || y > height) {
 56.         frame_buffer[offset] = COLOR_BLACK; //vraci barvu (0, 0, 0)
 57.     } else {
 58.         frame_buffer[offset] = color;
 59.     }
 60. }
 61. /******************************************************************************
 62.  ******************************************************************************
 63.  Funkce prevadi obrazek na odstiny sedi. Vyuziva funkce GetPixel a PutPixel.
 64.  Ukol za 0.5 bodu */
 65. void grayScale()
 66. {
 67.     for (int y = 0; y < height; ++y) {
 68.         for (int x = 0; x < width; ++x)
 69.         {
 70.             S_RGBA pixel = getPixel(x, y);
 71.  
 72.             int intensity =  0.299 * pixel.red    \
 73.                             + 0.587 * pixel.green \
 74.                             + 0.114 * pixel.blue;
 75.  
 76.             S_RGBA ret_pixel = { intensity, intensity, intensity };
 77.             putPixel(x, y, ret_pixel);
 78.  
 79.             // if (intensity > 127) {
 80.             //  putPixel(x, y, COLOR_BLACK);
 81.             // } else {
 82.             //  putPixel(x, y, COLOR_WHITE);
 83.             // }
 84.         }
 85.     }
 86. }
 87.  
 88. /******************************************************************************
 89.  ******************************************************************************
 90.  Funkce prevadi obrazek na cernobily pomoci algoritmu maticoveho rozptyleni.
 91.  Ukol za 1 bod */
 92.  
 93. void orderedDithering()
 94. {
 95.     grayScale();
 96.        
 97.     for (int y = 0; y < height; ++y) {
 98.         for (int x = 0; x < width; ++x) {
 99.             S_RGBA pixel = getPixel(x, y);
 100.  
 101.             int i = x % M_SIDE;
 102.             int j = y % M_SIDE;
 103.            
 104.             if (pixel.red < M[j*M_SIDE+i]) {
 105.                 putPixel(x, y, COLOR_BLACK);
 106.             }
 107.             else {
 108.                 putPixel(x, y, COLOR_WHITE);
 109.             }
 110.         }
 111.     }
 112. }
 113.  
 114.  
 115. /******************************************************************************
 116.  ******************************************************************************
 117.  Funkce prevadi obrazek na cernobily pomoci algoritmu distribuce chyby.
 118.  Ukol za 1 bod */
 119. void errorDistribution()
 120. {  
 121.     for (int y = 0; y < height; ++y) {
 122.             for (int x = 0; x < width; ++x) {
 123.                 S_RGBA pixel = getPixel(x, y);
 124.  
 125.                 int i = x % M_SIDE;
 126.                 int j = y % M_SIDE;
 127.                
 128.                 if (pixel.red < M[j*M_SIDE+i]) {
 129.                     putPixel(x, y, COLOR_BLACK);
 130.                 }
 131.                 else {
 132.                     putPixel(x, y, COLOR_WHITE);
 133.                 }
 134.             }
 135.         }
 136. }
 137.  
 138. /******************************************************************************
 139.  ******************************************************************************
 140.  Funkce prevadi obrazek na cernobily pomoci metody prahovani.
 141.  Demonstracni funkce */
 142. void thresholding(int Threshold)
 143. {
 144.     /* Prevedeme obrazek na grayscale */
 145.     grayScale();
 146.  
 147.     /* Projdeme vsechny pixely obrazku */
 148.     for (int y = 0; y < height; ++y)
 149.         for (int x = 0; x < width; ++x)
 150.         {
 151.             /* Nacteme soucasnou barvu */
 152.             S_RGBA color = getPixel(x, y);
 153.  
 154.             /* Porovname hodnotu cervene barevne slozky s prahem.
 155.                Muzeme vyuzit jakoukoli slozku (R, G, B), protoze
 156.                obrazek je sedotonovy, takze R=G=B */
 157.             if (color.red > Threshold)
 158.                 putPixel(x, y, COLOR_WHITE);
 159.             else
 160.                 putPixel(x, y, COLOR_BLACK);
 161.         }
 162. }
 163.  
 164. /******************************************************************************
 165.  ******************************************************************************
 166.  Funkce prevadi obrazek na cernobily pomoci nahodneho rozptyleni.
 167.  Vyuziva funkce GetPixel, PutPixel a GrayScale.
 168.  Demonstracni funkce. */
 169. void randomDithering()
 170. {
 171.     /* Prevedeme obrazek na grayscale */
 172.     grayScale();
 173.  
 174.     /* Inicializace generatoru pseudonahodnych cisel */
 175.     srand((unsigned int)time(NULL));
 176.  
 177.     /* Projdeme vsechny pixely obrazku */
 178.     for (int y = 0; y < height; ++y)
 179.         for (int x = 0; x < width; ++x)
 180.         {
 181.             /* Nacteme soucasnou barvu */
 182.             S_RGBA color = getPixel(x, y);
 183.            
 184.             /* Porovname hodnotu cervene barevne slozky s nahodnym prahem.
 185.                Muzeme vyuzit jakoukoli slozku (R, G, B), protoze
 186.                obrazek je sedotonovy, takze R=G=B */
 187.             if (color.red > rand()%255)
 188.             {
 189.                 putPixel(x, y, COLOR_WHITE);
 190.             }
 191.             else
 192.                 putPixel(x, y, COLOR_BLACK);
 193.         }
 194. }
 195. /*****************************************************************************/
 196. /*****************************************************************************/
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement