Szerelo

AC motor contlorrel with real time adjust PID setting

Sep 27th, 2021
1,352
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //#include <avr/wdt.h> // Watchdog timer
 2. #include <avr/io.h>
 3. #include <avr/interrupt.h>
 4. #include <Wire.h>
 5. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
 6. #include <Rotary.h>
 7. #include <PID_v1.h>
 8. #include <EEPROM.h>
 9.  
 10. #define GATE 6             // TRIAC gate
 11. #define encButton 10          // stop/start gomb
 12. #define FINE 9  // rpm egyesével való állítása kapcsoló
 13. #define FINE10 8  //
 14. #define LED 13             //
 15. #define RELAY 4            // relé
 16. #define CURRENT A7         // motor áram
 17. #define PULSE 2            // triac gyújtóimpulzusának a hossza, órajelciklusban
 18. #define TACHOPULSES 8      // a tacho fordulatonkénti impulzusa
 19.  
 20. unsigned int RPM;                   // mért fordulatszám
 21. unsigned int count;                 // tacho impulzus számlálója
 22. unsigned int lastcount = 0;         // a tacho impulzusainak számlálója, a fordulatszám kiszámításához szükséges
 23. unsigned long lastcounttime = 0;    // a tacho impulzusainak ideje
 24. unsigned long lasttachotime;        // a tach impulzus idejének átmeneti tárolása
 25. unsigned long lastpiddelay = 0;     // a motor lágy indításának számlálója
 26. //unsigned long previousMillis = 0;   // a kijelző frissési idejének méréséhez
 27. //unsigned long lastDebounceTime = 0; // a gomb pergésének idejéhez átmeneti tároló
 28.  
 29. const int sampleRate = 1;           // A PID szabályozó minavételezési gyakorisága
 30. const int rpmcorrection = 86;       // a perc és a processzor órajele közötti korrekció
 31. const int lcdinterval = 500;        // a kijelző frissítési ideje ms-ban
 32. const int protection = 2000;        // fordulatszám túllépési hiba értéke
 33. //const int debounceDelay = 50;       // a gomb pergésmentesítési ideje
 34. const int minoutputlimit = 80;      // a PID szabályozó kimeneti értékének alsó határa
 35. const int maxoutputlimit = 540;     // a PID szabályozó kimeneti értékének felső határa
 36. const int mindimminglimit = 80;     // a triac gyújtási idejének biztonsági korlátja
 37. const int maxdimminglimit = 625;    // a triac gyújtási idejének biztonsági korlátja
 38. const int minrpm = 200;             // a fordulatszám kiválasztás alsó határa
 39. const int maxrpm = 9500;            // a fordulatszám kiválasztás alsó határa
 40. const int risetime = 100;           // RPM rise time delay in microseconds (risetime x RPM)
 41.  
 42. int dimming = 540;                  // a gyújtásszög kezdeti értéke (fordított érték)
 43. int counter;                        // fordulatszám mérés számlálója
 44. int desiredRPM;                     // a PID szabályozó kívánt fordulasztám értéke
 45. int tempcounter = 100;              // a motor lágy indításához átmeneti számláló
 46.  
 47. byte currentdisplay;                // a motor áramának kijelzett értéke
 48. int current;                        // motor áramának mért értéke
 49. //byte relayState = LOW;              // a relé állapota
 50. //byte buttonState;                   // a gomb állapota
 51. //byte lastButtonState = HIGH;        // a gomb előző állapota
 52.  
 53. bool softflag = false;              // motor lágyindításának jelzése
 54. bool startflag = false;             // motor működésének engedélyezése, triac gate jel
 55. bool runflag = false;               // motor normál működése
 56.  
 57. double Setpoint, Input, Output;       // PID változók
 58. double sKp = 0.1, sKi = 0.2, sKd = 0; // a motor lágy indításához tartozó PID értékek
 59. double rKp = 0.25, rKi = 1, rKd = 0;  // a motor normál működéséhez tartozó PID értékek
 60. //double Kp=25, Ki=1, Kd=0;
 61.  
 62. unsigned long lastDebounceTime = 0,lastDebounceTime1 = 0;
 63. unsigned long debounceDelay = 50;
 64. unsigned long longPressDelay = 1000;
 65. unsigned long buttonCounter,buttonCounter1;
 66. unsigned long currentMillis;
 67. unsigned long previousMillis;
 68. bool readingButton,readingButton1;
 69. bool buttonShort=false,buttonShort1=false;
 70. bool buttonLong=false,buttonLong1=false;
 71. bool buttonShortPress=false,buttonShortPress1=false;
 72. bool buttonLongPress=false,buttonLongPress1=false;
 73. bool reading,reading1;
 74.  
 75. bool PIDset;
 76. byte menu;
 77. bool buttonOK=true;
 78. unsigned int buttonCountOK;
 79. unsigned int buttonCount=20000;
 80.  
 81.  
 82. //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // az LCD I2C címe és a kijelző bekötése
 83. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
 84. Rotary r = Rotary(12, 11);            // az enkóder kivezetései
 85. PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, sKp, sKi, sKd, DIRECT); // a PID szabályozó létrehozása
 86.  
 87. void setup() {
 88.   for(int i = 0, j=400; i < 256; i++, j>>=1){
 89.    
 90.   }
 91.   Serial.begin(115200);             // hibakereséshez a soros monitor
 92.   Serial.println("Start ...");      // a szabályozó elindult
 93.   //lcd.begin(16,2);                  // a kijelző tipusának beállítása és a meghajtó létrehozása
 94.   pinMode(11, INPUT_PULLUP);        // az enkóder kivezetése, felhúzó ellenállással
 95.   pinMode(12, INPUT_PULLUP);        // az enkóder kivezetése, felhúzó ellenállással
 96.   pinMode(encButton, INPUT_PULLUP);    // a gomb, felhúzó ellenállással
 97.   pinMode(FINE, INPUT_PULLUP);      // rpm kapcsoló, felhúzó ellenállással
 98.   pinMode(FINE10, INPUT_PULLUP);      // rpm kapcsoló, felhúzó ellenállással
 99.   pinMode(RELAY, OUTPUT);           // relé kimenet
 100.   pinMode(GATE, OUTPUT);            // triac kimenet
 101.   pinMode(LED, OUTPUT);             //
 102.   digitalWrite(RELAY, LOW);  // relé alaphelyzet, LOW
 103.   digitalWrite(LED,HIGH);
 104.  
 105.   counter = minrpm;                 // fordulatszám beállítás kezdő értéke
 106.   Input = 200;                      // PID szabályozó kezdő értéke
 107.   Setpoint = 200;                   // PID szabályozó kezdő értéke
 108.  
 109.   myPID.SetMode(AUTOMATIC);         // PID szabályozó bekapcsolása
 110.   myPID.SetOutputLimits(minoutputlimit, maxoutputlimit);
 111.   myPID.SetSampleTime(sampleRate);  // és értékek beállítása
 112.  
 113.   OCR1A = 100;                      // timer1 komparátor beállítása
 114.   TIMSK1 = 0x03;                    // timer1 A komparátor és a túlcsordulás megszakítások beállítása
 115.   TCCR1A = 0x00;                    // timer1 normál működés beállítása
 116.   TCCR1B = 0x00;                    // timer1 normál működés beállítása
 117.  
 118.   attachInterrupt(0, tacho, FALLING);   // a tacho jeléhez megszakítás beállítása, 2-es kivezetés
 119.   attachInterrupt(1, ZCD, RISING);  //a nullaátmenet detektor jeléhez megszakítás beállítása, 3-as kivezetés
 120.   lcd.init();
 121.   lcd.backlight();                  // kijelző háttér világításának bekapcsolása
 122.  
 123.   disp();
 124.   motorStateStop();
 125.   //save();     // ******************************************* !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ***************************************
 126.   EEPROM.get(0, rKp);
 127.   EEPROM.get(8, rKi);
 128.   EEPROM.get(16, rKd);
 129.   menu=0;
 130.   //myPID.SetTunings(rKp, rKi, rKd);      // a motor normál működéséhez tartozo PID szablyozó értékeinek a beállítása
 131. }
 132.  
 133. void ZCD() {                      // megszakítás a nullaátmenet detektorhoz
 134.   TCCR1B = 0x04;                  // timer1 elősztó 256-ra állítása
 135.   TCNT1 = 0;                      // timer1 értékének nullázása
 136.   OCR1A = dimming;                // timer1 A komparátor értékének beállítása
 137. }
 138.  
 139. ISR(TIMER1_COMPA_vect) {          // timer1 A komparátor megszakítás (Interrupt Service Routin)
 140.   if (startflag == true) {        // motor működés engedélyezés ellenőrzése
 141.     digitalWrite(GATE, HIGH);     // triac bekapcsolása
 142.     TCNT1 = 65536 - PULSE;        // triac gyújtóimpulzus hosszának a beállítása
 143.   }
 144. }
 145.  
 146. ISR(TIMER1_OVF_vect) {         // timer1 túlcsordulás, letelt a gyújtóimpulzus hossza
 147.   digitalWrite(GATE, LOW);     // triac gate kikapcsolása. a triac nem kapcsol ki ettől!
 148.   TCCR1B = 0x00;               // timer1 normál működés
 149. }
 150.  
 151. void tacho() {                 // tach impulzus megszakítás. fordulatszám kiszámítása
 152.   count++;
 153.   unsigned long tachotime = micros() - lasttachotime;   // két impulzus közötti idő
 154.   float time_in_sec  = ((float)tachotime + rpmcorrection) / 1000000;  // átszámítás másodpercre
 155.   float prerpm = 60 / time_in_sec;                      // átszámítás percre
 156.   RPM = prerpm / TACHOPULSES;                           // és elosztva a fordulatonkénti tacho impulzusok számával
 157.   lasttachotime = micros();                             // időpont tárolása
 158. }
 159.  
 160. void loop() {
 161.   if (runflag==true) {
 162.     //myPID.Compute();     // PID szbályozó számítás
 163.   }
 164.  
 165.   currentMillis = millis();
 166.   if (currentMillis - previousMillis >= 500) {   // Timer every 1 second due to display refresh
 167.     previousMillis = currentMillis;
 168.     disp();
 169.   }
 170.   pressButton();
 171.   //pressButton1();
 172.   digitalWrite(LED,!digitalRead(FINE));
 173.   desiredRPM = counter;              // a kívánt fordulatszám beállítása
 174.  
 175.   if (buttonLong==true){    // Long press on the encoder button, enter the time setting menu
 176.     reading=false;
 177.     buttonLong=false;
 178.     Serial.println("Long Press Normal");   // The button has been pressed long time
 179.     if (PIDset==false) {
 180.       PIDset=true;
 181.       menu=1;
 182.     } else {
 183.       PIDset=false;
 184.       menu=0;
 185.       save();
 186.     }
 187.     disp();
 188.   }
 189.   if (buttonShort==true and readingButton==HIGH){   // Short press of encoder button, current timer START
 190.     reading=false;
 191.     buttonShort=false;
 192.     Serial.println("Short Press Normal");    // The button has been pressed short time  
 193.     if (runflag == false){
 194.       myPID.SetMode (AUTOMATIC);
 195.       runflag=true;
 196.       softflag = true;            // lágyindítás bekapcsolása
 197.       digitalWrite(RELAY, HIGH); // relé bekapcsolása
 198.       delay (300);                // a relé kontaktusok záródására várakozás, relé típustól függ
 199.       startflag = true;           // motor működés engedélyezése, triac
 200.       RPM=0;                      // álló motornál kezdő fordulatszám nulla. Nincs ellenőrizve, hogy tényleg áll-e a motor
 201.     } else {
 202.       //myPID.SetMode (MANUAL);
 203.       Setpoint = 200;             // PID érték alaphelyzetbe állítása
 204.       Input = 200;                // PID érték alaphelyzetbe állítása
 205.       runflag = false;            // motor normál működését jelző kikapcsolása
 206.       startflag = false;          // motor működését engedélyező jelző kikapcsolása
 207.       delay (300);                // várakozás a motor áram megszűnésére, a relé kontaktusának a kímélése miatt
 208.       digitalWrite(RELAY, LOW); // relé kikapcsolása
 209.       motorStateStop();           //
 210.     }
 211.   }
 212.  
 213.   if (buttonLong1==true){    // Long press on the encoder button, enter the time setting menu
 214.     reading1=false;
 215.     buttonLong1=false;
 216.     Serial.println("Long1 Press Normal");   // The button has been pressed long time
 217.   }
 218.   if (buttonShort1==true and readingButton1==HIGH){   // Short press of encoder button, current timer START
 219.     reading1=false;
 220.     buttonShort1=false;
 221.     Serial.println("Short1 Press Normal");    // The button has been pressed short time  
 222.   }
 223.  
 224.  
 225.   unsigned char result = r.process(); // enkóder kezelés
 226.   int tmp;                            // átmeneti tároló a megváltoztatandó érték változásának nagyságához
 227.   if (PIDset==false){
 228.     if (result == DIR_CW) {             // ha jobbra történt a forgatás,
 229.       tmp=20;                           // a változtatás kezdő értéke
 230.       if (counter >= 500) tmp=50;       // ha nagyobb az érték, akkor sávosan nagyobb lesz a változtatás mértéke is
 231.       if (counter >=1500) tmp=100;
 232.       if (digitalRead(FINE)==LOW) tmp=1;  // ha lépésenkénti állítás
 233.       if (digitalRead(FINE10)==LOW) tmp=10;  // ha lépésenkénti állítás
 234.       counter+=tmp;                     // az új érték kiszámítása
 235.       if (counter >= maxrpm) {          // elérte-e vagy meghaladta a maximális értéket
 236.         counter = maxrpm;               // ha igen, akkor az érték a maximum lesz
 237.       }
 238.       disp();                 // az új érték kijelzése
 239.     }
 240.     else if (result == DIR_CCW) {       // ha balra történt a forgatás,
 241.       tmp=20;                           // a változtatás kezdő értéke
 242.       if (counter >= 500) tmp=50;       // ha nagyobb az érték, akkor sávosan nagyobb lesz a változtatás mértéke is
 243.       if (counter >=1500) tmp=100;
 244.       if (digitalRead(FINE)==LOW) tmp=1;// ha lépésenkénti állítás
 245.       if (digitalRead(FINE10)==LOW) tmp=10;  // ha lépésenkénti állítás
 246.       counter-=tmp;                     // az új érték kiszámítása
 247.       if (counter <= minrpm) {          // elérte-e vagy kisebb-e a minimális értéknél
 248.         counter = minrpm;               // ha igen, akkor az érték a minimum lesz
 249.       }
 250.       disp();                 // az új érték kijelzése
 251.     }
 252.   } else {
 253.     if (result == DIR_CW) {             // ha jobbra történt a forgatás,
 254.       setplus();
 255.       myPID.SetTunings(rKp,rKi,rKd);
 256.       disp();
 257.     }
 258.     if (result == DIR_CCW) {             // ha jobbra történt a forgatás,
 259.       setminus();
 260.       myPID.SetTunings(rKp,rKi,rKd);
 261.       disp();
 262.     }
 263.     if (digitalRead(FINE10)==LOW and menu>1 and buttonOK==true) {
 264.       buttonCountOK=buttonCount;
 265.       buttonOK=false;
 266.       menu--;
 267.       disp();
 268.     }
 269.     if (digitalRead(FINE)==LOW and menu<3 and buttonOK==true) {
 270.       buttonCountOK=buttonCount;
 271.       buttonOK=false;
 272.       menu++;
 273.       disp();
 274.     }
 275.   }
 276.   if (softflag == true) {             // lágyindítás kell-e
 277.     myPID.SetTunings(sKp, sKi, sKd);  // PID szabályozó lágyindításhoz szükséges értékeinek a beállítása
 278.     int i = (desiredRPM - tempcounter); // a kívánt fordulatszámmal arányos számú szabályozási hurok meghatározása
 279.     for (int j = 1; j <= i; j++) {    // a szabályozási hurok
 280.       Input = RPM;                    // PID szabályozó bemenete a tényleges fordulatszám
 281.       Setpoint = tempcounter;         // PID szabályozó állításához tartozó érték
 282.       myPID.Compute();                // PID szbályozó számítás
 283.       dimming = map(Output, minoutputlimit, maxoutputlimit, maxoutputlimit, minoutputlimit); // a PID szabályoző és a triac gyújtásának az ideje fordított
 284.       dimming = constrain(dimming, mindimminglimit, maxdimminglimit);     // ellenőrzés, hogy a megfelelő tartományba esik-e az érték
 285.       tempcounter++;                  // a PID szabályozó állítási értékének a növelése
 286.       delayMicroseconds (risetime);   // feléledési idő a PID szabályozónak
 287.     }
 288.     if (tempcounter >= desiredRPM) {  // ha elérte a kívánt értéket az átmeneti beállítási érték
 289.       lastcounttime = millis();       // akkor átváltás normál működésre engedélyezés
 290.       lastpiddelay = millis();        // és a hozzá tartozó értékek és jelzők beállítása
 291.       softflag = false;
 292.       runflag = true;
 293.       tempcounter = 100;              // átmeneti indító számláló alaphelyzetbe állítása
 294.     }
 295.   }
 296.  
 297.  
 298.   if (runflag == HIGH && softflag == false) {  // ha nincs lágyindítás,
 299.     unsigned long piddelay = millis();  // időpont olvasása
 300.     if ((piddelay - lastpiddelay) > 1000) { // a lágyindítás engedélyezése óta eltelt-e már 1000ms
 301.       myPID.SetTunings(rKp, rKi, rKd);      // ha igen, akkor a motor normál működéséhez tartozo PID szablyozó értékeinek a beállítása
 302.       lastpiddelay = millis();              // az utolsó időpont olvasása
 303.     }
 304.     Input = RPM;                        // a PID szabályozó bemeneti értéke a tényleges fordulatszám
 305.     Setpoint = desiredRPM;              // a PID szabályozó beállítási értéke a kívánt fordulatszám
 306.     myPID.Compute();                    // PID szabályozó kimeneti értékének a számítása
 307.     dimming = map(Output, minoutputlimit, maxoutputlimit, maxoutputlimit, minoutputlimit); // a PID szabályoző és a triac gyújtásának az ideje fordított
 308.     dimming = constrain(dimming, mindimminglimit, maxdimminglimit);     // ellenőrzés, hogy a megfelelő tartományba esik-e az érték
 309.   }
 310.  
 311.  
 312.   unsigned long counttime = millis();   // időpont tárolása
 313.   if (counttime - lastcounttime >= 5000) {  // az utolsó tachotól érkezett jeltől eltelt-e már 2000 ms
 314.     if (count == 0 && runflag == true) {  // ha igen, akkor hiba, de csak akkor, ha menet közben történt
 315.       startflag = false;               // motor engedélyezés kikapcsolása
 316.       delay (300);                     // várakozás a motor feszültség mentes állapotára
 317.       digitalWrite(RELAY, LOW);        // motor relé kikapcsolása
 318.       runflag = LOW;                // relé állapot kikapcsolása
 319.       stuckerror();                    // nincs tacho jel hiba jelzése
 320.     }
 321.     lastcount = count;                 // tacho jel számláló tárolása
 322.     count = 0;                         // tacho jel számláló nullázása
 323.     lastcounttime = millis();          // időpont tárolása az eltelt idő méréséhez
 324.   }
 325.  
 326.   if (count == 0 && runflag == LOW) { // ha a motor megállt,
 327.     RPM = 0;                           // akkor a tényleges fordulatszám nullára állítása
 328.   }
 329.  
 330.   if (runflag == true && RPM > desiredRPM + protection) {  // a motor működése közben meghaladja-e a tényleges fordulatszám a beállított fordulatszámot a biztonsági értékkel
 331.     startflag = false;            // ha igen, akkor motor kikapcsolása
 332.     //delay (300);                  // várakozás a motor feszültségmentes állapotára
 333.     digitalWrite(RELAY, LOW);     // relé kikapcsolás
 334.     runflag = false;             // relé állapotjelző kikapcsolása
 335.     digitalWrite(RELAY, LOW);        // motor relé kikapcsolása
 336.     exceederror();                // túlzott fordulatszám hiba jelzése
 337.   }
 338.  
 339.   if (buttonCountOK!=0) {
 340.     buttonCountOK--;
 341.     if (buttonCountOK==0) {
 342.       buttonOK=true;
 343.     }
 344.   }
 345. }
 346.  
 347. void motorStateStop() {
 348.   lcd.setCursor(0, 1);
 349.   lcd.print ("  Press  START  ");
 350. }
 351.  
 352. void disp() {
 353.   if (menu==0) {  
 354.     lcd.setCursor(0, 0);
 355.     lcd.print("RPM: ");
 356.     if (counter < 1000) lcd.print(" ");
 357.     lcd.print(counter);
 358.     lcd.print(" /");
 359.     lcd.setCursor(12, 0);
 360.     if (RPM < 1000) lcd.print(" ");
 361.     if (RPM < 100) lcd.print(" ");
 362.     if (RPM < 10) lcd.print(" ");
 363.     lcd.print(RPM);
 364.     if (runflag == HIGH) {
 365.       lcd.setCursor(0, 1);
 366.       lcd.print("                ");
 367.       lcd.setCursor(0, 1);
 368.     }
 369.     else {
 370.       lcd.setCursor(0, 1);
 371.       lcd.print ("  Press  START  ");
 372.     }
 373.   }
 374.   if (menu==1) {
 375.     lcd.setCursor(0, 1);
 376.     lcd.print("                ");
 377.     lcd.setCursor(3, 1);
 378.     lcd.print("Kp: ");
 379.     lcd.print(rKp);
 380.   }
 381.   if (menu==2) {
 382.     lcd.setCursor(0, 1);
 383.     lcd.print("                ");
 384.     lcd.setCursor(3, 1);
 385.     lcd.print("Ki: ");
 386.     lcd.print(rKi);
 387.   }
 388.   if (menu==3) {
 389.     lcd.setCursor(0, 1);
 390.     lcd.print("                ");
 391.     lcd.setCursor(3, 1);
 392.     lcd.print("Kd: ");
 393.     lcd.print(rKd);
 394.   }
 395. }
 396.  
 397. void exceederror() {
 398.   lcd.clear();
 399.   while (1) {
 400.     lcd.setCursor(5, 0);
 401.     lcd.print("ERROR!");
 402.     lcd.setCursor(2, 1);
 403.     lcd.print("TRIAC DAMAGE");
 404.   }
 405. }
 406.  
 407. void stuckerror() {
 408.   lcd.clear();
 409.   lcd.setCursor(5, 0);
 410.   lcd.print("ERROR!");
 411.   lcd.setCursor(2, 1);
 412.   lcd.print("MOTOR STUCK!");
 413.   delay(1000);
 414.   while (digitalRead(encButton)) {
 415.   }
 416.   delay(500);
 417.   while (!digitalRead(encButton)) {
 418.   }
 419.   delay(500);
 420. }
 421.  
 422. void pressButton() {
 423.   readingButton = digitalRead(encButton);
 424.   if (readingButton==LOW and reading==true) {
 425.     buttonCounter++;
 426.     if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {  // Is the prell time out?
 427.       buttonShort=true;
 428.     }
 429.     if ((millis() - lastDebounceTime) > longPressDelay) {
 430.       buttonLong=true;
 431.       buttonShort=false;
 432.     }
 433.   }
 434.   if (readingButton==HIGH) {
 435.     lastDebounceTime=millis();
 436.     buttonCounter=0;
 437.     reading=true;
 438.   }
 439. }
 440.  
 441. void pressButton1() {
 442.   readingButton1 = digitalRead(FINE);
 443.   if (readingButton1==LOW and reading1==true) {
 444.     buttonCounter1++;
 445.     if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay) {  // Letelt-e a prell idő
 446.       buttonShort1=true;
 447.     }
 448.     if ((millis() - lastDebounceTime1) > longPressDelay) {  //
 449.       buttonLong1=true;
 450.       buttonShort1=false;
 451.     }
 452.   }// else {
 453.   if (readingButton1==HIGH) {
 454.     lastDebounceTime1=millis();
 455.     buttonCounter1=0;
 456.     reading1=true;
 457.   }
 458. }
 459.  
 460. void setplus() {    // Increase value
 461.   Serial.print(menu);
 462.   Serial.print(" ");
 463.   Serial.println(rKp);
 464.   if (menu==1) {
 465.     rKp=rKp+0.01;
 466.     if (rKp>10) rKp=10;
 467.   }
 468.   if (menu==2) {
 469.     rKi=rKi+0.01;
 470.     if (rKi>10) rKi=10;
 471.   }
 472.   if (menu==3) {
 473.     rKd=rKd+0.01;
 474.     if (rKd>10) rKd=10;
 475.   }
 476. }
 477.  
 478. void setminus() {   // Decrease value
 479.   if (menu==1) {
 480.     rKp=rKp-0.01;
 481.     if (rKp<0) rKp=0;
 482.   }
 483.   if (menu==2) {
 484.     rKi=rKi-0.01;
 485.     if (rKi<0) rKi=0;
 486.   }
 487.   if (menu==3) {
 488.     rKd=rKd-0.01;
 489.     if (rKd<0) rKd=0;
 490.   }
 491. }
 492.  
 493. void save() {
 494.   EEPROM.put(0,rKp);
 495.   EEPROM.put(8,rKi);
 496.   EEPROM.put(16,rKd);
 497. }
 498.  
 499. /*
 500. #include<avr/wdt.h> // Header for watchdog timers in AVR
 501.  
 502. void setup() {
 503.   Serial.begin(9600); // Define baud rate for serial communication
 504.   Serial.println("Watchdog Demo Starting");
 505.   pinMode(13, OUTPUT);
 506.   wdt_disable();  // Disable the watchdog and wait for more than 2 seconds
 507.   delay(3000);  // Done so that the Arduino doesn't keep resetting infinitely in case of wrong configuration
 508.   wdt_enable(WDTO_2S);  /* Enable the watchdog with a timeout of 2 seconds
 509. }
 510.  
 511. void loop() {
 512.   for(int i = 0; i<20; i++) // Blink LED for some time  
 513.   {
 514.     digitalWrite(13, HIGH);
 515.     delay(100);
 516.     digitalWrite(13, LOW);
 517.     delay(100);
 518.     wdt_reset();  // Reset the watchdog
 519.   }
 520.   while(1); // Infinite loop. Will cause watchdog timeout and system reset.
 521. } */
RAW Paste Data