Advertisement
Razorspined

Untitled

Mar 16th, 2023
346
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 1.61 KB | None | 0 0
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. //int sum(int a, int b) {
 4. //  return a + b;
 5. //}
 6.  
 7. // функция, която приема един числов параметър и връща като резултат
 8. // сборът на всички числа от 1 до параметъра
 9. // S = n * (1 + n) / 2
 10.  
 11. // можем ли да направим същата функция, но с рекурсия
 12.  
 13. /*
 14.   4# = 4 + 3 + 2 + 1
 15.   3# = 3 + 2 + 1
 16.  
 17.   4# = 4 + 3#
 18.   1# = 1
 19.  
 20.   n# = n + (n-1)#
 21.   1# = 1
 22. */
 23.  
 24. int sumIntegers(int n) {
 25.     if (n == 1) return 1;
 26.     else return n + sumIntegers(n - 1);
 27. }
 28.  
 29. // x = 10, y = 20
 30. int sumLoop(int x, int y) {
 31.     int n = x;
 32.     int sum = 0;
 33.     while (n >= x && n <= y)
 34.     {
 35.         sum += n;
 36.         n++;
 37.     }
 38.     return sum;
 39. }
 40.  
 41. int sum(int a, int b) {
 42.     // S = n * (a + b) / 2
 43.     int n = (b - a)+1;
 44.  
 45.     return n * (a + b) / 2;
 46. }
 47. // как да сметнем сборовете на числата в интервалите 10-20, 30-40, 50-60, 70-80
 48.  
 49. // можем ли да направим 4-битов брояч?
 50. /*
 51.     0000
 52.     0001
 53.     0010
 54.     0011
 55.     0100
 56.     0101
 57.     0110
 58.     0111
 59.     1000
 60.     ...
 61.     ...
 62.     1111
 63. */
 64.  
 65. // return-type  name    parameters  body
 66. int main () {
 67.  
 68.     /*for (int a = 10, b = 20; a <= 70 && b <= 80; a += 20, b += 20) {
 69.         printf("%d\n", sumLoop(a, b));
 70.     }*/
 71.     /*printf("i\tj\n");
 72.     for (int i = 0; i < 4; i++) {
 73.         for (int j = 0; j < 4; j++) {
 74.             printf("%d\t%d\n", i, j);
 75.         }
 76.     }*/
 77.     for (int a = 0; a <= 1; a++) {
 78.         for (int b = 0; b <= 1; b++) {
 79.             for (int c = 0; c <= 1; c++) {
 80.                 for (int d = 0; d <= 1; d++) {
 81.                     printf("%d%d%d%d\n", a, b, c, d);
 82.                 }
 83.             }
 84.         }
 85.     }
 86.     return 0;
 87. }
 88.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement