youuw

zad8 C

Oct 24th, 2021
881
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main(int argc, char **argv) {
 4.  
 5.     unsigned char a; //deklaracja zmiennej
 6.     a--; //odejmuje od jej poczatkowej wartosci 1
 7.     printf("%d", a); //wyswietla zmienna a jako liczbe
 8.     printf("\n");
 9.     printf("%c", a); //wyswietla zmienna a jako znak
 10.     return 0;
 11.     //wniosek - zadeklarowana zmienna typu unsigned char bez deklaracji jej wartosci na poczatku przyjmuje wartosc 0, dlatego po operacji a-1 wartosci a wynosi 255. zakres jej wartosci zmiennej typu unsignej char nalezy do przedzialu [0,255] z racji numerowania znakow ASCII jako liczb dodatnich maks 8bitowych (2^8 = 256, tyle liczb miesci sie w zakresie [0,255])
 12. }
RAW Paste Data