Advertisement
cawyfo

Krakers negeren ultimatum en blijven zitten

Aug 19th, 2023 (edited)
122
0
Never
1
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.02 KB | None | 0 0
 1. Krakers negeren ultimatum en blijven zitten: Utrecht zit flink in de maag met bezette sloopwoningen
 2.  
 3. De groep krakers in de vier woningen aan de Croeselaan in Utrecht zijn vandaag niet vrijwillig vertrokken. Omdat de gemeente dit wel eiste, volgt mogelijk een gedwongen ontruiming. Hiertoe is nu de eerste stap gezet.
 4.  
 5. AD Utrecht | Marco Gerling 18-08-23, 18:13
 6.  
 7. Tot vrijdagmorgen 9.00 uur kregen de krakers de tijd om vrijwillig te vertrekken. Ambtenaren hadden hierover gesprekken gevoerd die volgens Utrecht ‘in goede sfeer’ verliepen. De deadline verliep zonder dat de krakers de woningen verlieten. Utrecht zit flink met de krakers in de maag, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.
 8.  
 9. Panden op korte termijn naar beoogde huurders
 10.  
 11. ,,Omdat de panden naar de mening van de gemeente oneigenlijk gebruikt worden, wordt een civiele procedure gestart. Hierdoor kan een rechterlijke toets plaatsvinden met voor de gemeente als doel dat de panden op korte termijn gebruikt kunnen worden door de beoogde huurders.’’ De gemeente overweegt ook om aangifte te doen.
 12.  
 13. Bij aangifte is het woord eerst aan het Openbaar Ministerie, vervolgens aan een rechter-commissaris en daarna bij eventuele gedwongen ontruiming aan de politie. De gemeente stelt: ,,Op basis van zondag beschikbare informatie kon het OM niet met zekerheid vaststellen dat het om een zogeheten heterdaadsituatie ging, en een directe ontruiming was daarmee niet aan de orde.”
 14.  
 15. Alarmsysteem blijkt niet effectief
 16.  
 17. Volgens Utrecht waren er twee opties om het risico van kraak te beperken: een alarmsysteem in de woningen of een bruikleenovereenkomst voor een minimale periode van 28 dagen. Verwachting was dat snel na de leegstand sinds eind maart mensen zouden gaan wonen op de locatie. Daarom werd gekozen voor alarmering. Dat noemt Utrecht nu ‘niet verstandig’.
 18.  
 19. De vier gekraakte woningen zijn eigendom van Utrecht, dat hier de nieuwe wijk het Beurskwartier ontwikkelt. Tot eind maart dit jaar zijn de woningen in bruikleen gegeven via de leegstandsbeheerder. Vervolgens zouden hier tijdelijke huurders komen te wonen. In de toekomst worden deze woningen gesloopt. Tot de eerste woningen in het Beurskwartier gerealiseerd en zijn, kunnen hier nog enkele jaren statushouders wonen.
 20.  
 21. Meer tijd nodig
 22.  
 23. ,,Het is de eerste keer dat binnen de gemeente, in ons eigen bezit, op deze manier leegstandswoningen worden toegewezen aan kwetsbare doelgroepen. Met de betrokken organisaties zijn afspraken gemaakt, maar in de praktijk bleek het matchingproces, de toepassing van waarborgsom en passende huurprijs meer tijd te vragen. Nu we dit weten kunnen we in vervolgprocessen rekening houden met hoe we de bezetting van woningen plannen.”
 24.  
 25. De woningen waren pas twee dagen toegewezen en stonden al zeven maanden leeg, voordat ze zondag werden gekraakt. Hier moeten vier gezinnen komen via Het Vierde Huis, in dit geval statushouders. ,,We kiezen voor deze doelgroepen omdat de vraag naar woningen bij deze groepen erg hoog en urgent is.” Gevolg van de kraakactie nu is dat de zogenaamde ‘inhuisperiode’ van vier weken voordat de nieuwe bewoners in de huizen trekken vertraging oploopt.
 26.  
 27. Kraakvriendelijke stad
 28.  
 29. ,,Utrecht is uitgeroepen tot een kraakvriendelijke stad. Onze fracties zijn begripvol voor de actie van de krakers en vinden vooral de leegstand een reden voor verontwaardiging.” Dat stellen PvdA, GroenLinks, Bij1, Partij voor de Dieren, Volt, Utrecht Solidair en Student&Starter vandaag. Zij stellen vragen aan burgemeester en wethouders over de situatie. ,,We hebben niet voor niets onlangs een leegstandsverordening aangenomen in de gemeenteraad.”
 30.  
 31. Zij vinden het net als de VVD en PVV die eerder deze week ook al vragen stelden onwenselijk dat woningen langdurig leegstaan. De partijen vragen zich af: ,,Ziet het college mogelijkheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan met de krakers en tot een compromis te komen. Bijvoorbeeld tot mensen definitief hun intrek kunnen nemen in de leegstaande ruimtes.”
 32.  
 33. De krakers waren vrijdag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.
Advertisement
Comments
 • cawyfo
  40 days
  # text 0.10 KB | 0 0
  1. Pers Statement CroeseKrakers: WIJ WIJKEN NIET VOOR TIJDELIJKE HUUR
  2. https://www.indymedia.nl/node/53701
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement