isotonicq

Metoda Thomasa C#

Nov 3rd, 2016
150
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Metody Numeryczne zadanie metody Thomasa
 3. Przygotował: Dawid Grzeszuk
 4. Kierunek: Informatyka 3 semestr
 5. Środowisko: Visual Studio 2015
 6. Język programowania: C#
 7. */
 8.  
 9. using System;
 10. using System.Collections.Generic;
 11. using System.Linq;
 12. using System.Text;
 13. using System.Threading.Tasks;
 14.  
 15. namespace ConsoleApplication1
 16. {
 17.     class Metoda_Thomasa
 18.     {
 19.         #region deklarowanie tablic i zmiennych
 20.         private int n;
 21.         private double?[,] tablica_a;
 22.         private double[] tablica_gamma;
 23.         private double[] tablica_beta;
 24.         private double[] tablica_x;
 25.         #endregion
 26.  
 27.         #region metody i konstruktor
 28.         public Metoda_Thomasa()
 29.         {
 30.             Console.WriteLine("Podaj n:");
 31.             n = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
 32.  
 33.             tablica_a = new double?[n, n - 1];
 34.             tablica_gamma = new double[n];
 35.             tablica_beta = new double[n];
 36.             tablica_x = new double[n];
 37.  
 38.             Console.Clear();
 39.         }
 40.  
 41.         public void Uzupelnij_tablice()
 42.         {
 43.            for(int x=0;x<n;x++)
 44.             {
 45.                 for(int y=0;y<n-1;y++)
 46.                 {
 47.                     Pokaz_tablice();
 48.  
 49.                     if(tablica_a[x,y]==null)
 50.                     {
 51.                         if ((x == 0 && y == 0) || (x == n - 1 && y == n - 3))
 52.                         {
 53.                             tablica_a[x, y] = 0;
 54.                         }
 55.  
 56.                         else
 57.                         {
 58.                             if (y == n - 2)
 59.                                 Console.WriteLine("\nB[{0}] = ", x + 1);
 60.                             else
 61.                                 Console.WriteLine("\nA[{0},{1}] = ", x + 1, y + 1);
 62.  
 63.                             tablica_a[x, y] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 64.                         }
 65.                     }                          
 66.                     Console.WriteLine();
 67.                     Console.Clear();        
 68.                 }
 69.              }
 70.             Pokaz_tablice();
 71.             Console.WriteLine("\nNacisnij dowolny przycisk aby kontynuować");
 72.             Console.ReadKey();
 73.           }
 74.  
 75.         public void Pokaz_tablice()
 76.         {
 77.             for (int x = 0; x < n; x++)
 78.             {
 79.                 for (int y = 0; y < n - 1; y++)
 80.                 {
 81.                     if(tablica_a[x,y]!=null)
 82.                     Console.Write(tablica_a[x, y]);
 83.                     else
 84.                     Console.Write("-");
 85.  
 86.                     if (y == n - 3)
 87.                         Console.Write(" | ");
 88.                     else
 89.                         Console.Write(" ");                
 90.                 }
 91.                 Console.WriteLine();
 92.             }
 93.         }
 94.  
 95.         public void Liczenie_metody()
 96.         {
 97.             tablica_beta[0] = -tablica_a[0, 2].Value / tablica_a[0, 1].Value;
 98.             tablica_gamma[0] = tablica_a[0, 3].Value / tablica_a[0, 1].Value;
 99.  
 100.             for (int x = 1; x < n; x++)
 101.             {
 102.                 tablica_beta[x] = -tablica_a[x,2].Value / (tablica_a[x,0].Value * tablica_beta[x-1] + tablica_a[x,1].Value);
 103.                 tablica_gamma[x] =(tablica_a[x,3].Value - tablica_a[x,0].Value * tablica_gamma[x-1]) /(tablica_a[x,0].Value * tablica_beta[x-1] + tablica_a[x,1].Value);
 104.             }
 105.  
 106.             tablica_x[n - 1] = tablica_gamma[n - 1];
 107.  
 108.             for (int x = 3; x >= 0; x--)
 109.             {
 110.                 tablica_x[x] = tablica_beta[x] * tablica_x[x+1] + tablica_gamma[x];
 111.             }
 112.         }
 113.  
 114.         public void Pokaz_wyniki()
 115.         {
 116.             Console.Clear();
 117.  
 118.            for(int x=0;x<n;x++)
 119.             {
 120.                 Console.WriteLine("Beta[{0}]= {1}\nGamma[{0}]= {2}\nX[{0}]= {3}\n",x+1,tablica_beta[x],tablica_gamma[x],tablica_x[x]);
 121.             }
 122.         }
 123.         #endregion
 124.     }
 125.  
 126.     #region wykonywanie instrukcji
 127.     class Program
 128.     {
 129.         static void Main(string[] args)
 130.         {
 131.             Metoda_Thomasa przyklad = new Metoda_Thomasa();
 132.  
 133.             try
 134.             {
 135.                 try
 136.                 {
 137.                     przyklad.Uzupelnij_tablice();
 138.  
 139.                 }
 140.                 catch
 141.                 {
 142.                     Console.Clear();
 143.                     Console.WriteLine("Nie podano liczby nacisnij dowolny przycisk");
 144.                     Console.ReadLine();
 145.                     przyklad.Uzupelnij_tablice();
 146.                 }
 147.  
 148.                 przyklad.Liczenie_metody();
 149.                 przyklad.Pokaz_wyniki();
 150.             }
 151.             catch (Exception ex)
 152.             {
 153.                 Console.WriteLine(ex.Message);
 154.             }
 155.             finally
 156.             {
 157.                 Console.WriteLine("Program wykonał swój kod");
 158.                 Console.ReadKey();
 159.             }
 160.         }
 161.     }
 162.     #endregion
 163. }
RAW Paste Data