Maniklas

Example

Oct 12th, 2020
840
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Så när du i vanliga fall ska skriva en metod i en klass så gör du såhär
 2. using windowUtils;
 3.  
 4. public class OfficeManager2020
 5. {
 6.     public Employee vd;
 7.     public Employee[] office;
 8.  
 9.     public void Setup()
 10.     {
 11.         windowUtils.output("Welcome to the setup for Office Manager 2020!\nPlease enter the name of your VD: ");
 12.         string vdName = windowUtils.input();
 13.         windowUtils.output("\nPlease enter age: ");
 14.         int vdAge = int.parse(windowUtils.input());
 15.         vd = new Employee(vdName, vdAge, "VD");
 16.     }
 17.  
 18.     public void newEmployee()
 19.     {
 20.         windowUtils.output("Please enter name:");
 21.         string n = windowUtils.input();
 22.         windowUtils.output("\nPlease enter age:");
 23.         int a = int.parse(windowUtils.input());
 24.         windowUtils.output("\nPlease enter rank:");
 25.         string r = windowUtils.input();
 26.         office[office.length()] = new Employee(n, a, r);
 27.     }
 28.  
 29.     public string employeeInfo(string employeeName)
 30.     {
 31.         string output = "";
 32.         int employeenumber = 0;
 33.         foreach(Employee e in office)
 34.         {
 35.  
 36.         }
 37.     }
 38. }
 39.  
 40. public class Employee
 41. {
 42.     public int age;
 43.     public string name;
 44.     public string rank;
 45.  
 46.     public Employee()       // En constructor metod som används för att skapa ett nytt objekt
 47.     {               // (en instans) med typen som klassen representerar
 48.         age = 0;
 49.         name = "Unknown";
 50.         rank = "unknown"
 51.     }
 52.  
 53.     public Employee(string n, int a, string r)  // En till constructor metod som används på samma sätt
 54.     {                       // men låter en sätta objektets property variabler.
 55.         age = a;
 56.         name = n;
 57.         rank = r;
 58.     }
 59.  
 60.     public string getName()     // En funktion i klassen som i det här fallet returnerar property namn
 61.     {
 62.         return name;
 63.     }
 64.  
 65.     public int getAge()
 66.     {
 67.         return age;
 68.     }
 69.  
 70.     public string getRank()
 71.     {
 72.         return rank;
 73.     }
 74. }
RAW Paste Data