Guest User

mak @ unilang

a guest
Feb 5th, 2011
428
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public string ĪstenībasIzteiksmesVienkāršāTagadne(PersonasForma persona)
 2. {
 3.     string vārds = LīdzskaņuMijaĪstenībasIzteiksmesVienkāršajaiTagadnei(TagadnesCelms, persona);
 4.  
 5.     switch (persona)
 6.     {
 7.         // Vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personas formā darbības vārds ir bez galotnes vai ar galotni -i vai -ies.
 8.         case PersonasForma.VienskaitļaOtrāPersona:
 9.             string galotne = "";
 10.  
 11.             // Galotne -i ir visiem tiešajiem III konjugācijas darbības vārdiem, kā arī I konjugācijas 5.grupas un tiem 3.grupas darbības vārdiem,
 12.             // kam sakne beidzas ar līdzskaņiem d, p vai t.
 13.             if ((Tiešs && Konjugācija == Konjugācija.III) ||
 14.                 (Konjugācija == Konjugācija.I && (Grupa == 3 || Grupa == 5) && BeidzasAr(TagadnesCelms, "t", "d", "p")))
 15.             {
 16.                 galotne = "i";
 17.             }
 18.             else if (Atgriezenisks)
 19.             {
 20.                 galotne = "ies";
 21.             }
 22.  
 23.             // Citi tiešie I konjugācijas un II konjugācijas darbības vārdi vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.personā tiek lietoti bezgalotnes formā.
 24.  
 25.             vārds += galotne;
 26.             break;
 27.     }
 28.  
 29.     return vārds;
 30. }
RAW Paste Data