SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 19th, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdlib.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <float.h>
 4. #include <math.h>
 5. #include <string.h>
 6.  
 7. typedef enum weekday
 8. {
 9.     PON,
 10.     WTO,
 11.     SRO,
 12.     CZW,
 13.     PIA,
 14.     SOB,
 15.     NIE
 16. } Weekday;
 17.  
 18. typedef struct czas_t
 19. {
 20.     int godzina;
 21.     int minuta;
 22. } Czas;
 23.  
 24. typedef struct przerwa_t
 25. {
 26.     Czas start;
 27.     Czas koniec;
 28.     struct przerwa_t* next;
 29. } Przerwa;
 30.  
 31. typedef struct workday_t
 32. {
 33.     int data;
 34.     Weekday dzien;
 35.     Czas pocz;
 36.     Czas koniec;
 37.     Przerwa* przerwa;
 38.     struct workday_t* next;
 39. } Workday;
 40.  
 41. Workday* stworzyListeWorkday();
 42. Workday* dodajWorkday(int i);
 43. float licz(Workday* poczatek_listy);
 44. float liczwybr(Workday* poczatek_listy);
 45. int drukuj(Workday* poczatek_listy);
 46. void czytDay(Workday* poczatek_listy);
 47.  
 48. int main()
 49. {
 50.     czytDay(NULL);
 51.  
 52.     /*int x;
 53.     printf("Program obliczajacy ilosc godzin przepracowanych przez pracownika\n\n\n");
 54.     Workday* wskWorkday = dodajWorkday(3);
 55.     Workday* lista = stworzyListeWorkday();
 56.     printf("\nWitam w Menu programu wybierz\n 1:  dla wyswietlenia wszystkich przepracowanych godzin");
 57.     printf("\n 2:  Ilosc godzin w danym zakresie dni\n 3:  wyswietl wszystkie przepracowane dni\n");
 58.     scanf("%d", &x);
 59.     switch (x)
 60.     {
 61.     case 1: printf("Ilosc wszystkich godzin przepracowanych przez pracownika: %.2f\n\n", licz(lista));
 62.         break;
 63.     case 2: printf("ilosc godzin przepracowanych w zakresie:: %.2f\n\n", liczwybr(lista));
 64.         break;
 65.     case 3: drukuj(lista);
 66.         printf("\n");
 67.         break;
 68.     }
 69.     while (wskWorkday != NULL)
 70.     {
 71.         //petla s�uz�ca do zwalniania pami�ci:
 72.         while (wskWorkday->przerwa != NULL)
 73.         {
 74.             Przerwa* tmp = wskWorkday->przerwa;
 75.             wskWorkday->przerwa = wskWorkday->przerwa->next;
 76.             free(tmp);
 77.         }
 78.         Workday* tmp = wskWorkday;
 79.         wskWorkday = wskWorkday->next;
 80.         free(tmp);
 81.  
 82.         return 0;
 83.     }*/
 84. }
 85.  
 86.  
 87. Workday* dodajWorkday(int i)
 88. {
 89.     //funckja s�uzy do stworzenia i zalokowania dnia pracy
 90.     Workday* wskWorkday = (Workday *)malloc(sizeof(Workday));
 91.     wskWorkday->data = i;
 92.     wskWorkday->pocz.godzina = 8;
 93.     wskWorkday->pocz.minuta = 00;
 94.     wskWorkday->koniec.godzina = 16;
 95.     wskWorkday->koniec.minuta = 0;
 96.     wskWorkday->dzien = i % 7;
 97.     wskWorkday->przerwa = (Przerwa *)malloc(sizeof(Przerwa));
 98.     wskWorkday->przerwa->start.godzina = 12;
 99.     wskWorkday->przerwa->start.minuta = 10;
 100.     wskWorkday->przerwa->koniec.godzina = 12;
 101.     wskWorkday->przerwa->koniec.minuta = 35;
 102.     wskWorkday->next = NULL;
 103.     wskWorkday->przerwa->next = NULL;
 104.     return wskWorkday;
 105. }
 106.  
 107. Workday* stworzyListeWorkday()
 108. {
 109.     //funkcja tworz�ca liste
 110.     Workday* workday = dodajWorkday(1);
 111.     Workday* poczatek_listy = workday;
 112.     for (int i = 2; i < 20; ++i)
 113.     {
 114.         workday->next = dodajWorkday(i);
 115.         workday = workday->next;
 116.     }
 117.  
 118.     return poczatek_listy;
 119. }
 120.  
 121. float licz(Workday* poczatek_listy)
 122. {
 123.     //funkcja liczaczaca caly dzien pracy
 124.     float ilosc = 0.0f;
 125.     Workday* tmp = poczatek_listy;
 126.     while (tmp != NULL)
 127.     {
 128.         ilosc += tmp->koniec.godzina - tmp->pocz.godzina;
 129.         ilosc += ((tmp->koniec.minuta - tmp->pocz.minuta) / 60.0f);
 130.         Przerwa* tmp_przerwa = tmp->przerwa;
 131.         while (tmp_przerwa != NULL)
 132.         {
 133.             ilosc -= tmp_przerwa->koniec.godzina - tmp_przerwa->start.godzina;
 134.             ilosc -= ((tmp_przerwa->koniec.minuta - tmp_przerwa->start.minuta) / 60.0f);
 135.             tmp_przerwa = tmp_przerwa->next;
 136.         }
 137.         tmp = tmp->next;
 138.     }
 139.  
 140.     return ilosc;
 141. }
 142.  
 143. int drukuj(Workday* poczatek_listy)
 144. {
 145.     //funckja wyswietlajaca dzien pracy
 146.     Workday* tmp = poczatek_listy; //1 wiersz-1 dzien kazdy element po znaku tabulacji
 147.     while (tmp != NULL)
 148.     {
 149.         if (tmp->data < 10)
 150.         {
 151.             printf("data:  %d\t", tmp->data);
 152.         }
 153.         else
 154.         {
 155.             printf("data: %d\t", tmp->data);
 156.         }
 157.         printf("poczatek pracy: %02d:%02d \t", tmp->pocz.godzina, tmp->pocz.minuta);
 158.         printf("koniec pracy: %02d:%02d \t", tmp->koniec.godzina, tmp->koniec.minuta);
 159.         printf("poczatek przerwy %02d:%02d\t", tmp->przerwa->start.godzina, tmp->przerwa->start.minuta);
 160.         printf("koniec przerwy %02d:%02d\n", tmp->przerwa->koniec.godzina, tmp->przerwa->koniec.minuta);
 161.  
 162.  
 163.         tmp = tmp->next;
 164.     }
 165.     return 0;
 166. }
 167.  
 168. float liczwybr(Workday* poczatek_listy)
 169. {
 170.     //funkcja liczaca ilosc godzin przepracowanych przez pracownika
 171.     int i, x; //w zakresie od jednej daty do drugiej
 172.     printf("podaj pierwsza date:");
 173.     scanf("%d", &i);
 174.     printf("podaj drug� date:"); //pobieran dane od uzytkownika i, x jako data pracay
 175.     scanf("%d", &x);
 176.     float ilosc = 0.0f;
 177.     Workday* tmp = poczatek_listy;
 178.     while (tmp != NULL)
 179.     {
 180.         if (tmp->data >= i && tmp->data <= x)
 181.         {
 182.             ilosc += tmp->koniec.godzina - tmp->pocz.godzina;
 183.             ilosc += ((tmp->koniec.minuta - tmp->pocz.minuta) / 60.0f);
 184.         }
 185.         Przerwa* tmp_przerwa = tmp->przerwa;
 186.         while (tmp_przerwa != NULL)
 187.         {
 188.             if (tmp->data >= i && tmp->data <= x)
 189.             {
 190.                 ilosc -= tmp_przerwa->koniec.godzina - tmp_przerwa->start.godzina;
 191.                 ilosc -= ((tmp_przerwa->koniec.minuta - tmp_przerwa->start.minuta) / 60.0f);
 192.             }
 193.             tmp_przerwa = tmp_przerwa->next;
 194.         }
 195.         tmp = tmp->next;
 196.     }
 197.  
 198.     return ilosc;
 199. }
 200.  
 201. void czytDay(Workday* poczatek_listy)
 202. {
 203.     FILE* fp;
 204.     char* str = NULL;
 205.     size_t len = 70;
 206.     int i = 0;
 207.     int data, s_h, e_h, s_m, e_m, break_s_h, break_s_m, break_e_h, break_e_m;
 208.     char dzien[4];
 209.     char Break[7];
 210.     char znaki[10];
 211.     char line[1000];
 212.  
 213.     if ((fp = fopen("C:\\Users\\adam_\\source\\repos\\tygodnie\\Debug\\week2.txt", "r")) == NULL)
 214.     {
 215.         printf("Nie moge otworzyc!\n");
 216.         exit(1);
 217.     }
 218.     // "%s %s %s %d", str1, str2, str3, &year
 219.     //fscanf(fp, "%[^\n]", line);
 220.     char day[10];
 221.     char day_name[10];
 222.     char start[10];
 223.     char start_time[10];
 224.     char end[10];
 225.     char end_time[10];
 226.     char break_command[10];
 227.     char break_time[10];
 228.  
 229.      fscanf(fp, "%s %s %s %s %s %s %s %s\n",day, day_name, start, start_time, end, end_time, break_command, break_time);
 230.     printf("End");
 231. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top