joll05

Breakout 2

Oct 28th, 2021 (edited)
537
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.Threading;
 7. using System.Runtime;
 8.  
 9. namespace Breakout
 10. {
 11.     class MyProgram
 12.     {
 13.         int xPosition = 10;
 14.         int yPosition = 12;
 15.  
 16.         // Vilket håll bollen åker åt, positivt = till höger, negativt = till vänster
 17.         int xDirection = -1;
 18.         int yDirection = -1;
 19.  
 20.         int leftWall = 0;
 21.         int rightWall = 20;
 22.         int topWall = 0;
 23.         int bottomEdge = 15;
 24.  
 25.         int paddlePosition = 1;
 26.         int paddleWidth = 5;
 27.  
 28.         int delay = 200;
 29.  
 30.         Brick[] bricks;
 31.         int brickRowCount = 4;
 32.         int brickWidth = 2;
 33.         int brickHeight = 1;
 34.  
 35.         char ballChar = '@';
 36.         char verticalWallChar = '|';
 37.         char horizontalWallChar = '-';
 38.         char cornerWallChar = '+';
 39.         char paddleChar = '=';
 40.         char brickChar = '#';
 41.  
 42.         public void Run()
 43.         {
 44.             Console.CursorVisible = false;
 45.             int arenaWidth = rightWall - leftWall - 1;
 46.  
 47.             #region Draw Walls
 48.             for (int i = 0; i <= bottomEdge - topWall; i++)
 49.             {
 50.                 Console.SetCursorPosition(leftWall, topWall + i);
 51.                 Console.Write(verticalWallChar);
 52.  
 53.                 Console.SetCursorPosition(rightWall, topWall + i);
 54.                 Console.Write(verticalWallChar);
 55.             }
 56.  
 57.             Console.SetCursorPosition(leftWall, topWall);
 58.             Console.Write(cornerWallChar);
 59.             for (int i = 0; i < rightWall - leftWall - 1; i++)
 60.             {
 61.                 Console.Write(horizontalWallChar);
 62.             }
 63.             Console.Write(cornerWallChar);
 64.             #endregion
 65.  
 66.             #region Create Bricks
 67.             bricks = new Brick[arenaWidth / brickWidth * brickRowCount];
 68.             for (int x = 0; x < arenaWidth / brickWidth; x++)
 69.             {
 70.                 for (int y = 0; y < brickRowCount; y++)
 71.                 {
 72.                     Console.SetCursorPosition(leftWall + 1 + x * brickWidth, topWall + 1 + y * brickHeight);
 73.                     for (int i = 0; i < brickWidth; i++)
 74.                     {
 75.                         Console.Write(brickChar);
 76.                     }
 77.  
 78.                     //Notera att min kod inte helt fungerar som den ska nu,
 79.                     //då jag var mitt i att implementera bredd och höjd på brickorna
 80.                     Brick newBrick = new Brick();
 81.                     newBrick.xPos = x + leftWall + 1;
 82.                     newBrick.yPos = y + topWall + 1;
 83.  
 84.                     newBrick.width = brickWidth;
 85.                     newBrick.height = brickHeight;
 86.  
 87.                     newBrick.exists = true;
 88.  
 89.                     bricks[x * brickRowCount + y] = newBrick;
 90.                 }
 91.             }
 92.             #endregion
 93.  
 94.             bool clearLastPosition = false;
 95.             bool running = true;
 96.             while (running)
 97.             {
 98.                 #region Clear Previous Drawings
 99.                 if (clearLastPosition)
 100.                 {
 101.                     //Ta bort förra bollen
 102.                     Console.SetCursorPosition(xPosition, yPosition);
 103.                     Console.Write(" ");
 104.  
 105.                     Console.SetCursorPosition(paddlePosition, bottomEdge);
 106.                     for (int i = 0; i < paddleWidth; i++)
 107.                     {
 108.                         Console.Write(" ");
 109.                     }
 110.                 }
 111.                 else
 112.                 {
 113.                     clearLastPosition = true;
 114.                 }
 115.                 #endregion
 116.  
 117.                 #region Move Positions
 118.                 // Flytta bollen åt det hållet angivet av direction
 119.                 xPosition += xDirection;
 120.                 yPosition += yDirection;
 121.  
 122.                 //Flytta plattan baserat på key presses
 123.                 while (Console.KeyAvailable)
 124.                 {
 125.                     ConsoleKey key = Console.ReadKey(true).Key;
 126.  
 127.                     switch (key)
 128.                     {
 129.                         case ConsoleKey.LeftArrow:
 130.                             paddlePosition -= 1;
 131.                             break;
 132.  
 133.                         case ConsoleKey.RightArrow:
 134.                             paddlePosition += 1;
 135.                             break;
 136.                     }
 137.  
 138.                     // "Clampa" paddleposition mellan väggarna
 139.                     paddlePosition = Math.Min(Math.Max(paddlePosition, leftWall + 1), rightWall - paddleWidth);
 140.                 }
 141.                 #endregion
 142.  
 143.                 #region Draw Ball
 144.                 Console.SetCursorPosition(xPosition, yPosition);
 145.                 Console.Write(ballChar);
 146.                 #endregion
 147.  
 148.                 #region Draw Paddle
 149.                 Console.SetCursorPosition(paddlePosition, bottomEdge);
 150.  
 151.                 for (int i = 0; i < paddleWidth; i++)
 152.                 {
 153.                     Console.Write(paddleChar);
 154.                 }
 155.                 #endregion
 156.  
 157.                 Thread.Sleep(delay);
 158.  
 159.                 #region Check Collision
 160.                 bool horizontalTileBlocked = TileHasWall(xPosition + xDirection, yPosition);
 161.                 bool verticalTileBlocked = TileHasWall(xPosition, yPosition + yDirection);
 162.  
 163.                 //Om det är blockerat antingen horisontellt eller vertikalt, flippa respektive direction
 164.                 //Om det är varken eller, kolla om det är blockerat diagonalt
 165.                 if (horizontalTileBlocked || verticalTileBlocked)
 166.                 {
 167.                     if (horizontalTileBlocked)
 168.                     {
 169.                         xDirection *= -1;
 170.                     }
 171.  
 172.                     if (verticalTileBlocked)
 173.                     {
 174.                         yDirection *= -1;
 175.                     }
 176.                 }
 177.                 else if (TileHasWall(xPosition + xDirection, yPosition + yDirection))
 178.                 {
 179.                     xDirection *= -1;
 180.                     yDirection *= -1;
 181.                 }
 182.                 #endregion
 183.             }
 184.         }
 185.  
 186.         public bool TileHasWall(int x, int y)
 187.         {
 188.             //Positionen är i en horisontell vägg
 189.             if (x <= leftWall || x >= rightWall)
 190.             {
 191.                 return true;
 192.             }
 193.  
 194.             //Positionen är i den övre väggen
 195.             if (y <= topWall)
 196.             {
 197.                 return true;
 198.             }
 199.  
 200.             //Positionen är i plattan
 201.             if (y == bottomEdge && paddlePosition <= x && x < paddlePosition + paddleWidth)
 202.             {
 203.                 return true;
 204.             }
 205.  
 206.             for (int i = 0; i < bricks.Length; i++)
 207.             {
 208.                 bool collidesOnX = bricks[i].xPos <= x && x <= bricks[i].xPos + bricks[i].width;
 209.                 bool collidesOnY = bricks[i].yPos <= y && y <= bricks[i].yPos + bricks[i].height;
 210.                 if (bricks[i].exists && collidesOnX && collidesOnY)
 211.                 {
 212.                     bricks[i].exists = false;
 213.                     Console.SetCursorPosition(x, y);
 214.                     Console.Write(" ");
 215.                     return true;
 216.                 }
 217.             }
 218.  
 219.             return false;
 220.         }
 221.     }
 222.  
 223.     struct Brick
 224.     {
 225.         public int xPos;
 226.         public int yPos;
 227.  
 228.         public int width;
 229.         public int height;
 230.  
 231.         public bool exists;
 232.     }
 233. }
 234.  
 235. //Order of operations:
 236. //Ta bort gamla bollen/plattan
 237. //Uppdatera positionerna
 238. //Rita nya bollen/plattan
 239. //Sleep
 240. //Kolla kollision
 241.  
RAW Paste Data