SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 25th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Option Explicit
 2.  
 3.  
 4. Sub Nummerserie()
 5. ' Nummerserie makro
 6. ' Denne makro indsætter en nummerserie i den markerede celle, hvor du selv kan vælge dit sidste/største nummer
 7.  
 8.     Dim i As Integer
 9.     Dim sidstetal As Integer
 10.  
 11.     sidstetal = InputBox("skriv det sidste nummer", "Nummerseire")
 12.  
 13.     For i = 1 To sidstetal
 14.         ActiveCell.Select
 15.         ActiveCell.Value = i
 16.         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
 17.     Next i
 18.  
 19. End Sub
 20.  
 21.  
 22. Sub Gem_som_PDF()
 23. ' Import Makro
 24. ' Denne makro gemmer de to ark, der ikke er start, som PDF-filer.
 25.  
 26.     Dim StrFilNavn As String
 27.  
 28.  
 29.     With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
 30.         .Show
 31.         StrFilNavn = .SelectedItems(1)
 32.     End With
 33.    
 34.     For Each Worksheet In Worksheets
 35.         If Worksheet.Name <> "Start" Then
 36.            
 37.             Worksheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
 38.                 FileName:=StrFilNavn & "\" & Worksheet.Name & ".pdf", _
 39.                 Quality:=xlQualityStandard, _
 40.                 IncludeDocProperties:=True, _
 41.                 IgnorePrintAreas:=False, _
 42.                 OpenAfterPublish:=True
 43.         End If
 44.     Next Worksheet
 45.    
 46. End Sub
 47.  
 48.  
 49. Sub Str_Diagrammer()
 50. ' Str_Diagrammer Makro
 51. ' Denne makro ordner alle diagrammer så de er 200x300
 52.  
 53.     Sheets("Diagram").Select
 54.     ActiveSheet.ChartObjects.Width = 300
 55.     ActiveSheet.ChartObjects.Height = 200
 56.  
 57.     Range("A1").Select
 58.    
 59. End Sub
 60.  
 61.  
 62. Sub Import_CVS_fil()
 63. ' Import_CVS_fil Macro
 64. ' Denne makro er beregnet til at indlæse et dokument og tilføre det til data-arket.
 65.  
 66.     ' Variable
 67.     Dim strFil As String
 68.     Dim strAktivCelle As String
 69.     Dim FilNr As Byte
 70.     Dim LinjeElementer() As String
 71.    
 72.     ' Fil nummer
 73.     FilNr = FreeFile 'Næste ledige fil nummer
 74.    
 75.     ' Hastighed til
 76.     With Application
 77.         .ScreenUpdating = False
 78.         .Calculation = xlCalculationManual
 79.     End With
 80.    
 81.     ' Find den celle data skal ind i
 82.     Sheets("Data").Select
 83.     If Range("A2").Value = "" Then
 84.         Range("A2").Select
 85.     Else
 86.         Range("A2").Select
 87.         Selection.End(xlDown).Select
 88.         Range("A" & ActiveCell.Row + 1).Select
 89.     End If
 90.    
 91.     ' Valg fil
 92.     With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
 93.         .Title = "Vælg den fil du vil importere"
 94.         .Filters.Clear
 95.         .Filters.Add "CSV Filer", "*.csv"
 96.         .AllowMultiSelect = False
 97.         .Show
 98.        
 99.         ' Check om der er valgt nogle filer
 100.         If .SelectedItems.Count = 0 Then
 101.             Exit Sub
 102.         End If
 103.        
 104.         strFil = .SelectedItems(1)
 105.     End With
 106.    
 107.     ' Import fil
 108.     Open strFil For Input Access Read As #FilNr
 109.    
 110.     'Gennemløb af filen
 111.     Do Until EOF(FilNr)
 112.         Line Input #FilNr, strFil
 113.         LinjeElementer = Split(strFil, ";")
 114.         ' CustomerID
 115.         ActiveCell.Value = LinjeElementer(0)
 116.         ' OrderID
 117.         ActiveCell.Offset(0, 1).Value = LinjeElementer(1)
 118.         ' OrderDate
 119.         ActiveCell.Offset(0, 2).Value = CDate(LinjeElementer(2))
 120.         ' ProduktID
 121.         ActiveCell.Offset(0, 3).Value = CDbl(LinjeElementer(3))
 122.         ' Unitprice
 123.         ActiveCell.Offset(0, 4).Value = LinjeElementer(4)
 124.         ' Quantity
 125.         ActiveCell.Offset(0, 5).Value = LinjeElementer(5)
 126.         ' Gå en Row ned
 127.         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
 128.     Loop
 129.    
 130.     Close FilNr ' Lukker filen
 131.    
 132.     ' Hastighed fra
 133.     With Application
 134.         .ScreenUpdating = True
 135.         .Calculation = xlCalculationAutomatic
 136.     End With
 137.  
 138. 'Ganger stk og pris til en total.
 139.     Sheets("Data").Select
 140.     Range("A2").Select
 141.  
 142.  
 143.     Do Until ActiveCell.Value = ""
 144.         ActiveCell.Offset(0, 6).Formula = "=E" & ActiveCell.Row & "*F" & ActiveCell.Row
 145.         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
 146.     Loop
 147.  
 148.  
 149. Sheets("Data").Select
 150. Range("A1").Select
 151.  
 152. End Sub
 153.  
 154.  
 155. Sub Marts()
 156. 'marts Makro
 157. 'Denne makro er designet til at markere samtlige ordre fortaget i marts måned.
 158.  
 159.     Sheets("Data").Select
 160.     Range("C2").Select
 161.  
 162.  
 163.     Do Until ActiveCell.Value = ""
 164.  
 165.     If Month(ActiveCell.Value) = 3 Then
 166.         With ActiveCell
 167.             .Interior.Color = vbBlue
 168.             .Font.Bold = True
 169.             .Font.Color = vbWhite
 170.         End With
 171.     End If
 172.  
 173.     ActiveCell.Offset(1, 0).Select
 174.     Loop
 175.  
 176.     Range("A1").Select
 177.  
 178. End Sub
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top