SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 91 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 13-11-2019
 2. Uruchomiony przez Sito (19-11-2019 19:41:01)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Sito\Desktop
 4. Tryb startu: Normal
 5.  
 6. ==================== Skróty =============================
 7.  
 8. (Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 9.  
 10.  
 11. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Audacity.lnk -> C:\Program Files (x86)\Audacity\audacity.exe (Audacity Team)
 12. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
 13. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
 14. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
 15. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
 16. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
 17. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
 18. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 19. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\OBS Studio (64bit).lnk -> C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit\obs64.exe (OBS)
 20. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OBS Studio\Uninstall.lnk -> C:\Program Files\obs-studio\uninstall.exe (obsproject.com)
 21. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
 22. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
 23. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 3.0\ksdeui.exe (AO Kaspersky Lab)
 24. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\My Kaspersky.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 3.0\kl.url ()
 25. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Umowa licencyjna.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 3.0\Doc\KSDE\pl-PL\eula.txt ()
 26. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
 27. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
 28. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\MediaInfo.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\mediainfo.exe ()
 29. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition\Usuń The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\Games\The Witcher 3 Wild Hunt GOTY\unins000.exe ()
 30. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\GOG Galaxy\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
 31. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\GameExplorer.lnk -> C:\Windows\System32\gameux.dll (Microsoft Corporation)
 32. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\The Witcher 3 Wild Hunt - Game of the Year Edition.lnk -> [LF6"pH,R GFSIgmL8 z3The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition(1SPSXFL8C&m]
 33. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Aktywacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\Registration.exe (Online Media Technologies Ltd.)
 34. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\AVS4YOUHelp.chm ()
 35. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Umowa licencyjna.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\License Agreement.rtf ()
 36. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Audio\AVS Audio Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\AVSAudioEditor\AVSAudioEditor.exe (Online Media Technologies Ltd.)
 37. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
 38. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
 39. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
 40. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
 41. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
 42. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
 43. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
 44. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
 45. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
 46. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
 47. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
 48. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\NetworkProjection.lnk -> C:\Windows\System32\NetProj.exe (Microsoft Corporation)
 49. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
 50. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
 51. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
 52. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
 53. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
 54. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
 55. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
 56. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 57. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 58. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
 59. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
 60. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
 61. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
 62. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
 63. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
 64. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
 65. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
 66. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
 67. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
 68. Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
 69. Shortcut: C:\Users\Default\Desktop\Free Firewall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evorim\Free Firewall\freefirewall.exe (Evorim GmbH)
 70. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 71. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evorim\Free Firewall\Free Firewall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evorim\Free Firewall\freefirewall.exe (Evorim GmbH)
 72. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 73. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 74. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 75. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 76. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 77. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 78. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 79. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 80. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 81. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 82. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 83. Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 84. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Audacity.lnk -> C:\Program Files (x86)\Audacity\audacity.exe (Audacity Team)
 85. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GOG Galaxy.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com)
 86. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
 87. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 3.0\ksdeui.exe (AO Kaspersky Lab)
 88. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\OBS Studio.lnk -> C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit\obs64.exe (OBS)
 89. Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 90. Shortcut: C:\Users\Sito\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop ()
 91. Shortcut: C:\Users\Sito\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Sito\Downloads ()
 92. Shortcut: C:\Users\Sito\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
 93. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\01-AudioTrack 01 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\01-AudioTrack 01.mp3 ()
 94. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\02-fenomen-outsider_(feat._siwydom)-wgm — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\02-fenomen-outsider_(feat._siwydom)-wgm.mp3 ()
 95. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\03_fenomen_-_decyzje-mfp — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\03_fenomen_-_decyzje-mfp.mp3 ()
 96. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\04-Track 4 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\04-Track 4.mp3 ()
 97. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\05_Fenomen - Ludzie Przeciwko Ludziom (Radio Edit) — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\05_Fenomen - Ludzie Przeciwko Ludziom (Radio Edit).mp3 ()
 98. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\07_fenomen_-_jutro-mfp — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\07_fenomen_-_jutro-mfp.mp3 ()
 99. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\09_fenomen_-_dlaczego_tak-mfp — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\09_fenomen_-_dlaczego_tak-mfp.mp3 ()
 100. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\10 - Paktofonika - Nowiny — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\10 - Paktofonika - Nowiny.mp3 ()
 101. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\10 - W dół brzuchem — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\10 - W dół brzuchem.mp3 ()
 102. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\12 - Paktofonika - Jestem Bogiem — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\12 - Paktofonika - Jestem Bogiem.mp3 ()
 103. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\12-AudioTrack 12 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\12-AudioTrack 12.mp3 ()
 104. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\16-w_wyjatkowych_okolicznosciach-moge_wszystko-41st — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\16-w_wyjatkowych_okolicznosciach-moge_wszystko-41st.mp3 ()
 105. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\17 - Nie padnę — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\17 - Nie padnę.mp3 ()
 106. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\20-wwo-nie_boj_sie_zmiany_na_lepsze_(feat._dragon_davy_mehdi_mesrine_fu)-rcc — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\20-wwo-nie_boj_sie_zmiany_na_lepsze_(feat._dragon_davy_mehdi_mesrine_fu)-rcc.mp3 ()
 107. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Dudek P56, Żary JLB, INKG  Skrzydła (prod. Szwed SWD) (Official Video) [DIIL.TV] — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Dudek P56, Żary JLB, INKG  Skrzydła (prod. Szwed SWD) (Official Video) [DIIL.TV].mp3 ()
 108. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Eldo -Granice — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Eldo -Granice.mp3 ()
 109. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Molesta - Tak Mialo Byc (feat. jamal) — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Molesta - Tak Mialo Byc (feat. jamal).mp3 ()
 110. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Paluch Bez Strachu prod. SoDrumatic cuty Dj Taek — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Paluch Bez Strachu prod. SoDrumatic cuty Dj Taek.mp3 ()
 111. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Sokół - Z Samym Sobą (Platium Blend) — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Sokół - Z Samym Sobą (Platium Blend).mp3 ()
 112. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Track02 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Track02.mp3 ()
 113. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Track08 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Track08.mp3 ()
 114. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Track09 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Track09.mp3 ()
 115. Shortcut: C:\Users\Sito\Documents\Rockstar Games\GTA V\User Music\Track14 — skrót.lnk -> C:\Users\Sito\Desktop\Nowy folder (2)\moja play lista\Track14.mp3 ()
 116. Shortcut: C:\Users\Sito\Desktop\AVS Audio Editor.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\AVSAudioEditor\AVSAudioEditor.exe (Online Media Technologies Ltd.)
 117. Shortcut: C:\Users\Sito\Desktop\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 118. Shortcut: C:\Users\Sito\Desktop\Free Firewall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evorim\Free Firewall\freefirewall.exe (Evorim GmbH)
 119. Shortcut: C:\Users\Sito\Desktop\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
 120. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 121. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uninstall.exe (Ubisoft)
 122. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft\Uplay\Uplay.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe (Ubisoft)
 123. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
 124. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Help.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 125. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\EVE Online™.lnk -> [LF6"pH,R GFSINLN.H.%G泊EVE Online"!(1SPSXFL8C&m]
 126. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Evorim\Free Firewall\Free Firewall.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evorim\Free Firewall\freefirewall.exe (Evorim GmbH)
 127. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
 128. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVS4YOU\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files (x86)\AVS4YOU\Uninstall.exe (Online Media Technologies Ltd.)
 129. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
 130. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
 131. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
 132. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 133. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 134. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 135. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
 136. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
 137. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
 138. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
 139. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
 140. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 141. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
 142. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 143. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
 144. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
 145. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
 146. Shortcut: C:\Users\Sito\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{4C04064E-BD4E-482E-BA2E-25EB47E6B38A}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Eve Online\eve.exe ()
 147.  
 148.  
 149. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
 150. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
 151. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\CCleaner Browser\Application\CCleanerBrowser.exe (Piriform Software) -> --check-run=src=programs
 152. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
 153. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 154. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
 155. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection\Usuń Kaspersky Secure Connection.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i{F10AA188-7166-430E-8810-FEAB2AD73DE3} REMOVE=ALL
 156. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\DirectVobSub64\vsfilter.dll",DirectVobSub
 157. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavaudio.ax",OpenConfiguration
 158. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
 159. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavvideo.ax",OpenConfiguration
 160. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\madVR.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\madVR\madHcCtrl.exe (madshi.net) -> editLocalSettingsDontWait
 161. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition\The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com) -> /command=runGame /gameId=1495134320 /path="C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\Games\The Witcher 3 Wild Hunt GOTY"
 162. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\COMODO\COMODO Antivirus.lnk -> C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe (COMODO) -> --cistrayUI=shortcut
 163. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
 164. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
 165. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
 166. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
 167. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 168. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
 169. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
 170. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
 171. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
 172. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
 173. ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
 174. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 175. ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 176. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\CCleaner Browser\Application\CCleanerBrowser.exe (Piriform Software) -> --check-run=src=desktop
 177. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\COMODO Antivirus.lnk -> C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe (COMODO) -> --cistrayUI=shortcut
 178. ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition.lnk -> C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\GalaxyClient.exe (GOG.com) -> /command=runGame /gameId=1495134320 /path="C:\Program Files (x86)\GOG Galaxy\Games\The Witcher 3 Wild Hunt GOTY"
 179. ShortcutWithArgument: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
 180. ShortcutWithArgument: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
 181. ShortcutWithArgument: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 182. ShortcutWithArgument: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CCleaner Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\CCleaner Browser\Application\CCleanerBrowser.exe (Piriform Software) -> --check-run=src=quicklaunch
 183. ShortcutWithArgument: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 184.  
 185.  
 186. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
 187. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help\Online Codec Help.url -> URL: hxxp://www.codecguide.com/help.htm
 188. InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GOG.com\The Witcher 3 - Wild Hunt - Game of the Year Edition\Dokumenty\Support.url -> URL: hxxp://www.gog.com/en/support/the_witcher_3_wild_hunt
 189. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
 190. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
 191. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
 192. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
 193. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
 194. InternetURL: C:\Users\Sito\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 195. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Company of Heroes 2.url -> URL: steam://rungameid/231430
 196. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\EVE Online.url -> URL: steam://rungameid/8500
 197. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\For Honor.url -> URL: steam://rungameid/304390
 198. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Gloria Victis.url -> URL: steam://rungameid/327070
 199. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Grand Theft Auto V.url -> URL: steam://rungameid/271590
 200. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Life is Feudal MMO.url -> URL: steam://rungameid/700030
 201. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Mount & Blade Warband.url -> URL: steam://rungameid/48700
 202. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\PlanetSide 2.url -> URL: steam://rungameid/218230
 203. InternetURL: C:\Users\Sito\Desktop\Sid Meier's Civilization V.url -> URL: steam://rungameid/8930
 204. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Company of Heroes 2.url -> URL: steam://rungameid/231430
 205. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\EVE Online.url -> URL: steam://rungameid/8500
 206. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\For Honor.url -> URL: steam://rungameid/304390
 207. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Gloria Victis.url -> URL: steam://rungameid/327070
 208. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Grand Theft Auto V.url -> URL: steam://rungameid/271590
 209. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Life is Feudal MMO.url -> URL: steam://rungameid/700030
 210. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Mount & Blade Warband.url -> URL: steam://rungameid/48700
 211. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\PlanetSide 2.url -> URL: steam://rungameid/218230
 212. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Sid Meier's Civilization V.url -> URL: steam://rungameid/8930
 213. InternetURL: C:\Users\Sito\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
 214.  
 215. ==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top