SHARE
TWEET

PythonFull

lancernik Mar 26th, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # 1   Jest
 2. # 2   Jest
 3. # 3   Jest
 4. # 4   Jest
 5. # 5   xxx
 6. # 6   xxx
 7. # 7   Jest
 8. # 8   Jest
 9. # 9   50 %
 10. # 10  Jest
 11. # 11  Jest
 12. # 12  
 13. # 13  Jest
 14. # 14
 15. # 15
 16.  
 17. #          ZADANIE 1
 18. #import numpy as np
 19. #
 20. #array_1 = np.arange(0, 101)
 21. #array_2 = np.arange(100, -1, -1)
 22. #print(array_1)
 23. #print(array_2)
 24. #print(array_1 + array_2)
 25. #print(array_1 - array_1)
 26. #print(array_1 * array_2)
 27. #print(array_1[:10] - array_1[-10:])
 28. #print(array_1[array_1 % 3 == 0])
 29.  
 30.  
 31. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 32.  
 33. #          ZADANIE 2
 34.  
 35. #import numpy as np
 36. #import time
 37. #import csv
 38. #
 39. #
 40. #b_t = time.time()
 41. #for item in list_1:
 42. #   list_2.append(item*item)
 43. #e_t = time.time()
 44. #print("Elapsed time: ", e_t - b_t)
 45. #
 46. #list_1 = list(range(0, 10000000))
 47. #b_t = time.time()
 48. #list_2 = [item*item for item in list_1]
 49. #e_t = time.time()
 50. #print("Elapsed time: ", e_t - b_t)
 51. #
 52. #array_1 = np.arange(0, 10000000)
 53. #b_t = time.time()
 54. #array_2 = array_1 * array_1
 55. #e_t = time.time()
 56. #print("Elapsed time: ", e_t - b_t)
 57.  
 58.  
 59.  
 60. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 61.  
 62. #           ZADANIE 3
 63. #import random
 64. #import numpy as np
 65. #import matplotlib.pyplot as plt
 66. #
 67. #
 68. #tab = np.random.normal(50,20,(7,7))
 69. #tab1 =np.round(tab)
 70. #
 71. #
 72.  
 73. #count, bins, ignored = plt.hist(tab1, 30, density=True)
 74. #plt.plot(bins, 1/(20 * np.sqrt(2 * np.pi)) *
 75. #               np.exp( - (bins - 50)**2 / (2 * 20**2) ),
 76. #         linewidth=3, color='r')
 77. #plt.show()
 78.  
 79.  
 80. #print("Wyznacznik: {}".format(np.linalg.det(tab1)))
 81. #print("Slad: {}".format(np.trace(tab1)))
 82. #print("Wartosci i wketory wlasne {}".format(np.linalg.eig(tab)))
 83. #print("Wektory wlasne: {}".format(np.dot(tab1)))
 84.  
 85. #Elementy tablicy razy wektor
 86. #print("Matrix Tab przemnzona przez wektor [1,2,3,4,5,6,7]\n{}".format(np.dot(tab1,[1,2,3,4,5,6,7])))
 87.  
 88. #RevTab = np.linalg.inv(tab1)     #Macierz odwrotna
 89.  
 90. #Przkątna macierzy do kwadratu
 91. #print("Na przekatnej macierzy mamy:\n{}".format(np.square(np.diagonal(tab1))))
 92.  
 93. #print(np.linalg.svd(tab1))    <-- SVD macierzy
 94.  
 95. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 96.  
 97.  
 98.  
 99. #Zadanie 4
 100. #import os
 101. #import numpy as np
 102. #import csv
 103. #
 104. #
 105. #current_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
 106. #data_folder = os.path.join(current_dir, "Data")
 107. #csv_path = os.path.join(data_folder, "iris.csv")
 108. #
 109. #
 110. #with open(csv_path) as csv_file:
 111. #   output_dict = dict()
 112. #   reader = csv.reader(csv_file)
 113. #   first_row = next(reader)
 114. #   for key in first_row:
 115. #       output_dict[key] = []
 116. #   for row in reader:
 117. #       for i in range(len(first_row)):
 118. #           try:
 119. #               output_dict[first_row[i]].append(float(row[i]))
 120. #           except:
 121. #               output_dict[first_row[i]].append(row[i])
 122. #
 123. #   for key in output_dict.keys():
 124. #       output_dict[key] = np.array(output_dict[key])
 125. #
 126. #print("Septal Length mean: ", np.mean(output_dict['sepal.length']))
 127. #print("Septal Length std: ", np.std(output_dict['sepal.length']))
 128. #print("Septal Width mean: ", np.mean(output_dict['sepal.width']))
 129. #print("Septal Width std: ", np.std(output_dict['sepal.width']))
 130. #print("Petal length mean: ", np.mean(output_dict['petal.width']))
 131. #print("Petal length std: ", np.std(output_dict['petal.length']))
 132. #print("Petal width mean: ", np.mean(output_dict['petal.length']))
 133. #print("Petal width std: ", np.std(output_dict['petal.length']))
 134. #            
 135.  
 136.  
 137. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 138.  
 139. # ZADANIE 5
 140.  
 141. #current_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
 142. #data_path = os.path.join(current_dir, "Data")
 143. #csv_path = os.path.join(data_path, ".png")
 144. ##print(current_dir)
 145. #try:
 146. #    data_file = open(csv_path)
 147. #except:
 148. #    pass
 149. #finally:
 150. #    pass
 151. #with open(csv_path) as csv_file:
 152. #    reader = csv.reader(csv_file)
 153. #    print(reader)
 154. #    #print(dir(reader))
 155. #    for item in reader:
 156. #        print(item)  
 157.  
 158. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 159.  
 160. #Zadanie 7 , blad MSE
 161. #
 162. #import numpy as np
 163. #
 164. ##array_1 = np.arange(1000, dtype=np.float32)
 165. #array_1 = np.float32(np.random.normal((1000,1)))
 166. #array_1_export = array_1 * 1000
 167. #
 168. #array_1_export.tofile('zad7.txt')
 169. #
 170. #array_2_import = np.fromfile('zad7.txt',dtype=np.float32)
 171. #array_2 = array_2_import /1000
 172. #
 173. ##print(array_2[:25])
 174. #
 175. #ax=0
 176. #mse = (np.square(array_1 - array_2)).mean(axis=ax)
 177. #print("MSE: {}".format(mse))
 178. #
 179. #
 180. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 181. ##Zadanie 8
 182. #import numpy as np        
 183. #  
 184. #tab_1 = np.ndarray((100,100,50))
 185. #
 186. #for i in range(50):
 187. #    tab_1[:,:,i] = np.asmatrix(np.random.rand(100,100))
 188. #    print("Wyznacznik macierzy (", i,"):",np.linalg.det(tab_1[:,:,i]))
 189. #
 190. #wektory = np.asmatrix(np.random.rand(50,100))      
 191. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 192. ##Zadanie 9
 193. #import numpy as np
 194. #
 195. #tab = np.random.rand(5,5)
 196. #tab1 = np.random.rand(5,5)
 197. #tab2=tab*tab1
 198. #print(np.diag(tab*tab1))   #Metoda 1
 199.  
 200. #j=-1
 201. #for i in range(0,len(tab)):
 202. #    j = j + 1
 203. #    print(tab2[i,j])
 204.    
 205. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 206. #Zadanie 10
 207. #import numpy as np
 208. #
 209. #vector = np.arange(0,10)
 210. #for i in range(0,len(vector)):
 211. #    if i % 2 == 0:
 212. #        vector[i] = vector[i] * vector[i]
 213. #    else:
 214. #        vector[i] = 0
 215. #        
 216. #print(vector)
 217. #
 218.  
 219.  
 220.  
 221. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 222. #Zadanie 11
 223. #import numpy as np
 224. #
 225. #def largest_num(array,count):
 226. #    array_out = []
 227. #    for i in range(0,count):
 228. #        array_out.append(np.amax(array))
 229. #        array = np.delete(array,array.argmax(axis=0))
 230. #    return array_out
 231. #        
 232. #array_1 = np.arange(0,1000)  
 233. #print(largest_num(array_1,3))
 234. #
 235. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 236.  
 237. #   Zadanie 12
 238.  
 239. #N = 10
 240. #array = np.random.rand(N)
 241. ##print(array)
 242. #array.flags.writeable =  False
 243. #try:
 244. #    array[5] = 7
 245. #except Exception as e:
 246. #    print(e)
 247.  
 248.  
 249. #Zadanie 13
 250. #import numpy as np
 251. #
 252. #def rank(A, eps=1e-12):
 253. #    u, s, vh = np.linalg.svd(A)
 254. #    return len([x for x in s if abs(x) > eps])
 255. #
 256. #array_1 = ([1,2,3],[3,4,5],[5,3,3])
 257. #print(rank(array_1))
 258. #print(np.linalg.matrix_rank(array_1))
 259.  
 260.  
 261. #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 262.  
 263.                
 264. #Zadannie 14
 265. #Zdefiniuj ustrukturyzowana tablice zawierajaca w kazdym polu pozycje (x, y, z), a nastepnie wypełnij ja
 266. #losowymi wartosciami.
 267.  
 268.  
 269. #N=random.randint(0,9)
 270. #print(N)
 271. #x = np.random.rand()
 272. #y = np.random.rand()
 273. #z = np.random.rand()
 274. #
 275. #array =[(x, y, z) for i in range(N)]
 276. #print(array)
 277.  
 278.  #000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 279.  
 280. #Zadanie 15
 281. #Zdefiniuj losowy wektor liczb zmiennoprzecinkowych o losowej długosci. Zamien wszystkie wartosci stanowiace
 282. # wartosc minimalna wartoscia srednia. Powtórz tak długo az nie zostania dokonana zadna zmiana.
 283.  
 284. #N = random.randrange(0,9) #losowanie dlugosci wektora
 285. ##print(N)
 286. #vector = np.random.rand(N)
 287. ##print(vector)
 288. #minimum = np.amin(vector)
 289. ##print(minimum)
 290. #mean_value = np.mean(vector)
 291. ##print(mean_value)
 292. #for i in range(0, N):
 293. #    vector[i]= mean_value
 294. #print(vector)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top