desislava_topuzakova

06. Building

May 15th, 2021
697
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # всички етажи от последния към първия -> [count_floors, 1]
 2. # на всеки етаж обхождам всички стаи -> [0, count_rooms)
 3. count_floors = int(input())
 4. count_rooms = int(input())
 5.  
 6. for floor in range(count_floors, 0, -1):
 7.     for room in range(0, count_rooms):
 8.         # тип на стаята зависи от етажа -> последен L, четен O, нечетен A
 9.         # {буква}{етаж}{стая} {буква}{етаж}{стая}
 10.         if floor == count_floors: # последен
 11.             print(f"L{floor}{room} ", end="")
 12.         elif floor % 2 == 0: # четен
 13.             print(f"O{floor}{room} ", end="")
 14.         else: # нечетен
 15.             print(f"A{floor}{room} ", end="")
 16.     print()
RAW Paste Data