Advertisement
datafile

Đừng Theo Em, Không Kịp Đâu Đừng Theo Em, Không Kịp Đâu - Bảo Trân | HoatHinh.tv | NM95kIQx9e6N

Jun 28th, 2022
842
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Đừng Theo Em, Không Kịp Đâu  Đừng Theo Em, Không Kịp Đâu - Bảo Trân  | HoatHinh.tv | NM95kIQx9e6N Lyrics up by vnflix.com Giá như em chưa từng biết về anh.
 2. Giá như chưa biết yêu là gì.
 3. Trừ đau đớn ra em học thêm được gì không?
 4. Thật ra thì có, tình đầu đôi khi trái ngang như vậy.
 5. Giờ cảm xúc em chia làm hai, không biết đúng sai.
 6. Bề ngoài thì em không cần nghe em không thèm tin, em không còn mong muốn gặp lại anh đâu.
 7. Vậy mà tâm trí em vẫn còn thương em vẫn còn nhớ, lại còn yêu anh gấp 3 gấp 4 lần.
 8. Niềm tin quá lớn, lại còn đau hơn.
 9. Nhiều lần ta phải luôn thứ tha nhau, xin lỗi anh nhưng em đây không thể.
 10. Em sẽ đi xin đừng theo, không kịp đâu.
 11.  
 12. Ngỡ như em phải được vui thật nhiều, lẽ ra em cố gắng vậy mà.
 13. Ngoài vỡ nát ra em nhận thêm được gì không.
 14. Thật ra là không, vì tình yêu kia không chút màu hồng.
 15. Thậm chí tim em một rừng những vết xước.
 16. Bề ngoài thì em không cần nghe, em không thèm tin, em không còn mong muốn gặp lại anh đâu.
 17. Vậy mà tâm trí em vẫn còn thương em vẫn còn nhớ lại còn yêu anh gấp 3 gấp 4 lần.
 18. Niềm tin quá lớn, lại còn đau hơn.
 19. Nhiều lần ta phải luôn thứ tha nhau, xin lỗi anh nhưng em đây không thể.
 20. Em sẽ đi xin đừng theo, không kịp đâu.
 21.  
 22. Một nửa thì nhớ anh không thể buông
 23. Còn một nửa thì lại ghét anh nhiều hơn thế
 24. Đừng nghĩ em sẽ cố quay trở về, còn đâu.
 25. Sự thật thì em vẫn còn yêu vẫn còn thương
 26. Bề ngoài thì em không cần nghe, em không thèm tin, em không còn mong muốn gặp lại anh đâu.
 27. Vậy mà tâm trí em vẫn còn thương, em vẫn còn nhớ lại còn yêu anh gấp 3 gấp 4 lần.
 28. Niềm tin quá lớn, lại còn đau hơn.
 29. Nhiều lần ta phải luôn tha thứ nhau, xin lỗi anh nhưng em đây không thể.
 30. Em sẽ đi xin đừng theo, không kịp đâu.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement