Advertisement
Guest User

Dierenactivisten laten zich opnieuw in Utrecht horen

a guest
Apr 15th, 2023
27
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.95 KB | None | 0 0
  1. Dierenactivisten hebben vandaag opnieuw actie gevoerd in Utrecht. Dit keer bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die wordt verweten onvoldoende toe te zien op slachthuizen, waardoor daar misstanden de kans zouden krijgen.
  2. Maaike Kooistra 14-04-23, 19:34
  3.  
  4. Met enkele tientallen actievoerders postten leden van de groep Active for Justice zich voor het kantoor van NVWA aan de Catharijnesingel. Volgens hen ‘omdat er opnieuw een onderzoek naar buiten is gekomen, ditmaal door onderzoeksgroep Ongehoord, waaruit het falen van de NVWA blijkt.’ Ze doelen daarmee op geregistreerde misstanden bij transport van dieren naar slachthuizen.
  5.  
  6. Actievoerders lieten zich horen, deelden flyers uit en deden een poging om de weg te blokkeren. Na tussenkomst van de politie vertrokken ze uit vrije wil.
  7.  
  8. Eerder liet Active for Justice zich onder meer horen bij Utrechtse restaurants die ganzenlever op de menukaart hebben staan.
  9.  
  10. AD Utrecht 14 april 2023
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement