desislava_topuzakova

04. Sum of Two Numbers

Oct 16th, 2021
673
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Scanner;
 2.  
 3. public class SumNumbers_04 {
 4.     public static void main(String[] args) {
 5.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 6.         int startNumber = Integer.parseInt(scanner.nextLine());//начало на интервал
 7.         int endNumber = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //край на интервал
 8.         int magicNumber = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); //магическото число
 9.  
 10.         boolean isFound = false; //намерена ли е валидна комбинация?
 11.         //false -> не е намерена; true -> намерена комбинация
 12.         int countCombinations = 0; //броя на комбинациите
 13.         //за всяка една стойност на първото число: всяка една стойност на второто число
 14.         for (int firstNumber = startNumber; firstNumber <= endNumber; firstNumber++) {
 15.             for (int secondNumber = startNumber; secondNumber <= endNumber ; secondNumber++) {
 16.                 //комбинацията от двете числа: firstNumber и secondNumber
 17.                 countCombinations++;
 18.                 int sum = firstNumber + secondNumber;
 19.                 if (sum == magicNumber) {
 20.                     isFound = true;
 21.                     System.out.printf("Combination N:%d (%d + %d = %d)", countCombinations, firstNumber, secondNumber, magicNumber);
 22.                     break;
 23.                 }
 24.             }
 25.             //ако втория цикъл се е прекратил от break -> isFound = true
 26.             if(isFound) {
 27.                 break;
 28.             }
 29.  
 30.         }
 31.  
 32.         //минали сме през всички комбонации
 33.         if (!isFound) { //isFound == false
 34.             System.out.printf("%d combinations - neither equals %d", countCombinations, magicNumber);
 35.         }
 36.     }
 37. }
 38.  
RAW Paste Data