Majus2137

Js - pętle zadania

Dec 6th, 2021
873
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zad. 1.
 2.  
 3.  
 4. <!DOCTYPE html>
 5. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 6. <head>
 7.     <meta charset="UTF-8">
 8.     <title>Title</title>
 9. </head>
 10. <body>
 11.     <script>
 12.  
 13.         let a=parseInt(prompt("Podaj liczbe"));
 14.         if (a>0)
 15.         {
 16.             s=1
 17.  
 18.             for (let i = 1; i<a; i++)
 19.             {
 20.                 s = s * (i+1);
 21.             }
 22.             alert("Silnia z " +a+ " wynosi " +s);
 23.         }
 24.         else if (a===0){
 25.             alert("Silnia z 0 wynosi 1")
 26.         }
 27.         else
 28.         {
 29.             alert("Błąd");
 30.         }
 31.  
 32.     </script>
 33.  
 34. </body>
 35. </html>
 36.  
 37.  
 38. Zad. 2.
 39.  
 40. <!DOCTYPE html>
 41. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 42. <head>
 43.     <meta charset="UTF-8">
 44.     <title>Title</title>
 45. </head>
 46. <body>
 47.     <script>
 48.         for (let i=10; i<=99; i++)
 49.         {
 50.             if (i % 4 === 0)
 51.             {
 52.                 alert("Liczby 2-cyfrowe podzielne przez 4 to: " +i); //Nie wiem jak zrobić żeby w komunikacie wyświetlało wszystko po kolei
 53.             }
 54.         }
 55.     </script>
 56.  
 57. </body>
 58. </html>
 59.  
 60.  
 61. Zad. 3.
 62.  
 63. <!DOCTYPE html>
 64. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 65. <head>
 66.     <meta charset="UTF-8">
 67.     <title>Title</title>
 68. </head>
 69. <body>
 70.     <script>
 71.  
 72.         let a=parseInt(prompt("Podaj krok w formie liczby"));
 73.         for(let i=0; i<=200; i=i+a)
 74.         {
 75.  
 76.             document.write("Kroki od 0 do 200 w odstępie o " +a+ ": <br>" +i+"<br>");
 77.         }
 78.  
 79.     </script>
 80.  
 81. </body>
 82. </html>
 83.  
 84.  
 85. Zad. 4.
 86.  
 87.  
 88.  
 89. Zad. 5.
 90.  
 91. <!DOCTYPE html>
 92. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 93. <head>
 94.     <meta charset="UTF-8">
 95.     <title>Title</title>
 96. </head>
 97. <body>
 98.     <script>
 99.  
 100.         var a;
 101.         var min = 0;
 102.         var max = 0;
 103.  
 104.         do
 105.         {
 106.             a = parseInt (prompt("Podaj liczbe calkowita"))
 107.             if (a>max)
 108.             {
 109.                 max=a;
 110.             }
 111.  
 112.             else if (a<min)
 113.             {
 114.                 min=a;
 115.             }
 116.         }
 117.         while (a!=0)
 118.             document.write("Wartosc minimalna to: " +min+ " a maksymalna to: " +max);
 119.  
 120.     </script>
 121.  
 122. </body>
 123. </html>
 124.  
 125.  
 126. Zad. 6.
 127.  
 128. <!DOCTYPE html>
 129. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 130. <head>
 131.     <meta charset="UTF-8">
 132.     <title>Title</title>
 133. </head>
 134. <body>
 135.     <script>
 136.  
 137.     var a;
 138.     var i = 0;
 139.     var s = 0;
 140.  
 141.     do {
 142.         a = parseInt(prompt("Podaj liczbe"));
 143.         i++;
 144.         s=s+a;
 145.     }
 146.     while (s<50)
 147.     document.write("Ilosc liczb to: " +i);
 148.  
 149.     </script>
 150.  
 151. </body>
 152. </html>
 153.  
 154.  
 155. Zad. 7.
 156.  
 157. <!DOCTYPE html>
 158. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 159. <head>
 160.     <meta charset="UTF-8">
 161.     <title>Title</title>
 162. </head>
 163. <body>
 164.     <script>
 165.  
 166.         var a = 1;
 167.         var suma = 0;
 168.      
 169.         for (let i = 1; i<=30; i++)
 170.         {
 171.             suma = suma + a;
 172.             a = suma * 2;
 173.         }
 174.         document.write("Syn zaoszczedzil: " +suma+ " zl");
 175.  
 176.     </script>
 177.  
 178. </body>
 179. </html>
 180.  
 181.  
 182. Zad. 8.
 183.  
 184. <!DOCTYPE html>
 185. <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html">
 186. <head>
 187.     <meta charset="UTF-8">
 188.     <title>Title</title>
 189. </head>
 190. <body>
 191.     <script>
 192.  
 193.         var a=0;
 194.  
 195.         for (let i = 0; i<=10; i++)
 196.         {
 197.             a = a + i*i;
 198.         }
 199.         document.write("Na budowe piramidy o podstawie 10x10 zużyto "+a+" cegieł.");
 200.  
 201.     </script>
 202.  
 203. </body>
 204. </html>
RAW Paste Data