Sobky

Lottery - SK.yml

May 28th, 2017
113
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. prefix: "&3&lLotéria &6\u2771"
 2. utilities:
 3.     and: "a"
 4.     armorStandName: "&6&lLotéria"
 5. errors:
 6.     consoleError: "&cPríkaz môže byť vykonaný len prostredníctvom hráča!"
 7.     noPermissions: "&cNemáš oprávnenie na použitie tohto príkazu!"
 8.     wrongUsageOfCommand: "&cNesprávne použitie príkazu!"
 9.  
 10.     maxTickets:
 11.         reached: "&cNie je možné si zakúpiť ďalšie tikety! Maximálne množstvo už bolo zakúpené!"
 12.         overflow: "&cZvolené množstvo tiketov si už nie je možné zakúpiť!"
 13.     enoughMoney:
 14.         tickets: "&cNemáš dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie tiketov!"
 15.         pot: "&cNemáš dostatok finančných prostriedkov na pridanie ich do banku!"
 16.     participate: "&cDo tohto žrebovania sa nikto nezapojil!"
 17.     lack: "&cNedostatok zapojených hráčov! &7Vsadené peniaze vám budú vrátené."
 18.     number: "&cZadaný argument nie je celé číslo!"
 19.     double: "&cZadaný argument nie je číslo!"
 20.     negative: "&cZadané číslo nesmie byť menšie ako &30&7!"
 21.     amount: "&cZvolené množstvo tiketov si nie je možné zakúpiť!"
 22.     draw:
 23.         running: "&cAktuálne neprebieha žiadne žrebovanie!"
 24.         time: "&cDo žrebovania ostáva už len niekoľko sekúnd! Manuálne ukončenie by bolo zbytočné!"
 25.     stat: "&cZvolená štatistiku nebola nájdená!"
 26. success:
 27.     buy: "&7Zakúpil si si &3{count} {word} &7za &6{price}{mainBalanceChar}&7!"
 28.     reload: "&7Všetky súbory úspešne znovunačítané!"
 29.     extraPot: "&7Do banku bolo pridaných &6{price}{mainBalanceChar}&7!"
 30. broadcast:
 31.     buy: "&7Hráč &3{player} &7si zakúpil &3{count} {word}&7!"
 32.     win: "&7Výhercom tohto žrebovania sa stáva hráč &3{player}&7! &e&lGratulujeme!\n&7Hráč vyhral &6{price}{mainBalanceChar} &7a spolu si zakúpil &3{count} {word}&7!"
 33.     serverWin: "&7Výhercom tohto žrebovania sa stáva &3SERVER&7!\n&7Výhra v ďalšom žrebovaní bude navýšená o &6{price}{mainBalanceChar}&7!"
 34.     draw:
 35.         in: "&7Žrebovanie sa uskutoční o &3{time}"
 36.         manual: "&7Administrátor vynucuje ukončenie prebiehajúceho žrebovania!"
 37.     pot: "&7Aktuálne hráme o &6{price}{mainBalanceChar}&7!\n&7Zakúp si tikety a staň sa bohatším &6\u00BB &3/lot buy <1-{maxTickets}>"
 38. stats:
 39.     OWN:
 40.         head: "&3&lLotéria &6\u2771 &7Osobné štatistiky"
 41.         tickets: "&6\u25CF &7Počet zakúpených tiketov &6\u00BB &3{tickets}"
 42.         rounds: "&6\u25CF &7Počet výhier &6\u00BB &3{rounds}"
 43.         money: "&6\u25CF &7Množstvo vyhraných peňazí &6\u00BB &3{money}{mainBalanceChar}"
 44.     TOP:
 45.         head: "&3&lLotéria &6\u2771 &7Zoznam najziskovejších hráčov"
 46.         position: "&6{position}. &7{player} &6\u00BB &3{wonMoney}{mainBalanceChar}"
 47.         none: "&6\u25CF &cŽiadne záznamy!"
 48.     LAST:
 49.         head: "&3&lLotéria &6\u2771 &7Zoznam posledných výhercov"
 50.         position: "&6\u25CF &7{player} &6\u00BB &7{time} &6\u00BB &3{wonMoney}{mainBalanceChar}"
 51.         none: "&6\u25CF &cŽiadne záznamy!"
 52. GUI:
 53.     nameOfInventory: "&1&lLotéria"
 54.     Items:
 55.         INFO:
 56.             RUNNING:
 57.                 headName: "&2&lZákladné informácie"
 58.                 lore:
 59.                - "&6\u25CF &7Žrebovanie &6\u00BB &3{time}"
 60.                 - ""
 61.                 - "&6\u25CF &7V banku &6\u00BB &3{price}{mainBalanceChar}"
 62.                 - ""
 63.                 - "&6\u25CF &7Počet tiketov v banku &6\u00BB &3{count}"
 64.                 - "&6\u25CF &7Počet tvojich tiketov &6\u00BB &3{count_own}"
 65.             STOPPED:
 66.                 headName: "&2&lZákladné informácie"
 67.                 lore:
 68.                - "&6\u25CF &cAktuálne neprebieha žiadne žrebovanie!"
 69.         TOP:
 70.             headName: "&2&lNajziskovejší hráči"
 71.         LAST:
 72.             headName: "&2&lPoslední výhercovia"
 73.         OWN:
 74.             headName: "&2&lOsobné štatistky"
 75.         QUIT:
 76.             headName: "&2&lZatvorenie"
 77.             lore:
 78.            - "&6\u25CF &7Kliknutím zatvoríš lotériu!"
 79.         PURCHASE_DEFAULT:
 80.             headName: "&2&lNákup tiketov"
 81.             lore:
 82.            - "&6\u25CF &7Ľavý klik &6\u00BB &3{left} {leftWord}"
 83.             - ""
 84.             - "&6\u25CF &7Pravý klik &6\u00BB &3{right} {rightWord}"
 85.         PURCHASE:
 86.             1:
 87.                 headName: "&2&l1 Tiket"
 88.                 lore:
 89.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakúpiš 1 tiket"
 90.             3:
 91.                 headName: "&2&l3 Tikety"
 92.                 lore:
 93.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakúpiš 3 tikety"
 94.             5:
 95.                 headName: "&2&l5 Tiketov"
 96.                 lore:
 97.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakúpiš 5 tiketov"
 98.             7:
 99.                 headName: "&2&l7 Tiketov"
 100.                 lore:
 101.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakúpiš 7 tiketov"
 102.             10:
 103.                 headName: "&2&l10 Tiketov"
 104.                 lore:
 105.                - "&6\u25CF &7Kliknutím zakúpiš 10 tiketov"
 106. declension:
 107.     TICKET:
 108.         ONE: "Tiket"
 109.         TWO_FOUR: "Tikety"
 110.         MORE_AND_ZERO: "Tiketov"
 111.     HOUR:
 112.         ONE: "Hodina"
 113.         TWO_FOUR: "Hodiny"
 114.         MORE_AND_ZERO: "Hodín"
 115.     MINUTE:
 116.         ONE: "Minúta"
 117.         TWO_FOUR: "Minúty"
 118.         MORE_AND_ZERO: "Minút"
 119.     SECOND:
 120.         ONE: "Sekunda"
 121.         TWO_FOUR: "Sekundy"
 122.         MORE_AND_ZERO: "Sekúnd"
 123. balanceChar:
 124.     main: "$"
RAW Paste Data