SHARE
TWEET

BST

matogens Nov 14th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. q// wezel ktory nie ma rodzica jest korzeniem
 2. // wezel ktory nie ma dziecka jest liściem
 3. // dzielimy drzewo na poziomy
 4.  
 5. // preorder (root, left, right)
 6. // inorder (left, root, right)
 7. // postorder (left, right, root)
 8.  
 9. #include <iostream>
 10. #include <fstream>
 11. #include <cstdlib>
 12. #include <string>
 13. using namespace std;
 14.  
 15. class node // sam w sobie węzeł
 16. {
 17. public:
 18.  
 19.     int value;
 20.     node* left;
 21.     node* right;
 22.  
 23.     node();
 24. };
 25.  
 26. node::node()
 27. {
 28.     value = 0;
 29.     left = nullptr;
 30.     right = nullptr;
 31. }
 32.  
 33. class binaryTree // klasa obsługująca funkcje drzewa
 34. {
 35. private:
 36.  
 37.     node* root;
 38.  
 39.     void inOrderPrint(node* element);
 40.     void postOrderPrint(node* element);
 41.     void preOrderPrint(node* element);
 42.     void destroyTree(node* element);
 43.     void insert(int key, node* element);
 44.    
 45.  
 46. public:
 47.  
 48.     binaryTree();
 49.     ~binaryTree();
 50.  
 51.     void readDataOfADataFromFile();
 52.     void insert(int key); // dodanie elementu do drzewa
 53.     void destroyTree(); // kasowanie drzewa
 54.     void inOrderPrint();
 55.     void postOrderPrint();
 56.     void preOrderPrint();
 57. };
 58.  
 59.  
 60.  
 61. binaryTree::binaryTree() // na samym początku drzewo będzie puste więc root będzie nullptr
 62. {
 63.     root = nullptr;
 64. }
 65.  
 66. binaryTree::~binaryTree() // podczas uruchomienia destruktora kasowana jest cała zawartość sterty (czyli tam gdzie są węzły drzewa)
 67. {
 68.     destroyTree();
 69.     cout << "Usuwanie drzewa..." << endl;
 70. }
 71.  
 72.  
 73. void binaryTree::destroyTree()
 74. {
 75.     destroyTree(root);
 76. }
 77.  
 78. void binaryTree::destroyTree(node* element)
 79. {
 80.     if (element != nullptr)
 81.     {
 82.         destroyTree(element->left);
 83.         destroyTree(element->right);
 84.         delete element;
 85.     }
 86. }
 87.  
 88. void binaryTree::insert(int key, node* element)
 89. {
 90.     if (key < element->value) // elementy mniejsze lądują na lewej stronie, a większą bądź równe na prawej
 91.     {
 92.         if (element->left != nullptr) // jeżeli mamy wartość mniejszą i chcemy ją zapisać jako nowy węzeł
 93.         {                             // ale okaże się, że wskaźnik do następnego elementu istnieje i ma wartość to musimy jeszcze raz wywołać funkcje rekursywnie aby przejść do następnego elementu i od niego stworzyć nowy węzeł
 94.             insert(key, element->left); // tutaj rekursywne przejście do następnego elementu drzewa
 95.         }
 96.         else
 97.         {
 98.             element->left = new node(); // tworzymy nowy węzeł
 99.             element->left->value = key;
 100.             element->left->left = nullptr;
 101.             element->left->right = nullptr;
 102.         }
 103.     }
 104.     else if (key >= element->value) // analogicznie jak dla if(key < element>value)
 105.     {
 106.         if (element->right != nullptr)
 107.         {
 108.             insert(key, element->right);           
 109.         }
 110.         else
 111.         {
 112.             element->right = new node();
 113.             element->right->value = key;
 114.             element->right->right = nullptr;
 115.             element->right->left = nullptr;
 116.         }
 117.     }
 118. }
 119.  
 120. void binaryTree::insert(int key) // funkcja do ogarnięcia czy drzewo jest puste czy nie
 121. {
 122.     if (root != nullptr)
 123.     {
 124.         insert(key, root); // jeżeli nie jest pusta to lecimy z prywatną metodą insert(int key, node* element), która leci po całym drzewie szukając odpowiedniego węzła do stworzenia drzewa
 125.     }
 126.     else // jeżeli drzewo jest puste to tworzymy pierwszy węzeł drzewa (korzeń)
 127.     {
 128.         root = new node();
 129.         root->value = key;
 130.         root->left = nullptr;
 131.         root->right = nullptr;
 132.     }
 133. }
 134.  
 135. void binaryTree::inOrderPrint(node* element) // (left, root, right)
 136. {
 137.  
 138.     if (element == nullptr) // jeżeli drzewo jest puste, przy okazji warunek wyjścia z rekursji
 139.     {
 140.         return;
 141.     }
 142.     inOrderPrint(element->left);
 143.     cout << element->value << endl;
 144.     inOrderPrint(element->right);
 145. }
 146.  
 147. void binaryTree::inOrderPrint() // (left, root, right)
 148. {
 149.     inOrderPrint(root);
 150.     cout << endl;
 151. }
 152.  
 153.  
 154. void binaryTree::postOrderPrint(node* element) // (left, right, root)
 155. {
 156.     if (element == nullptr) // jeżeli drzewo jest puste, przy okazji warunek wyjścia z rekursji
 157.     {
 158.         return;
 159.     }
 160.     postOrderPrint(element->left);
 161.     postOrderPrint(element->right);
 162.     cout << element->value << endl;
 163.  
 164.  
 165. }
 166.  
 167. void binaryTree::postOrderPrint() // (left, right, root)
 168. {
 169.     postOrderPrint(root);
 170.     cout << endl;
 171. }
 172.  
 173. void binaryTree::preOrderPrint(node* element) // (root, left, right)
 174. {
 175.     if (element == nullptr) // jeżeli drzewo jest puste, przy okazji warunek wyjścia z rekursji
 176.     {
 177.         return;
 178.     }
 179.     cout << element->value << endl;
 180.     preOrderPrint(element->left);
 181.     preOrderPrint(element->right);
 182. }
 183.  
 184. void binaryTree::preOrderPrint() // (root, left, right)
 185. {
 186.     preOrderPrint(root);
 187.     cout << endl;
 188. }
 189.  
 190. void binaryTree::readDataOfADataFromFile()
 191. {
 192.     string line;
 193.     int number;
 194.     fstream plik;
 195.  
 196.     plik.open("lista.txt", ios::in); // powiązanie strumienia z plikiem
 197.  
 198.     if (plik.good() == false) // jezeli jest zamkniety to error
 199.     {
 200.         cout << "Plik nie istnieje" << endl;
 201.         exit(EXIT_FAILURE);
 202.     }
 203.     else // jezeli nie lecimy
 204.     {
 205.         while (!plik.eof()) // działa dopóty, dopóki coś sie nie "zepsuje"
 206.         {
 207.             getline(plik, line, ' ');
 208.             number = atoi(line.c_str());
 209.  
 210.             insert(number); // funkcja zrobi z tego co wczytalismy liste
 211.         }
 212.     }
 213.     plik.close(); // zamykanie
 214. }
 215.  
 216.  
 217. int main()
 218. {  
 219.     binaryTree* tree = new binaryTree();
 220.  
 221.     tree->readDataOfADataFromFile();
 222.  
 223.     tree->preOrderPrint(); // (root, left, right), 15, 6, 3, 2, 4, 7, 13, 9, 18, 17, 20 (ok, dobrze działa) (poza zerem)
 224.     //tree->inOrderPrint(); // (left, root, right), 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20 (ok, dobrze działa) (poza zerem)
 225.     //tree->postOrderPrint(); // (left, right, root), 2, 4, 3, 9, 13, 7, 6, 17, 20, 18, 15 (ok, dobrze działa) (poza zerem)
 226.  
 227.     delete tree; // trzeba to jawnie zainicjować ponieważ wtedy wywoła się domyślny destruktor bez ciała
 228.  
 229.  
 230.     return 0;
 231. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top