daily pastebin goal
47%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 12th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;Created bY odzi:) - Ciecie zwłok i zbieranie z niego piór, skóry, zeber
 2. ;Skrypt kroi nam zwłoki do 0, a nastepnie zbiera przedmioty.
 3. set %ji #jindex
 4. set #sysmsgcol 80
 5. event sysmessage Skrypt Ciecie Zwierzat + Zbieranie Skory itp odpalony [Created bY odzi:)]
 6. repeat
 7. {
 8.       if #CLILOGGED = 0
 9.       {
 10.          repeat
 11.          until #CLILOGGED = 1
 12.          wait 2s
 13.       }
 14.       onhotkey 5
 15.                gosub start
 16.       if %ji < #jindex
 17.       {
 18.          set %ji %ji + 1
 19.          scanjournal %ji
 20.          if Zapisywanie_ in #journal
 21.             gosub zapis
 22.       }
 23. }
 24. until #false
 25.  
 26. sub zapis
 27.     repeat
 28.     {
 29.           if %ji < #jindex
 30.           {
 31.              set %ji %ji + 1
 32.              scanjournal %ji
 33.              if Koniec_ in #journal
 34.                 return
 35.           }
 36.     }
 37.     until #false
 38. return
 39.  
 40. sub start
 41.     repeat
 42.     {
 43.           finditem YFM G_1
 44.                    if #findkind = -1
 45.                    {
 46.                       gosub zbieraj
 47.                       return
 48.                    }
 49.                    set %cialo #findid
 50.           finditem KAG C_ , #backpackid
 51.                    if #findkind = -1
 52.                    {
 53.                       set #sysmsgcol 45
 54.                       event sysmessage Nie masz nozyczek! Skrypt wraca do poczatku
 55.                       return
 56.                    }
 57.                    set #lobjectid #findid
 58.                    event macro 17
 59.                    set %czas #scnt + 2
 60.                    repeat
 61.                    {
 62.                          if %czas < #scnt
 63.                             return
 64.                          if %ji < #jindex
 65.                          {
 66.                             set %ji %ji + 1
 67.                             scanjournal %ji
 68.                             if Juz_cos in #journal || Anulowano in #journal
 69.                                return
 70.                          }
 71.                    }
 72.                    until #targcurs = 1
 73.                    set #ltargetid %cialo
 74.                    set #ltargetkind 1
 75.                    event macro 22
 76.                    if #targcurs = 1
 77.                       continue
 78.                    gosub skanuj
 79.                    wait 5
 80.           finditem YFM G_1
 81.     }
 82.     until #findkind = -1
 83.     gosub zbieraj
 84. return
 85.  
 86. sub skanuj
 87.     set %czas #scnt + 5
 88.     repeat
 89.     {
 90.           if %ji < #jindex
 91.           {
 92.              set %ji %ji + 1
 93.              scanjournal %ji
 94.              if Zapisywanie_stanu_ in #journal
 95.                 gosub zapis
 96.              if Wiecej_nie_wytniesz_z_ in #journal
 97.                 return
 98.              if Polozyles_przedmioty_na_ in #journal
 99.                 return
 100.              if Nie_widzisz_ in #journal
 101.                 return
 102.              if Juz_cos_ in #journal
 103.                 return
 104.              if Anulowano in #journal || Udalo_Ci_sie in #journal
 105.                 return
 106.           }
 107.     }
 108.     until %czas < #scnt
 109. return
 110.  
 111. sub zbieraj
 112.     repeat
 113.     {
 114.           finditem EEG_VLK_UZF_DUF_POF_TZF_RZF_VVD_CLL_BLL_BZH_EUF_KBN_REJ G_2
 115.                    if #findkind = -1
 116.                    {
 117.                       set #sysmsgcol 55
 118.                       event sysmessage Pozbierane
 119.                       return
 120.                    }
 121.                    set %item #findid
 122.                    set %stack #findstack
 123.                    event property %item
 124.                    if #findtype = EEG && #findcol = 1109 || #findtype = EEG && #findcol = 1153 || #findtype = EEG && #findcol = 1154
 125.                    {
 126.                       ignoreitem %item
 127.                       continue
 128.                    }
 129.                    exevent drag %item %stack
 130.                    if %ji < #jindex
 131.                    {
 132.                       set %ji %ji + 1
 133.                       scanjournal %ji
 134.                       if Holding_ in #journal
 135.                       {
 136.                          set #sysmsgcol 55
 137.                          event sysmessage Holding skrypt wraca do poczatku.
 138.                          return
 139.                       }
 140.                    }
 141.                    exevent dropc #backpackid
 142.                    gosub sprawdz
 143.                    set #sysmsgcol 72
 144.                    str Len #Property
 145.                    set %dlugosc #strres - 1
 146.                    str Left #property %dlugosc
 147.                    event sysmessage Zebralem #strres
 148.     }
 149.     until #false
 150. return
 151.  
 152. sub sprawdz
 153. if #LLIFTEDKIND = 1
 154.    event dropc #backpackid
 155. return
RAW Paste Data
Top