daily pastebin goal
77%
SHARE
TWEET

Datum / Vreme Skripta

JohnyPastebin69 Oct 22nd, 2017 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //// DATUM I VREME SKRIPTA
 2.  
 3. forward VremeTimer(playerid);
 4. public VremeTimer(playerid)
 5. {
 6.     new string[128],sati,minute,sekunde;
 7.     gettime(sati, minute, sekunde);
 8.     format(string, sizeof string, "%s%d:%s%d:%s%d", (sati < 9) ? ("0") : (""), sati, (minute < 9) ? ("0") : (""), minute, (sekunde < 9) ? ("0") : (""), sekunde);
 9.     TextDrawSetString(Vreme, string);
 10. }
 11. forward DatumTimer(playerid);
 12. public DatumTimer(playerid)
 13. {
 14.     new string[128],godina,mesec,den;
 15.     getdate(godina, mesec, den);
 16.     format(string, sizeof string, "%s%d/%s%d/%s%d", (den < 10) ? ("0") : (""), den, ((mesec < 10) ? ("0") : ("")), mesec, (godina < 10) ? ("0") : (""), godina);
 17.     TextDrawSetString(Datum, string);
 18. }
RAW Paste Data
Top