SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. public class SerwerRPC {
 3.      
 4.     /**
 5.      * Metoda licząca sumę kwadratów dwóch liczb.
 6.      * @param x pierwsza liczba
 7.      * @param y druga liczba
 8.      * @return wartość wyrażenia x^2 + y^2
 9.      */
 10.     public Double squareSum(double x, double y) {
 11.         return Math.pow(x, 2) + Math.pow(y, 2);
 12.     }
 13.  
 14. /**
 15.  * Metoda licząca wartość podanej funkcji trygonometrycznej dla wskazanego kąta.
 16.  * @param function nazwa funkcji trygonometrycznej
 17.  * @param arg kąt w stopniach
 18.  * @param time czas oczekiwania na wynik
 19.  * @return wartość podanej funkcji trygonometrycznej
 20.  */
 21.     public double getValueAsy(String function, int arg, int time) {
 22.         double radians = arg * Math.PI/180.0;
 23.         double result=0;
 24.         if (function.equals("sin")) {
 25.             result =Math.sin(radians);
 26.         }
 27.         else if (function.equals("cos")) {
 28.             result= Math.cos(radians);
 29.         }
 30.         else if (function.equals("tg") || function.equals("tan")) {
 31.             result=Math.tan(radians);
 32.         }
 33.         else if (function.equals("ctg")) {
 34.             result=1/Math.tan(radians);
 35.         }
 36.         try {
 37.             Thread.sleep(time);
 38.         } catch (InterruptedException ex) {
 39.             ex.printStackTrace();
 40.             Thread.currentThread().interrupt();
 41.  
 42.         }
 43.         result*=100;
 44.         int tmp = (int) result;
 45.         result = tmp/100.0;
 46.         System.out.println(result);
 47.         return result;
 48.     }
 49.  
 50.    
 51.     public String getLiczbyPierwszeAsy(int minRange,int maxRange,int time){
 52.         List<Integer> list = new ArrayList<>();
 53.        
 54.         StringBuilder sb = new StringBuilder();
 55.  
 56.        
 57.         for (int i=minRange;i<=maxRange;i++) {
 58.             if(isPrimeNumber(i)) {
 59.                   sb.append(i+",");
 60.             }
 61.         }
 62.         try {
 63.               Thread.sleep(time);
 64.           } catch (InterruptedException ex) {
 65.               ex.printStackTrace();
 66.               Thread.currentThread().interrupt();
 67.    
 68.           }
 69.        
 70.         return sb.toString();
 71.     }
 72.    
 73.     private boolean isPrimeNumber(int liczba)
 74.     {    
 75.         if(liczba<2)
 76.         {
 77.             return false;
 78.         }
 79.         for(int i=2; i<=liczba/2; i++)
 80.         {
 81.             if(liczba%i==0)
 82.             {
 83.                 return false;
 84.             }
 85.         }
 86.         return true;
 87.     }
 88.     /**
 89.      * Metoda stwierdzająca czy jedna liczba jest wielokrotnością drugiej.
 90.      * @param x pierwsza liczba
 91.      * @param y druga liczba
 92.      * @return prawda jeśli pierwsza liczba jest wielokrotnością drugiej lub fałsz gdy nie jest
 93.      */
 94.     public Boolean isMultiplicity(int x, int y) {
 95.         return x % y == 0;
 96.     }
 97. /**
 98.  * Metoda wyświetlająca zadeklarowane funkcje w klasie.
 99.  * @return tekst zawierający nazwy metod
 100.  */
 101.     public String show() {
 102.         StringBuilder sb = new StringBuilder();
 103.         sb.append("Dostepne uslugi: \n" );
 104.         sb.append("squareSum parametry:double, double \n");
 105.         sb.append("getValueAsy parametry:String, int, int \n");
 106.         sb.append("isMultiplicity parametry:int, int \n");
 107.         sb.append("getLiczbyPierwszeAsy: int,int,int \n");
 108.         sb.append("show");
 109.         return sb.toString();
 110.     }
 111. /**
 112.  * Metoda uruchamiająca serwer.
 113.  */
 114.     public static void main(String[] args) {
 115.         try {
 116.             System.out.println("Startuje serwer XML-RPC...");
 117.             int port = 10014;
 118.             WebServer server = new WebServer(port);
 119.             server.addHandler("mojserwer", new SerwerRPC());
 120.             server.start();
 121.             System.out.println("Serwer wystartował pomyślnie.");
 122.             System.out.println("Nasłuchuje na porcie: " + port);
 123.             System.out.println("Aby zatrzymać serwer naciśnij ctrl+c");
 124.         } catch (Exception exception) {
 125.             System.err.println("Serwer XML-RPC: " + exception);
 126.         }
 127.     }
 128. }
 129.  
 130.  
 131.  
 132.  
 133.  
 134.  
 135.  
 136. public class KlientRPC {
 137.      
 138.     public static void main(String[] args) {
 139.         try {
 140.             Scanner sc = new Scanner(System.in);
 141.             System.out.println("Podaj adres serwera (domyślnie http://localhost:10014):");
 142.             String address = sc.next();
 143.             XmlRpcClient srv = new XmlRpcClient(address);
 144.  
 145.             Vector<Integer> params = new Vector<>();
 146.             String result = (String) srv.execute("mojserwer.show", params);
 147.             System.out.println(result);
 148.            
 149.             int g = 0;
 150.             while (g==0) {
 151.                 System.out.println("Podaj nazwę usługi:");
 152.                 String serviceName = sc.next();
 153.                 Vector<Object> params2 = new Vector<>();
 154.                 if (serviceName.equals("getValueAsy")) {
 155.                     System.out.println("Podaj funkcję trygonometryczną");
 156.                     params2.add(sc.next());
 157.                     System.out.println("Podaj kąt");
 158.                     params2.add(sc.nextInt());
 159.                     System.out.println("Podaj czas oczekiwania");
 160.                     params2.add(sc.nextInt());
 161.                     AC cb = new AC();
 162.                     srv.executeAsync("mojserwer.getValueAsy", params2, cb);
 163.                     System.out.println("Wywołano asynchronicznie");
 164.                 }
 165.                 else if (serviceName.equals("squareSum")) {
 166.                     System.out.println("Podaj pierwszą liczbę");
 167.                     params2.add(sc.nextDouble());
 168.                     System.out.println("Podaj drugą liczbę");
 169.                     params2.add(sc.nextDouble());
 170.                     Object result2 = srv.execute("mojserwer.squareSum", params2);
 171.                     System.out.println("Wynik:" + result2);
 172.                 }
 173.                 else if(serviceName.equals("isMultiplicity")) {
 174.                     System.out.println("Podaj pierwszą liczbę");
 175.                     params2.add(sc.nextInt());
 176.                     System.out.println("Podaj drugą liczbę");
 177.                     params2.add(sc.nextInt());
 178.                     Object result2 = srv.execute("mojserwer.isMultiplicity", params2);
 179.                     System.out.println("Wynik:" + result2);
 180.                 }
 181.                 else if(serviceName.equals("getLiczbyPierwszeAsy")) {
 182.                     System.out.println("Podaj dolny zakres: ");
 183.                     params2.add(sc.nextInt());
 184.                     System.out.println("Podaj górny zakres: ");
 185.                     params2.add(sc.nextInt());
 186.                     System.out.println("Podaj czas: ");
 187.                     params2.add(sc.nextInt());
 188.                    
 189.                     AC cb = new AC();
 190.                     srv.executeAsync("mojserwer.getLiczbyPierwszeAsy", params2, cb);
 191.                     System.out.println("Wywołano asynchronicznie");
 192. //                    System.out.println("Wynik:" + result2);
 193. //                    
 194. //                    Object result2 = srv.execute("mojserwer.getLiczbyPierwszeAsy", params2);
 195. //                    System.out.println("Wynik:" + result2);
 196.                 }
 197.                 else if(serviceName.equals("show")) {
 198.                     Object result2 = srv.execute("mojserwer.show", params2);
 199.                     System.out.println(result2);
 200.                 }
 201.                
 202.                 else {
 203.                     System.out.println("Nie ma takiej usługi.");
 204.                 }
 205.             }
 206.  
 207.             sc.close();
 208.  
 209.         } catch (Exception exception) {
 210.             System.err.println("Klient XML-RPC: " + exception);
 211.         }
 212.  
 213.     }
 214. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top