daily pastebin goal
15%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 43 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.     Bohaterowie "kamieni..." wywodzili się ze środowisk inteligenckich o silnie zakorzenionych wartościach moralnych i patriotycznych. Dom rodzinny miał silny wpływ na kształtowanie ich osobowości w najmłodszych latach. Wzorce moralne, wyniesione zdomu, właściwy system wartości, świadomość własnego pochodzenia oraz poczucie tożsamości narodowej było silnie zakorzenione w ich osobowości od najmłodszych lat. Jednocześnie dom stwarzał im poczucie ciepła i zapewniał bezpieczeństwo, tym silniej przywiązani byli więc do wlasnej ojczyzny. Znając historie własnej rodziny oraz narodu swiadomi byli roli społeczeństwa.
  2.     Wartości te podtrzymywało również przedwojenne harcerstwo. Młodzi ludzie uczyli sie tam dodatkowo relacji międzyludzkich, kształtowało ono w nich właściwe postawy wobec kolegów. Przynależność do tej społeczności uczyła bezinteresowności w niesieniu pomocy innym, altruizmu, poświęcenia w stosunku do przyjaciół w myśl przyjętych wartości moralnych, które gwarantowały również, że w trudnych chwilach sami będą mogli liczyć na pomoc innych.
  3.     Ogromny wpływ na postawę i system wartości bohaterów miało gimnazjum Batorego - przedwojenna szkoła z tradycjami, gdzie młodzi ludzie uczyli się nie z obowiązku, odgórnego przymusu, narzucanego przez system, lecz z pełną świadomością swojej tożsamości. Nie tylko rozwijali oni tam swoje zainteresowania, szkoła przede wszystkim kształtowała ich system wartości, wychowywała elitę społeczeństwa w pełni świadomą swojego pochodzenia, szanującą tradycje oraz oraz historię. Szkoła była wymagająca. Zamiast uśredniania uczniów umożliwiała zdrową rywalizację, kształtując w młodych ludziach potrzebę samokształcenia, samorealizacji oraz chęć do rozwoju i pracy. System wartości przyjęty w szkole wymuszał na uczniach kulturę osobistą, uczciwość w stosunku do innych oraz szacunek dla autorytetów.
  4.     Poczucie tożsamości narodowej oraz identyfikowanie się z etosem harcerza-patrioty wykluczało obojętne i oportunistyczne postawy w stosunku do społeczeństwa i Polski. Wychowanie w duchu patriotycznym oraz odpowiednie autorytety zarówno w domu, szkole jak i znane z literatury wymuszały na bohaterach potrzebę walki o wolność. Nie traktowali oni tebgo jako obowiązku, lecz sami przekonani byli o słuszności i wadze sprawy, nie zważając na cenę jaką mogą zapłacic za swoje działanie. Odwołując się do romantycznych wartości gotowi byli poświęcic własne życie dla dobnra ojczyzny.
RAW Paste Data
Top