SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 22nd, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.     <tr>
 3.         <td>$$L={{Q}\over{m}}$$</td>
 4.         <td> Ciepło topnienia </td>
 5.         <td>Q - ciepło</br> m - masa </td>
 6.       </tr>
 7.     <tr>
 8.         <td>$$R={{Q}\over{m}}$$</td>
 9.         <td>Ciepło parowania </td>
 10.         <td>Q - ciepło</br> m - masa </td>
 11.       </tr>
 12.     <tr>
 13.         <td>$$I={{q}\over{t}}$$</td>
 14.         <td>Natęzenie prądu </td>
 15.         <td>t - czas </br> q - ładunek elektryczny </td>
 16.       </tr>
 17.     <tr>
 18.         <td>$$U={W\over q}$$</td>
 19.         <td>Napięcie </td>
 20.         <td>W - praca</br> q - ładunek elektryczny </td>
 21.       </tr>
 22.     <tr>
 23.         <td>$$I={{U}\over{R}}$$</td>
 24.         <td>Prawo Ohma</td>
 25.         <td>U - napięcie</br> R - rezystancja </td>
 26.       </tr>
 27.     <tr>
 28.         <td>$$W=U*I*t$$</td>
 29.         <td>Praca prądu ekektrycznego</td>
 30.         <td>U - napięcie</br> I - natężenie prądu</br> t - czas </td>
 31.       </tr>
 32.     <tr>
 33.         <td>$$P=U*I$$</td>
 34.         <td>Moc prądu elektrycznego</td>
 35.         <td>U - napięcie</br> I -  natężenie prądu </td>
 36.       </tr>  
 37.     <tr>
 38.         <td>$$\lambda =v*T$$</td>
 39.         <td>Długość fali</td>
 40.         <td>v - prędkość</br> T- okes </td>
 41.       </tr>  
 42.     <tr>
 43.         <td>$$Z={{1}\over{f}}$$</td>
 44.         <td>Zdolność skupiająca</td>
 45.         <td>f=ogniskowa</td>
 46.       </tr>
 47.       <tr>
 48.         <td>$${{1}\over{f}}={{1}\over{x}}+{{1}\over{y}}$$</td>
 49.         <td>Równanie zwierciadła i soczewki</td>
 50.         <td>x=odległość przedmiotu od zwierciadła</br>y=odległość obrazu od zwierciadła lub soczewki </td>
 51.       </tr>
 52.     <tr>
 53.         <td>$$f={{R}\over{2}}$$</td>
 54.         <td>Ogniskowa zwierciadła</td>
 55.         <td>R= promień krzywizny</td>
 56.       </tr>  
 57.     <tr>
 58.         <td>$$V={s \over t}$$</td>
 59.           <td>Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym</td>
 60.           <td>s - droga</br> t - czas</td>
 61.       </tr>
 62.           <tr>
 63.             <td>$$a = {\Delta v \over \Delta t} = {{{v_k} - {v_0}}\over t}$$</td>
 64.               <td>Przyśpieszenie</td>
 65.               <td>a – przyspieszenie [m/s2] </br> v0- prędkość początkowa [m/s]</br> vk - prędkość końcowa [m/s]
 66.               </td>
 67.           </tr>
 68.           <tr>
 69.               <td>$$v_{sr}={S_c \over t_c} = {s_1 + s_2 \over t_1 + t_2}$$</td>
 70.                 <td>Prędkość średnia (wzór prawdziwy dla każdego ruchu)</td>
 71.                 <td>vsr - prędkość średnia [m/s]</br>
 72.                     sc- droga całkowita [m]</br>
 73.                     tc – czas całkowity [s]
 74.                 </td>
 75.             </tr>
 76.             <tr>
 77.                 <td>$$s= {{a * t^2}\over 2}$$
 78.                     $$v = a * t $$</td>
 79.                   <td>Droga i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym</td>
 80.                   <td>s - droga [m]</br>
 81.                       t - czas [s]</br>
 82.                       v – prędkość [m/s]</br>
 83.                       a – przyspieszenie [m/s2]
 84.                   </td>
 85.               </tr>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top