SHARE
TWEET

Untitled

Keifanel Feb 14th, 2020 130 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //znaleźć najbliższą e2 w g.npc max 20 kratek od postaci
 2. //po naciśnięciu przycisku "r" postać automatycznie podchodzi i atakuje
 3. //nie powinien być uznany jako bot ponieważ manualnie naciskam i robie to samo co jakbym nacisnął prawym na e2
 4. //mógłbym to napisać ładniej ale głowa mnie bolała fest jak to pisałem więc jest jak jest
 5. var checker;
 6. var mob;
 7. var eX;
 8. var eY;
 9. var times = 0;
 10.  
 11. //proste sprawdzenie długości odcinka wzorem |z|=sqrt(x^2+y^2) (ale tu nie potrzeba Math.abs() bo koordynaty zawsze będą dodatnie (bo takie są w margonem))
 12. function distance(x, y) {
 13.     return Math.sqrt((x - Engine.hero.rx) * (x - Engine.hero.rx) + (y - Engine.hero.ry) * (y - Engine.hero.ry));
 14. }
 15. //funkcja ze stackoverflow do porównania dwóch liczb bo coś mi sie udawało inaczej, ale tam niżej jest zrobione bez niej też więc TODO
 16. Number.prototype.between = function (a, b) {
 17.     var min = Math.min(a, b),
 18.         max = Math.max(a, b);
 19.  
 20.     return this > min && this < max;
 21. };
 22.  
 23. //brzydka funkcja do sprawdzania czy ide do e2
 24. function checkIfMoving() {
 25.     //jeśli stoje i jestem w okolicy 1 kratki od moba usuwam setInterval do tej funkcji i atakuje moba
 26.     if (Engine.hero.stop && Engine.hero.autoPath.endNode.x.between(eX - 2, eX + 2) && Engine.hero.autoPath.endNode.y.between(eY - 2, eY + 2)) {
 27.         clearInterval(checker);
 28.         _g("fight&a=attack&ff=1&id=-" + mob);
 29.         times = 0;
 30.         return true;
 31.  
 32.     }
 33.     //jeśli sie rusze (.autoPath.endNode.x/y nie będzie w okolicy tych kratek z wyżej) to przerywa setInterval
 34.     else if ((Engine.hero.autoPath.endNode.x < eX - 1 && Engine.hero.autoPath.endNode.x > eX + 1) || (Engine.hero.autoPath.endNode.y < eY - 1 && Engine.hero.autoPath.endNode.y > eY + 1)) {
 35.         clearInterval(checker);
 36.         message("Przerwano atak");
 37.     }
 38.     //jeśli za długo bym szedł (+/- 10s) to setInterval sie przerwie
 39.     else if (times > 20) {
 40.         clearInterval(checker);
 41.         times = 0;
 42.     }
 43.     //tutaj to sprwadzanie ile sekund
 44.     else {
 45.         times += 1;
 46.     }
 47. }
 48. //a tu jakiś bool żeby mi łatwiej było sprawdzać czy e2 jest ale nie potrzebuje tego
 49. var fail = true;
 50.  
 51. function e2() {
 52.  
 53.     $(document).keypress(function (e) {
 54.         if (e.keyCode == 122 && e.target.tagName != "INPUT" && e.target.tagName != "TEXTAREA") {
 55.             //klasyk, przeszukuje wszystkie npc i sprawdzam czy ich wt jest większe niż 19 i mniejsze niż 30 (wartości dla E2), jeśli jest to zmieniam boola i sobie zapisuje koordy e2
 56.             for (i in Engine.npcs.getDrawableList()) {
 57.                 if (Engine.npcs.getDrawableList()[i].d.wt > 19 && Engine.npcs.getDrawableList()[i].d.wt < 30) {
 58.                     mob = Engine.npcs.getDrawableList()[i].d.id;
 59.                     eX = Engine.npcs.getDrawableList()[i].d.x;
 60.                     eY = Engine.npcs.getDrawableList()[i].d.y;
 61.                     fail = false;
 62.                 }
 63.             }
 64.             if (Engine.npcs.getDrawableList().length == 0 || fail) {
 65.                 message("Nie znaleziono E2");
 66.             }
 67.             //jeśli dystans jest mniejszy niż 10 i e2 istnieje(?) to podchodze do niego i odpalam funkcje z do sprawdzania czy jestem obok e2
 68.             if (distance(eX, eY) < 10 && !fail) {
 69.                 console.log(mob);
 70.                 Engine.hero.autoGoTo({
 71.                     x: eX,
 72.                     y: eY
 73.                 });
 74.                 checker = setInterval(checkIfMoving, 1000);
 75.                 fail = true;
 76.             }
 77.         }
 78.     });
 79. }
 80.  
 81. e2();
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top