Advertisement
datafile

Lost In The City Lost In The City - JayB, N.Lee | HoatHinh.tv | p2DrZKbRpCcd

Jan 20th, 2022
994
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Lost In The City  Lost In The City - JayB, N.Lee  | HoatHinh.tv | p2DrZKbRpCcd Lyrics up by vnflix.com Đồng hồ tíc tắc 2 giờ đêm
 2. Lang thang cùng làn khói trắng khiến đêm dài thêm
 3. Tâm trí anh lại bay nhưng vẫn
 4. KEEP IT LOW!!!
 5. Anh chỉ muốn được say
 6. You’ve GOT A BEAUTY SOUL
 7.  
 8. Boy in love with the rose
 9. Trắng hồng đen điểm tô
 10. Love the moment (ya)
 11.  
 12. Em đang nơi nào
 13. Sao sao
 14. Ngoài kia là mưa rào
 15. You say LOVE BUT LEAVE
 16. So what ‘cha talk about (yá)
 17.  
 18. Trái chín vẫn ở trên cây
 19. Chưa trải
 20. No pain no gain
 21. Hashtag heartbreak ... rồi lại mây
 22.  
 23. Chill with the vibes
 24. I’m so *** lú
 25. Với chiếc phone bên tai
 26. My mirror face under my shoes
 27.  
 28. Nhắm đôi mắt, hàng hàng lối lối thả nhẹ hơi
 29. Mặt trời đã sớm tắt và làn khói sẽ nhẹ vơi
 30. Try to hide but not too hard to find
 31. LOST IN THE CITY with your brown eyes
 32.  
 33. Try to hide not too hard to find
 34. Bao chuyện vui cũng chẳng đi tới đâu
 35. Do the same join and play my game
 36. Những cảm xúc dồn nén mang xuống vực sâu
 37. I’m diving in the shadow
 38. Break all the rules
 39. So hard to go
 40. The problem is you
 41. (The problem is you)
 42. No hope, no more, no excuse
 43.  
 44. Sương giăng khắp lối
 45. Lang thang cả tối
 46. Love 3000 but I’m not iron boy
 47.  
 48. Đăng vài pic trên story
 49. Bad time, someone ain’t worried
 50. (Vài tin nhắn vào lúc nửa đêm)
 51. She ain’t worry
 52. We do the same
 53. Join and play with my game
 54. Instead of fun
 55. We fight and blame
 56. Why your voice got so much damage, bae
 57.  
 58. Ở cuối đường tình
 59. Chẳng nắm tay cùng nhau trên phường mình
 60. Tự hỏi ngoài kia nhiều đôi yêu nhau
 61. Lại kết thúc bằng đường link
 62.  
 63. Tình yêu chỉ cần những thứ giản đơn
 64. Không lấp la lấp lánh như là minh tinh
 65. Không cầu kỳ lắm kế nhiều mưu như trận xích bích
 66.  
 67. Left me the pain from everywhere we go
 68. It’s just a matter of time for you to show
 69. You talk like garbage (it’s true)
 70. Let it rain over me
 71. But nothing compared with you
 72.  
 73. Love’s too much pain
 74. You got no more chances
 75. Don’t hold my hands
 76. I’m feeling nothing
 77. You pulled me to the hell
 78. I wanna be myself
 79. Just go away
 80.  
 81. Just go away....
 82. Just go away...
 83. Just go away....
 84.  
 85. (Just go away)
 86. Bao chuyện vui cũng chẳng đi tới đâu
 87. (Just go away)
 88. Những cảm xúc dồn nén mang xuống vực sâu
 89. Just go away....
 90. Just go away...
 91. The problem is you
 92. (The problem is you)
 93. No hope, no more, no excuse
 94.  
 95. Love’s too much pain
 96. You got no more chances
 97. Don’t hold my hands
 98. I’m feeling nothing
 99. You pulled me to the hell
 100. I wanna be myself
 101.  
 102. Just go away
 103. Just go away
 104. (Why so hard
 105. Got so lost
 106. Used to be the most)
 107. Just go away
 108. Just go away...
 109. (The problem is you, the problem is you)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement