Guest User

FRST

a guest
Aug 14th, 2017
63
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 12-08-2017
 2. Uruchomiony przez Damian (administrator) URSUS (14-08-2017 10:42:50)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Damian\Desktop\FRST
 4. Załadowane profile: Damian (Dostępne profile: Damian)
 5. Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
 16. (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
 17. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
 18. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
 19. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
 20. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
 21. (Google) C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
 22. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
 23. (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
 24. (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
 25. (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
 26. (Google) C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe
 27. (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
 28.  
 29. ==================== Rejestr (filtrowane) ====================
 30.  
 31. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 32.  
 33. HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [3146704 2017-05-09] (Malwarebytes)
 34. HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-07-15] (Advanced Micro Devices, Inc.)
 35. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle Corporation)
 36. HKU\S-1-5-21-1720354015-259361552-2915752806-1000\...\Run: [GoogleDriveSync] => C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe [26773216 2017-07-19] (Google)
 37. Startup: C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 2540 series.lnk [2017-08-14]
 38. ShortcutTarget: Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 2540 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2540 series\Bin\HPStatusBL.dll (Hewlett-Packard Co.)
 39.  
 40. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 41.  
 42. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 43.  
 44. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 45. Tcpip\..\Interfaces\{333F4BB4-4E7A-4EE3-858D-F6F10651F8BB}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 46.  
 47. Internet Explorer:
 48. ==================
 49. BHO: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) -> {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC64.dll [2016-12-10] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
 50. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-08-12] (Oracle Corporation)
 51. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-08-12] (Oracle Corporation)
 52. BHO-x32: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) -> {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC.dll [2016-12-10] (Internet Download Manager, Tonec Inc.)
 53.  
 54. FireFox:
 55. ========
 56. FF DefaultProfile: 6ieb7rjk.default
 57. FF ProfilePath: C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ieb7rjk.default [2017-08-14]
 58. FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6ieb7rjk.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-08-12]
 59. FF Extension: (Click-to-Play staged rollout) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\clicktoplay-rollout@mozilla.org.xpi [2017-08-09] [Brak podpisu cyfrowego]
 60. FF Extension: (Follow-on Search Telemetry) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\followonsearch@mozilla.com.xpi [2017-08-09] [Brak podpisu cyfrowego]
 61. FF Extension: (Shield Recipe Client) - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\features\shield-recipe-client@mozilla.org.xpi [2017-08-09] [Brak podpisu cyfrowego]
 62. FF HKU\S-1-5-21-1720354015-259361552-2915752806-1000\...\Firefox\Extensions: [mozilla_cc3@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc3.xpi
 63. FF Extension: (Brak nazwy) - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc3.xpi [2017-05-16]
 64. FF HKU\S-1-5-21-1720354015-259361552-2915752806-1000\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc@internetdownloadmanager.com] - C:\Users\Damian\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5
 65. FF Extension: (IDM CC) - C:\Users\Damian\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5 [2017-08-11] [Brak podpisu cyfrowego]
 66. FF HKU\S-1-5-21-1720354015-259361552-2915752806-1000\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi
 67. FF Extension: (IDM integration) - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi [2017-01-26]
 68. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_26_0_0_151.dll [2017-08-10] ()
 69. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-08-12] (Oracle Corporation)
 70. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-08-12] (Oracle Corporation)
 71. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_26_0_0_151.dll [2017-08-10] ()
 72. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-10] (Google Inc.)
 73. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-08-10] (Google Inc.)
 74. FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
 75. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-08-01] (Adobe Systems Inc.)
 76.  
 77. Chrome:
 78. =======
 79. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.wp.pl/
 80. CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.pl/"
 81. CHR Profile: C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-08-14]
 82. CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-08-10]
 83. CHR Extension: (Flash Video Downloader) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aiimdkdngfcipjohbjenkahhlhccpdbc [2017-08-14]
 84. CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-08-10]
 85. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-08-10]
 86. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-08-10]
 87. CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-08-10]
 88. CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-08-10]
 89. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-08-11]
 90. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-08-10]
 91. CHR Extension: (Application Launcher for Drive (by Google)) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh [2017-08-10]
 92. CHR Extension: (IDM Integration Module) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek [2017-08-10]
 93. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-10]
 94. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-08-10]
 95. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Damian\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-08-10]
 96. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2017-08-11]
 97. CHR HKU\S-1-5-21-1720354015-259361552-2915752806-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 98. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 99. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2017-08-11]
 100.  
 101. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 102.  
 103. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 104.  
 105. R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2771848 2017-08-12] (ESET)
 106. R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4470736 2017-05-09] (Malwarebytes)
 107. R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2016-08-20] (Microsoft Corporation)
 108.  
 109. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 110.  
 111. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 112.  
 113. R2 atksgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\atksgt.sys [88480 2017-08-12] ()
 114. R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [262792 2017-08-12] (ESET)
 115. R1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [197248 2017-08-12] (ESET)
 116. R2 ekbdflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\ekbdflt.sys [153216 2017-08-12] (ESET)
 117. R1 epfw; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfw.sys [208520 2017-08-12] (ESET)
 118. R1 EpfwLWF; C:\Windows\System32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [61568 2017-08-12] (ESET)
 119. R0 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [84616 2017-08-12] (ESET)
 120. R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [77376 2017-06-27] ()
 121. R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2017-08-10] (REALiX(tm))
 122. R2 lirsgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [46400 2017-08-12] ()
 123. R2 MBAMChameleon; C:\Windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [188352 2017-08-14] (Malwarebytes)
 124. R3 MBAMFarflt; C:\Windows\system32\drivers\farflt.sys [101784 2017-08-14] (Malwarebytes)
 125. R3 MBAMProtection; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [45472 2017-08-14] (Malwarebytes)
 126. R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [253856 2017-08-14] (Malwarebytes)
 127. R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [84256 2017-08-14] (Malwarebytes)
 128. R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [8192 2017-08-10] ()
 129. U5 UnlockerDriver5; F:\Program Files\Unlocker\UnlockerDriver5.sys [12352 2010-07-01] ()
 130.  
 131. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 132.  
 133. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 134.  
 135.  
 136. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 137.  
 138. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 139.  
 140. 2017-08-14 09:48 - 2017-08-14 10:38 - 000101784 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
 141. 2017-08-14 09:48 - 2017-08-14 10:38 - 000084256 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
 142. 2017-08-14 09:48 - 2017-08-14 09:48 - 000188352 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
 143. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 10:38 - 000253856 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
 144. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 10:38 - 000045472 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
 145. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 09:47 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 146. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 09:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 147. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 09:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
 148. 2017-08-14 09:47 - 2017-08-14 09:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 149. 2017-08-14 09:47 - 2017-06-27 12:06 - 000077376 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 150. 2017-08-14 09:34 - 2017-08-14 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Downloads\programy
 151. 2017-08-14 09:33 - 2017-08-14 09:33 - 008185288 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Damian\Downloads\adwcleaner_7.0.1.0.exe
 152. 2017-08-14 09:32 - 2017-08-14 09:34 - 065033984 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Damian\Downloads\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.160-1.0.2251.exe
 153. 2017-08-14 09:32 - 2017-08-14 09:33 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Damian\Downloads\JRT.exe
 154. 2017-08-14 09:20 - 2017-08-14 10:42 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Desktop\FRST
 155. 2017-08-14 00:05 - 2017-08-14 00:05 - 000014631 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Crusader Kings 2 2 0 4 36 DLC [PL] [Soar].torrent
 156. 2017-08-14 00:04 - 2017-08-14 00:04 - 000019882 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Crusader Kings II- Mroczne Wieki [PL] [.iso].torrent
 157. 2017-08-13 23:35 - 2017-08-13 23:35 - 000000936 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
 158. 2017-08-13 23:35 - 2017-08-13 23:35 - 000000924 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
 159. 2017-08-13 23:35 - 2017-08-13 23:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
 160. 2017-08-13 23:35 - 2017-08-13 23:35 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 161. 2017-08-13 23:30 - 2017-08-14 10:42 - 000000000 ____D C:\FRST
 162. 2017-08-13 23:22 - 2017-08-13 23:22 - 000029952 _____ C:\Users\Damian\Desktop\bookmarks.html
 163. 2017-08-13 23:16 - 2017-08-13 23:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RegRun
 164. 2017-08-13 23:15 - 2017-08-13 23:23 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Documents\RegRun2
 165. 2017-08-13 23:15 - 2017-08-13 23:15 - 000000002 RSHOT C:\Windows\winstart.bat
 166. 2017-08-13 23:15 - 2017-08-13 23:15 - 000000002 RSHOT C:\Windows\SysWOW64\CONFIG.NT
 167. 2017-08-13 23:15 - 2017-08-13 23:15 - 000000002 RSHOT C:\Windows\SysWOW64\AUTOEXEC.NT
 168. 2017-08-13 23:08 - 2017-08-13 23:10 - 000385046 _____ C:\TDSSKiller.3.1.0.15_13.08.2017_23.08.14_log.txt
 169. 2017-08-13 23:03 - 2017-08-13 23:03 - 000000492 _____ C:\TDSSKiller.3.1.0.15_13.08.2017_23.03.21_log.txt
 170. 2017-08-13 18:24 - 2017-08-13 18:24 - 000023535 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] GTA IV - Episodes From Liberty City [ENG].torrent
 171. 2017-08-13 14:53 - 2017-08-13 14:53 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Desktop\mcedit
 172. 2017-08-13 14:44 - 2017-08-14 08:10 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\LocalLow\uTorrent
 173. 2017-08-12 23:33 - 2017-08-12 23:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Toolbar Cleaner
 174. 2017-08-12 23:20 - 2017-08-12 23:20 - 000002974 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] AdwCleaner v4.280 [PL].torrent
 175. 2017-08-12 23:20 - 2017-08-12 23:20 - 000001762 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] AdwCleaner 5.003 PL.torrent
 176. 2017-08-12 23:07 - 2017-08-14 09:37 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 177. 2017-08-12 23:07 - 2017-08-12 23:08 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Abelssoft
 178. 2017-08-12 23:07 - 2017-08-12 23:07 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Abelssoft
 179. 2017-08-12 23:07 - 2017-08-12 23:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\XDMessagingv4
 180. 2017-08-12 20:45 - 2017-08-12 20:45 - 000014935 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Włatcy móch- Ćmoki, czopki i mondzioły (2009) [DVDRip XviD AC3-LTN] [PL].torrent
 181. 2017-08-12 20:44 - 2017-08-12 20:45 - 000018276 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Włatcy Móch - Ćmoki, Czopki I Mondzioły -2009-[DVDRip] [XviD] [Dubbing PL] [D T H0608].torrent
 182. 2017-08-12 20:37 - 2017-07-26 12:40 - 046463059 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Komiksy z Kaczogrodu 3 - Życie i czasy Sknerusa McKwacza TOM 3. Podróże Sknerusa McKwacza.pdf
 183. 2017-08-12 20:37 - 2017-06-18 12:21 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Desktop\Rolnik szuka rozdartych serc
 184. 2017-08-12 20:35 - 2017-08-12 20:35 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\LocalLow\Adobe
 185. 2017-08-12 20:35 - 2014-11-22 17:37 - 000675988 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Minecraft.exe
 186. 2017-08-12 20:14 - 2017-08-12 20:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Backup and Sync from Google
 187. 2017-08-12 18:47 - 2017-08-12 18:47 - 000020294 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Windows 7 (64 bit & 32 bit) PL.torrent
 188. 2017-08-12 18:46 - 2017-08-12 18:46 - 000015522 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Nago - Naked -2017- [WEBRip] [XviD-KiT] [Lektor PL] [AgusiQ].torrent
 189. 2017-08-12 16:20 - 2017-08-12 16:20 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Unlocker
 190. 2017-08-12 16:09 - 2017-08-12 16:09 - 000000906 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Downloads.lnk
 191. 2017-08-12 16:07 - 2017-08-12 16:07 - 000000716 _____ C:\Users\Damian\Desktop\screenSHU — skrót.lnk
 192. 2017-08-12 15:41 - 2017-08-12 15:41 - 000001391 _____ C:\Users\Damian\Desktop\LuckyLuke.lnk
 193. 2017-08-12 15:28 - 2017-08-12 15:28 - 000153216 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ekbdflt.sys
 194. 2017-08-12 14:00 - 2017-08-12 14:00 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\AMD
 195. 2017-08-12 13:52 - 2017-08-12 13:58 - 000088480 _____ C:\Windows\system32\Drivers\atksgt.sys
 196. 2017-08-12 13:52 - 2017-08-12 13:58 - 000046400 _____ C:\Windows\system32\Drivers\lirsgt.sys
 197. 2017-08-12 13:46 - 2017-08-12 17:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Go West
 198. 2017-08-12 13:44 - 2017-08-12 13:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Atari
 199. 2017-08-12 13:43 - 2017-08-12 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\java
 200. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000110144 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
 201. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Sun
 202. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\LocalLow\Sun
 203. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
 204. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
 205. 2017-08-12 13:42 - 2017-08-12 13:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
 206. 2017-08-12 13:04 - 2017-08-12 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\ESET
 207. 2017-08-12 13:03 - 2017-08-12 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
 208. 2017-08-12 13:03 - 2017-08-12 13:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ESET
 209. 2017-08-12 13:03 - 2017-08-12 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
 210. 2017-08-12 12:05 - 2017-08-12 12:05 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 211. 2017-08-12 12:05 - 2017-08-12 12:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 212. 2017-08-12 12:05 - 2017-08-12 12:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinRAR
 213. 2017-08-12 12:01 - 2017-08-12 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Desktop\ESET Smart Security
 214. 2017-08-11 19:21 - 2017-08-13 20:59 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\vlc
 215. 2017-08-11 16:10 - 2017-08-11 16:10 - 000092383 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Gra o tron - Game of Thrones [S07E04] [720p] [AMZN] [WEB-DL] [AC3] [x264-Ralf] [Lektor PL].torrent
 216. 2017-08-11 16:10 - 2017-08-11 16:10 - 000030523 _____ C:\Users\Damian\Downloads\[torrenty.to] Gra o tron - Game of Thrones [S07E04] [480p] [AMZN] [WEB-DL] [AC3] [XviD-Ralf] [Lektor PL].torrent
 217. 2017-08-11 15:50 - 2017-08-14 09:18 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\DMCache
 218. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-14 08:44 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\Downloads\Video
 219. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-11 16:07 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\IDM
 220. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-11 15:48 - 000001107 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Internet Download Manager.lnk
 221. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-11 15:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager
 222. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-11 15:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IDM
 223. 2017-08-11 15:48 - 2017-08-11 15:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager
 224. 2017-08-11 15:48 - 2016-10-17 17:35 - 000223464 _____ (Tonec Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\idmwfp.sys
 225. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000002212 _____ C:\Users\Public\Desktop\HP Deskjet 2540 series.lnk
 226. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000001159 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zakup materiałów eksploatacyjnych - HP Deskjet 2540 series.lnk
 227. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000057 _____ C:\ProgramData\Ament.ini
 228. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP
 229. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HP
 230. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\HP
 231. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\HP
 232. 2017-08-11 12:46 - 2014-03-06 12:51 - 000763912 ____N (Hewlett-Packard Co.) C:\Windows\system32\HPDiscoPMC211.dll
 233. 2017-08-11 12:45 - 2017-08-11 12:46 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\HP
 234. 2017-08-11 12:41 - 2017-08-11 12:41 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 235. 2017-08-11 08:19 - 2017-08-11 08:19 - 000001516 _____ C:\Users\Damian\Desktop\WiseCare365.lnk
 236. 2017-08-11 00:03 - 2017-08-14 09:20 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\uTorrent
 237. 2017-08-11 00:03 - 2017-08-11 00:03 - 000000814 _____ C:\Users\Damian\Desktop\µTorrent.lnk
 238. 2017-08-11 00:03 - 2017-08-11 00:03 - 000000794 _____ C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
 239. 2017-08-10 23:44 - 2017-08-10 23:44 - 000000981 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Dysk Google.lnk
 240. 2017-08-10 23:42 - 2017-08-14 10:39 - 000000000 ___RD C:\Users\Damian\Dysk Google
 241. 2017-08-10 23:41 - 2017-08-10 23:41 - 000001034 _____ C:\Users\Public\Desktop\Revo Uninstaller.lnk
 242. 2017-08-10 23:41 - 2017-08-10 23:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller
 243. 2017-08-10 23:41 - 2017-08-10 23:41 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS Revo Group
 244. 2017-08-10 23:33 - 2017-08-10 23:33 - 000001066 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
 245. 2017-08-10 23:33 - 2017-08-10 23:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
 246. 2017-08-10 23:32 - 2017-08-10 23:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VideoLAN
 247. 2017-08-10 23:28 - 2017-08-10 23:28 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Google
 248. 2017-08-10 23:26 - 2017-08-10 23:26 - 000002273 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Google Chrome.lnk
 249. 2017-08-10 23:25 - 2017-08-12 20:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 250. 2017-08-10 23:25 - 2017-08-10 23:25 - 000003480 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 251. 2017-08-10 23:25 - 2017-08-10 23:25 - 000003352 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 252. 2017-08-10 23:24 - 2017-08-12 20:14 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Google
 253. 2017-08-10 23:22 - 2017-08-10 23:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office
 254. 2017-08-10 23:22 - 2017-08-10 23:22 - 000002691 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
 255. 2017-08-10 23:22 - 2017-08-10 23:22 - 000002689 _____ C:\Users\Damian\Desktop\Microsoft Office Excel 2007.lnk
 256. 2017-08-10 23:21 - 2017-08-10 23:21 - 000000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
 257. 2017-08-10 23:21 - 2017-08-10 23:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Works
 258. 2017-08-10 23:17 - 2017-08-11 08:18 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Wise Care 365
 259. 2017-08-10 23:17 - 2017-08-10 23:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Wise Care 365
 260. 2017-08-10 23:16 - 2017-08-10 23:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
 261. 2017-08-10 23:15 - 2017-08-10 23:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 262. 2017-08-10 23:15 - 2017-08-10 23:15 - 000000000 ____D C:\Windows\SHELLNEW
 263. 2017-08-10 23:15 - 2017-08-10 23:15 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Microsoft Help
 264. 2017-08-10 23:15 - 2017-05-22 11:59 - 008024109 ____R C:\Users\Damian\Desktop\IDM 6.28.10 h- hirania.rar
 265. 2017-08-10 23:14 - 2017-08-10 23:14 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
 266. 2017-08-10 22:52 - 2017-08-10 22:52 - 000000000 ___HD C:\$AV_AVG
 267. 2017-08-10 22:46 - 2017-08-12 13:39 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\KMSPico 10.2.2 Final
 268. 2017-08-10 22:46 - 2017-08-10 23:17 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Owvics
 269. 2017-08-10 22:45 - 2017-08-12 12:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 270. 2017-08-10 22:45 - 2017-08-10 22:45 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\WinRAR
 271. 2017-08-10 22:42 - 2017-08-10 22:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Games
 272. 2017-08-10 22:36 - 2017-08-10 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\CEF
 273. 2017-08-10 22:35 - 2017-08-12 13:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avg
 274. 2017-08-10 22:35 - 2017-08-12 13:07 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\AvgSetupLog
 275. 2017-08-10 22:35 - 2017-08-10 22:41 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Avg
 276. 2017-08-10 22:30 - 2017-08-10 22:30 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 277. 2017-08-10 22:30 - 2017-08-10 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Macromedia
 278. 2017-08-10 22:29 - 2017-08-14 09:36 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 279. 2017-08-10 22:28 - 2017-08-11 08:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
 280. 2017-08-10 22:28 - 2017-08-10 22:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
 281. 2017-08-10 22:25 - 2017-08-10 22:25 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 282. 2017-08-10 22:25 - 2017-08-10 22:25 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 283. 2017-08-10 22:25 - 2017-08-10 22:25 - 000004424 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 284. 2017-08-10 22:24 - 2017-08-12 20:35 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Adobe
 285. 2017-08-10 22:24 - 2017-08-10 22:25 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 286. 2017-08-10 22:24 - 2017-08-10 22:24 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 287. 2017-08-10 22:19 - 2017-08-10 22:19 - 000103424 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\DelayAPO.dll
 288. 2017-08-10 22:19 - 2017-08-10 22:19 - 000096256 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\AtihdW76.sys
 289. 2017-08-10 22:17 - 2017-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\ATI
 290. 2017-08-10 22:17 - 2017-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\ATI
 291. 2017-08-10 22:17 - 2017-08-10 22:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ATI
 292. 2017-08-10 22:16 - 2017-08-10 22:16 - 000000000 _____ C:\Windows\ativpsrm.bin
 293. 2017-08-10 22:14 - 2017-08-10 22:14 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\.QtWebEngineProcess
 294. 2017-08-10 22:14 - 2017-08-10 22:14 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\.Plays.tv
 295. 2017-08-10 22:11 - 2017-08-10 22:11 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\library_dir
 296. 2017-08-10 22:09 - 2017-08-10 22:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center
 297. 2017-08-10 22:08 - 2017-08-10 22:08 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
 298. 2017-08-10 22:07 - 2017-08-10 22:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies
 299. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 300. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 047785472 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\system32\amdocl64.dll
 301. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 039714816 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll
 302. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 030752256 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atio6axx.dll
 303. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 027535872 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\system32\amdocl12cl64.dll
 304. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 025299968 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll
 305. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 022318592 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\SysWOW64\amdocl12cl.dll
 306. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 021622272 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\atikmdag.sys
 307. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 015716864 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\system32\aticaldd64.dll
 308. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 014302208 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll
 309. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 011948704 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atidxx64.dll
 310. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 010094152 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll
 311. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 008893160 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atiumd6a.dll
 312. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 008779872 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atiumd64.dll
 313. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 007929616 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll
 314. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 007408936 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll
 315. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 006477312 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmantle64.dll
 316. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 005068288 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmantle32.dll
 317. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 003471376 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap
 318. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 003437632 _____ C:\Windows\system32\atiumd6a.cap
 319. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 001445224 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\aticfx64.dll
 320. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 001247744 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiadlxx.dll
 321. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 001193904 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
 322. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 001187342 _____ C:\Windows\system32\amdocl_as64.exe
 323. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 001061902 _____ C:\Windows\system32\amdocl_ld64.exe
 324. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000995342 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdocl_as32.exe
 325. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000926720 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll
 326. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000926720 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll
 327. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000865792 _____ (AMD) C:\Windows\system32\coinst_15.20.dll
 328. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000833798 _____ C:\Windows\system32\amdicdxx.dat
 329. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000798734 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdocl_ld32.exe
 330. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000737410 _____ C:\Windows\system32\atiicdxx.dat
 331. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000672768 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atieclxx.exe
 332. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000665088 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\atikmpag.sys
 333. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000660912 _____ C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb
 334. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000660912 _____ C:\Windows\system32\atiapfxx.blb
 335. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000442368 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atidemgy.dll
 336. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000367104 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\atiapfxx.exe
 337. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000332800 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ATIODE.exe
 338. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000322868 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_vi.dat
 339. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000321200 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_vi_nd.dat
 340. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000297672 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdacpksd.sys
 341. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000255808 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_cz_nd.dat
 342. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000250884 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ.dat
 343. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000249088 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ_nd.dat
 344. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000246784 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
 345. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000235008 _____ C:\Windows\system32\clinfo.exe
 346. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000234420 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_cik.dat
 347. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000232752 _____ C:\Windows\system32\ativvaxy_cik_nd.dat
 348. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000204952 _____ C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat
 349. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000204952 _____ C:\Windows\system32\ativvsvl.dat
 350. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000204800 _____ C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll
 351. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000190976 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atitmm64.dll
 352. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000189952 _____ C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll
 353. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000169152 _____ C:\Windows\system32\ativce03.dat
 354. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000167456 _____ C:\Windows\system32\amde31a.dat
 355. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000160256 _____ C:\Windows\system32\atieah64.exe
 356. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000157144 _____ C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat
 357. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000157144 _____ C:\Windows\system32\ativvsva.dat
 358. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000156672 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6txx.dll
 359. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000152056 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atiuxp64.dll
 360. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000143872 _____ C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe
 361. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000141824 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
 362. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000133016 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll
 363. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000127488 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantle64.dll
 364. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000120144 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atiu9p64.dll
 365. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000113664 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll
 366. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000102912 _____ C:\Windows\system32\hsa-thunk64.dll
 367. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000102616 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll
 368. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000102400 _____ C:\Windows\SysWOW64\hsa-thunk.dll
 369. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000100816 _____ C:\Windows\system32\ativce02.dat
 370. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000093184 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll
 371. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000086528 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll
 372. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000078432 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atimpc64.dll
 373. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000078432 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdpcom64.dll
 374. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000075264 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atig6pxx.dll
 375. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000071704 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll
 376. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000071704 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll
 377. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000069632 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll
 378. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000069632 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\atiglpxx.dll
 379. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000065024 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 380. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000062464 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\system32\aticalrt64.dll
 381. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000059392 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 382. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000055808 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\system32\aticalcl64.dll
 383. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000052224 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll
 384. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000051200 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe
 385. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000050688 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\system32\amdmmcl6.dll
 386. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000049152 _____ (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll
 387. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000043520 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ati2erec.dll
 388. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000039424 _____ (Advanced Micro Devices, Inc. ) C:\Windows\SysWOW64\amdmmcl.dll
 389. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000029696 _____ (AMD) C:\Windows\system32\atimuixx.dll
 390. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll
 391. 2017-08-10 22:06 - 2017-08-10 22:05 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\detoured.dll
 392. 2017-08-10 22:05 - 2017-08-10 22:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
 393. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-11 00:03 - 000068328 _____ C:\Users\Damian\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
 394. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-10 22:04 - 000027552 _____ (REALiX(tm)) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\HWiNFO64A.SYS
 395. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-10 22:04 - 000000000 ____D C:\Windows\IObit
 396. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-10 22:04 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\IObit
 397. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-10 22:04 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\LocalLow\IObit
 398. 2017-08-10 22:04 - 2017-08-10 22:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
 399. 2017-08-10 21:56 - 2017-08-14 09:59 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\LocalLow\Mozilla
 400. 2017-08-10 21:56 - 2017-08-12 23:47 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Mozilla
 401. 2017-08-10 21:56 - 2017-08-12 23:47 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\Mozilla
 402. 2017-08-10 21:52 - 2017-08-12 20:35 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Adobe
 403. 2017-08-10 21:52 - 2017-08-10 21:52 - 000001421 _____ C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
 404. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\Damian
 405. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000020 ___SH C:\Users\Damian\ntuser.ini
 406. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 407. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 408. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 409. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 410. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 411. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 412. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 413. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 414. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 415. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 416. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 417. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 418. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 419. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 420. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
 421. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
 422. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
 423. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 424. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 425. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 426. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Ustawienia lokalne
 427. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Szablony
 428. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Moje dokumenty
 429. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Menu Start
 430. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Documents\Moje wideo
 431. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Documents\Moje obrazy
 432. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Documents\Moja muzyka
 433. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\Dane aplikacji
 434. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 435. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\AppData\Local\Historia
 436. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\Users\Damian\AppData\Local\Dane aplikacji
 437. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Ulubione
 438. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 439. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 440. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 441. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 442. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 443. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 444. 2017-08-10 21:51 - 2017-08-10 21:51 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Local\VirtualStore
 445. 2017-08-10 21:51 - 2011-04-12 15:32 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\Media Center Programs
 446. 2017-08-10 21:47 - 2017-08-10 21:47 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
 447. 2017-08-10 21:45 - 2017-08-10 21:45 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
 448.  
 449. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 450.  
 451. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 452.  
 453. 2017-08-14 10:38 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 454. 2017-08-14 09:32 - 2009-07-14 06:45 - 000023136 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 455. 2017-08-14 09:32 - 2009-07-14 06:45 - 000023136 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 456. 2017-08-14 08:36 - 2011-04-12 15:21 - 000739786 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 457. 2017-08-14 08:36 - 2011-04-12 15:21 - 000155360 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 458. 2017-08-14 08:36 - 2009-07-14 07:13 - 001668226 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 459. 2017-08-14 08:36 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
 460. 2017-08-14 08:19 - 2015-07-23 18:31 - 000000000 ____D C:\Users\Damian\AppData\Roaming\.minecraft
 461. 2017-08-12 20:27 - 2011-04-12 15:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Public\Recorded TV
 462. 2017-08-12 15:28 - 2016-06-28 17:30 - 000262792 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\eamonm.sys
 463. 2017-08-12 15:28 - 2016-06-28 17:30 - 000208520 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfw.sys
 464. 2017-08-12 15:28 - 2016-06-28 17:30 - 000197248 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\ehdrv.sys
 465. 2017-08-12 15:28 - 2016-06-28 17:30 - 000084616 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\epfwwfp.sys
 466. 2017-08-12 15:28 - 2016-06-28 17:30 - 000061568 _____ (ESET) C:\Windows\system32\Drivers\EpfwLWF.sys
 467. 2017-08-12 13:53 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
 468. 2017-08-11 17:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
 469. 2017-08-11 08:11 - 2009-07-14 06:45 - 000302976 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 470. 2017-08-10 23:43 - 2009-07-14 07:09 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
 471. 2017-08-10 23:18 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
 472. 2017-08-10 22:43 - 2009-07-14 07:32 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 473. 2017-08-10 22:22 - 2005-03-28 10:30 - 000008192 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\ASACPI.sys
 474. 2017-08-10 21:51 - 2016-12-23 00:57 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 475. 2017-08-10 21:51 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
 476.  
 477. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 478.  
 479. 2017-08-11 12:46 - 2017-08-11 12:46 - 000000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini
 480.  
 481. ==================== Bamital & volsnap ======================
 482.  
 483. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 484.  
 485. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 486. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 487. C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 488. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 489. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 490. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 491. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 492. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 493. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 494. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 495. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 496. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 497. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 498. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 499. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 500. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 501.  
 502. LastRegBack: 2017-08-11 08:51
 503.  
 504. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data