daily pastebin goal
66%
SHARE
TWEET

ITNetwork 2

a guest Sep 23rd, 2017 17 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #--------------------------------------#
 2. #                205nd                 #
 3. #           Skript Tutorial            #
 4. #               2. díl                 #
 5. #                                      #
 6. #       Vytvořeno pro itnetwork.cz     #
 7. #             www.205nd.tk             #
 8. #--------------------------------------#
 9.  
 10. options:
 11.   verze: 1.0
 12.   prefix: &ePlugin
 13.  
 14. on break: # Event - při zničení
 15.   log "DESTROY | %player% znicil block %block%" to file "logovani.log" # Logujeme text do souboru "logovani.log" za použití proměnných block a player
 16.  
 17. on place: # Event - při položení
 18.   log "PLACE | %player% polozil block %block%" to file "logovani.log"
 19.  
 20. command /sethome: # Příkaz definován
 21.   trigger:
 22.     set {domov.%player%} to location of player # Nastavíme proměnnou {domov.%player%} (závorky tam musí být) na aktuální lokaci hráče
 23.     send "&aDomov nastaven!" to player # Odešleme hráči zprávu o nastavení domova
 24.  
 25. command /home:
 26.   trigger:
 27.     teleport player to {domov.%player%} # Teleportujeme hráče na souřadnice nastavené v jeho proměnné
 28.     send "&aByl jsi teleportovan do sveho domova!" to player
 29.  
 30. command /mycoord:
 31.   trigger:
 32.     set {_playerloc} to player's location # Nastavíme proměnnou {_playerloc} na aktuální lokaci hráče
 33.     send "&c[{@prefix}&c] &cTve souradnice jsou:&a %{_playerloc}%" to player # {@prefix} značí option "prefix", options píšeme bez procent a se zavináčem na začátku názvu
 34.  
 35. command /about:
 36.   trigger:
 37.     send "&c[{@prefix}&c] &cPlugin v{@verze}" to player
RAW Paste Data
Top