daily pastebin goal
48%
SHARE
TWEET

ITNetwork 2

a guest Sep 23rd, 2017 27 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #--------------------------------------#
 2. #                205nd                 #
 3. #           Skript Tutorial            #
 4. #               2. díl                 #
 5. #                                      #
 6. #       Vytvořeno pro itnetwork.cz     #
 7. #             www.205nd.tk             #
 8. #--------------------------------------#
 9.  
 10. options:
 11.   verze: 1.0
 12.   prefix: &ePlugin
 13.  
 14. on break: # Event - při zničení
 15.   log "DESTROY | %player% znicil block %block%" to file "logovani.log" # Logujeme text do souboru "logovani.log" za použití proměnných block a player
 16.  
 17. on place: # Event - při položení
 18.   log "PLACE | %player% polozil block %block%" to file "logovani.log"
 19.  
 20. command /sethome: # Příkaz definován
 21.   trigger:
 22.     set {domov.%player%} to location of player # Nastavíme proměnnou {domov.%player%} (závorky tam musí být) na aktuální lokaci hráče
 23.     send "&aDomov nastaven!" to player # Odešleme hráči zprávu o nastavení domova
 24.  
 25. command /home:
 26.   trigger:
 27.     teleport player to {domov.%player%} # Teleportujeme hráče na souřadnice nastavené v jeho proměnné
 28.     send "&aByl jsi teleportovan do sveho domova!" to player
 29.  
 30. command /mycoord:
 31.   trigger:
 32.     set {_playerloc} to player's location # Nastavíme proměnnou {_playerloc} na aktuální lokaci hráče
 33.     send "&c[{@prefix}&c] &cTve souradnice jsou:&a %{_playerloc}%" to player # {@prefix} značí option "prefix", options píšeme bez procent a se zavináčem na začátku názvu
 34.  
 35. command /about:
 36.   trigger:
 37.     send "&c[{@prefix}&c] &cPlugin v{@verze}" to player
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top