keflar001

bsod

Aug 27th, 2018
117
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ==================================================
 2. Plik zrzutu : 082718-7625-01.dmp
 3. Data wystąpienia błędu: 27.08.2018 11:23:13
 4. Typ błędu :
 5. Kod błędu : 0x00000116
 6. Parametr 1 : ffffd58c`146ca4a0
 7. Parametr 2 : fffff80f`7f121814
 8. Parametr 3 : ffffffff`c000009a
 9. Parametr 4 : 00000000`00000004
 10. Spowodowane przez sterownik: dxgkrnl.sys
 11. Spowodowane przez adres: dxgkrnl.sys+19f6b8
 12. Opis pliku : DirectX Graphics Kernel
 13. Nazwa produktu : Microsoft® Windows® Operating System
 14. Firma : Microsoft Corporation
 15. Wersja pliku : 10.0.17134.228 (WinBuild.160101.0800)
 16. Procesor : x64
 17. Adres błędu : ntoskrnl.exe+1a8ca0
 18. Adres stosu 1 :
 19. Adres stosu 2 :
 20. Adres stosu 3 :
 21. Nazwa komputera :
 22. Pełna ścieżka : C:\Windows\Minidump\082718-7625-01.dmp
 23. Liczba procesorów : 8
 24. Wersja główna : 15
 25. Wersja pomniejsza : 17134
 26. Rozmiaru pliku ze zrzutem: 3 732 180
 27. Dump File Time : 27.08.2018 11:23:54
 28. ==================================================
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×