Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Aug 11th, 2021
833
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.12 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. bool rok_przestepny(short rok)
 7. {
 8.     if(rok % 4 != 0)
 9.         return false;
 10.     if(rok % 400 == 0)
 11.         return true;
 12.     if(rok % 100 == 0)
 13.         return false;
 14.     return true;
 15. }
 16.  
 17. int main()
 18. {
 19.     // pobranie aktualnej daty:
 20.     time_t czas;
 21.     struct tm * ptr;
 22.     time( & czas );
 23.     ptr = localtime( & czas );
 24.  
 25.     short DATA_ROK = ptr->tm_year + 1900;
 26.     short DATA_MIESIAC = ptr->tm_mon + 1;
 27.     short DATA_DZIEN = ptr->tm_mday;
 28.  
 29.     // wyliczenie
 30.  
 31.     short user_rok, user_miesiac, user_dzien;
 32.     cout << "Podaj swoja date urodzenia (dzien, miesiac i rok): ";
 33.     cin >> user_dzien >> user_miesiac >> user_rok;
 34.  
 35.     if(DATA_MIESIAC == user_miesiac && DATA_DZIEN == user_dzien)
 36.         cout << "Masz dokladnie " << DATA_ROK - user_rok << ". Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!\n";
 37.     else
 38.     {
 39.         short wiek_lata, wiek_miesiace, wiek_dni;
 40.  
 41.         if(user_miesiac > DATA_MIESIAC || (user_miesiac == DATA_MIESIAC && user_dzien > DATA_DZIEN))
 42.             wiek_lata = DATA_ROK - user_rok - 1;
 43.         else
 44.             wiek_lata = DATA_ROK - user_rok;
 45.  
 46.         if(user_dzien > DATA_DZIEN)
 47.             wiek_miesiace = DATA_MIESIAC - user_miesiac - 1;
 48.         else
 49.             wiek_miesiace = DATA_MIESIAC - user_miesiac;
 50.         if(wiek_miesiace < 0)
 51.             wiek_miesiace += 12;
 52.  
 53.         wiek_dni = DATA_DZIEN - user_dzien;
 54.  
 55.         if(wiek_dni < 0)
 56.         {
 57.             short ile_dni_w_miesiacu;
 58.             if(user_miesiac == 1 || user_miesiac == 3 || user_miesiac == 5 || user_miesiac == 7 || user_miesiac == 8 || user_miesiac == 10 || user_miesiac == 12)
 59.                 ile_dni_w_miesiacu = 31;
 60.             else if(user_miesiac != 2)
 61.                 ile_dni_w_miesiacu = 30;
 62.             else if(rok_przestepny(DATA_ROK))
 63.                 ile_dni_w_miesiacu = 29;
 64.             else
 65.                 ile_dni_w_miesiacu = 28;
 66.             wiek_dni += ile_dni_w_miesiacu;
 67.         }
 68.  
 69.         cout << "Masz " << wiek_lata << " lat, " << wiek_miesiace << " miesiecy i " << wiek_dni << " dni.\n";
 70.     }
 71.  
 72.     return 0;
 73. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement