zfoxatis

Torrents manager

Apr 14th, 2013
161
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/python3.2
 2. # -*- coding: Utf-8 -*-
 3.  
 4. '''
 5. program: NCore torrents manager 0.1
 6.         Ez a program Ncore torrentszerver generált oldalaiból a saját torrentlisták külső feldolgozását végzi el.
 7.         Összehasonlítja a saját seed-elt torrentjeink listáját a saját seed kötelezett torrentjeink listájával.
 8.  
 9.         Futattásához telepíteni kell: Python 3.x (http://www.python.org/download/)
 10.                                       PySide 1.x (http://qt-project.org/wiki/Category:LanguageBindings::PySide::Downloads)
 11.                                                  (vagy a linuxos tárolókból)
 12.  
 13. create by: 13.04.2013
 14. author:    zfoxatis@gmail.com
 15. license:   LGPL (http://hu.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License)
 16.  
 17. Thanks to all developers who have created:  Python, Qt, PySide, Ubuntu, GNU
 18. '''
 19.  
 20. import sys
 21. import os
 22.  
 23. from PySide.QtGui import *
 24. from PySide.QtCore import *
 25. from html.parser import HTMLParser
 26.  
 27.  
 28. class MyScreen():
 29.     '''Képernyő felbontása és a a középpont helyének kiszámolása'''
 30.     def __init__(self):
 31.         self.resolution = QDesktopWidget().screenGeometry()
 32.  
 33.     def screenSize(self):
 34.         return self.resolution.width(),self.resolution.height()
 35.    
 36.     def screenCenterPoint(self):
 37.         return int(self.screenSize()[0]/2),int(self.screenSize()[1]/2)
 38.  
 39. class MyLabel(QLabel):
 40.     def __init__(self):
 41.         super(MyLabel,self).__init__()
 42.         self.setFont(font1)
 43.  
 44. class MyLabel2(QLabel):
 45.     def __init__(self):
 46.         super(MyLabel2,self).__init__()
 47.         self.setFont(font2)
 48.  
 49. class Font1(QFont):
 50.     def __init__(self):
 51.         super(Font1, self).__init__()
 52.         self.setFamily('Arial')
 53.         self.setBold(True)
 54.         self.setPointSize(14)
 55.        
 56. class Font2(Font1):
 57.     def __init__(self):
 58.         super(Font2, self).__init__()
 59.         self.setBold(False)
 60.         self.setPointSize(10)
 61.         self.setItalic(True)
 62.  
 63. class Font3(Font1):
 64.     def __init__(self):
 65.         super(Font3, self).__init__()
 66.         self.setPointSize(11)
 67.        
 68.  
 69. class MyHTMLParser(HTMLParser):
 70.     '''html forráskód feldolgozó'''
 71.     def __init__(self):
 72.         self.lista=[]
 73.         super(MyHTMLParser, self).__init__(strict = False)        
 74.  
 75.     def handle_starttag(self, tag, attrs):
 76.         attr={}
 77.         for name,data in attrs:
 78.             attr[name]=data
 79.         for pattern in ['title','onclick','href']: # az html tag amiben szerepel ez a 3 attributum az tartalmazza a torrent adatait
 80.             try:
 81.                 attr[pattern]
 82.             except:
 83.                 return
 84.         self.lista.append(attr['title'].strip()+', '+attr['onclick'].split(';')[0])
 85.  
 86.  
 87. class MyDialog(QDialog):
 88.     '''eredmény ablak '''
 89.     def __init__(self, tabla):
 90.         super(MyDialog, self).__init__()
 91.         self.tabla=tabla
 92.         self.setWindowTitle('Torrentek')
 93.         self.resize(900,640)
 94.         self.setModal(True)
 95.         self.setSizeGripEnabled(True)
 96.        
 97.         self.move(MyScreen().screenCenterPoint()[0]-int(self.size().width()/2),MyScreen().screenCenterPoint()[1]-int(self.size().height()/2))
 98.         self.gridLayout=QGridLayout()
 99.        
 100.         self.table =QTableWidget()
 101.         self.table.setRowCount(len(self.tabla))
 102.         self.table.setColumnCount(2)
 103.         self.table.setColumnWidth(0, 430)
 104.         self.table.setColumnWidth(1, 430)
 105.        
 106.         self.table.setHorizontalHeaderLabels(['Futtatott torrentek','Seed kötelezett torrentek' ])
 107.         self.table.setFont(font3)
 108.        
 109.         sor=0
 110.         for iteml,itemr in self.tabla:
 111.             self.litem = QTableWidgetItem(iteml)
 112.             self.ritem = QTableWidgetItem(itemr)
 113.             self.table.setItem(sor,0,self.litem)
 114.             self.table.setItem(sor,1,self.ritem)
 115.             sor+=1
 116.        
 117.         self.exitButton=QPushButton('Vissza')
 118.         self.gridLayout.addWidget(self.table,  0, 0 )
 119.         self.gridLayout.addWidget(self.exitButton, 1, 0)
 120.         self.setLayout(self.gridLayout)
 121.         self.connect(self.exitButton, SIGNAL("clicked()"),self.close)
 122.  
 123.  
 124. class MainWindow(QMainWindow):
 125.     '''főablak'''
 126.     def __init__(self,window):
 127.         super(MainWindow, self).__init__()
 128.         self.resize(940,680)
 129.        
 130.         self.myFrame=QFrame()
 131.         self.myGridLayout=QGridLayout()
 132.         self.myHBoxLayout=QHBoxLayout()
 133.         self.pasteWindow()
 134.    
 135.         self.setCentralWidget(self.myFrame)
 136.         self.setWindowTitle('my NCore torrents manager :)')
 137.         self.move(MyScreen().screenCenterPoint()[0]-int(self.size().width()/2),MyScreen().screenCenterPoint()[1]-int(self.size().height()/2))
 138.         self.show()
 139.        
 140.     def pasteWindow(self):
 141.        
 142.         self.myseed_pagehtml=QPlainTextEdit()
 143.         self.myneedseed_pagehtml=QPlainTextEdit()
 144.        
 145.         self.label1=MyLabel()
 146.         self.label1.setText('Futtatott torrentek')
 147.         self.label2=MyLabel()
 148.         self.label2.setText('Seed kötelezett torrentek')
 149.         self.label3=MyLabel2()
 150.         self.label3.setText('''A saját nevedre kattintva bejővő oldal html kódja:
 151.        1. katt a nevedre ->
 152.        2. ctrl + u ->
 153.        3. ctrl + a ->
 154.        4. ctrl + c ->
 155.        5. katt ide a szövegterületre ->
 156.        6. ctrl + v''')    
 157.         self.label4=MyLabel2()
 158.         self.label4.setText('''Az aktívitásra kattintva bejővő oldal html kódja
 159.        1. katt az aktivitásra ->
 160.        2. ctrl + u ->
 161.        3. ctrl + a ->
 162.        4. ctrl + c ->
 163.        5. katt ide a szövegterületre ->
 164.        6. ctrl + v''')    
 165.  
 166.         self.delButton1=QPushButton('Töröl')
 167.         self.delButton1.setFont(font3)
 168.         self.delButton2=QPushButton('Töröl')
 169.         self.delButton2.setFont(font3)
 170.        
 171.         self.okButton=QPushButton('Összehasonlítás')
 172.         self.okButton.setFont(font1)
 173.         self.exitButton=QPushButton('Kilépés')
 174.         self.exitButton.setFont(font1)
 175.        
 176.         self.myHBoxLayout.addWidget(self.okButton)
 177.         self.myHBoxLayout.addWidget(self.exitButton)
 178.        
 179.         self.myHBoxLayout.setStretch(0, 1)
 180.         self.myHBoxLayout.setStretch(3, 1)
 181.  
 182.         self.myGridLayout.addWidget(self.label1, 0, 0)
 183.         self.myGridLayout.addWidget(self.label2, 0, 1)
 184.         self.myGridLayout.addWidget(self.label3, 1, 0)
 185.         self.myGridLayout.addWidget(self.label4, 1, 1)
 186.         self.myGridLayout.addWidget(self.myseed_pagehtml, 2, 0)
 187.         self.myGridLayout.addWidget(self.myneedseed_pagehtml, 2, 1)
 188.         self.myGridLayout.addWidget(self.delButton1, 3, 0)
 189.         self.myGridLayout.addWidget(self.delButton2, 3, 1)
 190.         self.myGridLayout.addLayout(self.myHBoxLayout, 4,0, 1, 2 )
 191.                
 192.         self.myFrame.setLayout(self.myGridLayout)
 193.        
 194.         self.connect(self.delButton1, SIGNAL("clicked()"), self.myseed_pagehtml.clear)
 195.         self.connect(self.okButton, SIGNAL("clicked()"),self.listdialog)
 196.         self.connect(self.exitButton, SIGNAL("clicked()"),self.close)
 197.         self.connect(self.delButton2, SIGNAL("clicked()"),self.myneedseed_pagehtml.clear)
 198.        
 199.     def listdialog(self):
 200.         self.listwork()
 201.         self.listwin=MyDialog(self.tabla)
 202.         self.listwin.show()
 203.            
 204.     def listwork(self):
 205.         self.tabla=[]
 206.         parser = MyHTMLParser()
 207.         parser.feed(self.myseed_pagehtml.toPlainText())
 208.  
 209.         parser2 = MyHTMLParser()
 210.         parser2.feed(self.myneedseed_pagehtml.toPlainText())
 211.        
 212.         #print(parser.lista)
 213.         #print(parser2.lista)
 214.        
 215.         for oszlop1 in parser.lista:
 216.             self.tabla.append([oszlop1,''])
 217.        
 218.         for oszlop2 in parser2.lista:
 219.             if oszlop2 in parser.lista:
 220.                 self.tabla[parser.lista.index(oszlop2)]=[oszlop2,oszlop2]
 221.             else:
 222.                 self.tabla.append(['',oszlop2])
 223.         self.tabla.sort()
 224.  
 225. if __name__ == '__main__':
 226.     app = QApplication(sys.argv)  
 227.     app.setStyle('plastique') #windowsvista,cleanlooks,windows”, “motif”, “cde”, “plastique”, “windowsxp”, or “macintosh”.
 228.    
 229.     font1=Font1()
 230.     font2=Font2()
 231.     font3=Font3()
 232.    
 233.     QLocale.setDefault(QLocale(QLocale.Hungarian, QLocale.Hungary))
 234.     translatorFileName = "qt_"
 235.     translatorFileName += QLocale.system().name()
 236.     translator = QTranslator(app)
 237.     if translator.load(translatorFileName, QLibraryInfo.location(QLibraryInfo.TranslationsPath)):
 238.         app.installTranslator(translator)
 239.        
 240.     window=QMainWindow()
 241.     mainwindow = MainWindow(window)
 242.     sys.exit(app.exec_())
RAW Paste Data