Advertisement
S_Madanska

24.02.

Feb 23rd, 2021
135
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 2.06 KB | None
 1. ---------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------------Транзакции-------------------------------------
 3. ---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. --Задача 6-2.
 6. --Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 7. --после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
 8.  
 9. ---------------------------------------------------------------------------
 10. -----------------------------Процедури-------------------------------------
 11. ---------------------------------------------------------------------------
 12. --Пример 7-2.
 13. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър ORDER_ID
 14. --извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 15.  
 16. ---------------------------------------------------------------------------
 17. -----------------------------Функции---------------------------------------
 18. ---------------------------------------------------------------------------
 19. --Пример 7-5.
 20. --Да се създаде функция, връщаща като резултат (резултатен набор)
 21. --служителите с техните длъжности.
 22.  
 23.  
 24. ---------------------------------------------------------------------------
 25. -----------------------------Тригери---------------------------------------
 26. ---------------------------------------------------------------------------
 27. --Задача 9-1.
 28. --Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 29. --записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 30. --• идентификатор на клиент;
 31. --• стара фамилия;
 32. --• нова фамилия.
 33.  
 34.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement