idevpas

Proti-ruské kur... museli otočiť

Dec 23rd, 2021 (edited)
33
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.54 KB | None | 0 0
  1. Proti-ruské kur... museli otočiť pod ťarchou dôkazov! Alebo ako prefíkaný šváb vyd-bal s proti-ruským pšonkom a ukrom! Alebo európska "solidarita" v praxi!
  2. ----------------------------------------------
  3. V. Putin - Nemecko radšej predáva ruský plyn Poľsku a Ukrajine, než by zmierňovalo vysoké ceny na európskom trhu:
  4. https://www.slovgas.sk/zpravy-v-skratke/v-putin-nemecko-radsej-predava-rusky-plyn-polsku-a-ukrajine-nez-by-zmiernovalo-vysoke-ceny-na-europskom-trhu/
  5.  
  6. Energetika, Vladimir Putin:
  7. https://e.dennikn.sk/minuta/2659868
Add Comment
Please, Sign In to add comment