Advertisement
szabozoltan69

Untitled

Nov 19th, 2012
150
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/sh
 2.  
 3. fromdos TOPROD TOOFFR
 4. grep '|' TOPROD|grep -vi select |sed 's/ *//g;s/^/$q[/;s/x/]=array(/;s/|/,/;s/\:/,\"/;s/$/\"\)\;/' > TOPROD_
 5. grep '|' TOOFFR|grep -vi select |perl -p -w -e \
 6. 's/ *//g;s/^(.*)x(.*)\|(.*)\:(.*)\+(.*)$/\$ofpr[$1][]\=$2\; \$ofpw[$1][$2]\="$4"\; $3/;' - > TOOFFR_
 7. grep '|' TOOFFR_BYHAND          |perl -p -w -e \
 8. 's/ *//g;s/^(.*)x(.*)\|(.*)\:(.*)\+(.*)$/\$ofpr[$1][]\=$2\; \$ofpw[$1][$2]\="$4"\; $3/;' - >> TOOFFR_
 9. grep '|' TOOFFR_DIGIFON         |perl -p -w -e \
 10. 's/ *//g;s/^(.*)x(.*)\|(.*)\:(.*)\+(.*)$/\$ofpr[$1][]\=$2\; \$ofpw[$1][$2]\="$4"\; $3/;' - >> TOOFFR_
 11. #'s/ *//g;s/^(.*)x(.*)\|(.*)\:(.*)\+(.*)$/\$ofpr[$1][]\=$2\; \$ofpw[$1][$2]\="$4"\; \$ofel[$1][$2]\=$5\; $3/;' - > TOOFFR_
 12.  
 13. php change_n2i.php -a change_n2i > change_n2i.doit
 14. chmod 755                          change_n2i.doit
 15.                                  ./change_n2i.doit
 16.  
 17. f=alloffers_
 18. #m g=_product
 19. h=mindenusp_ #h=uspoffers_ - nem ezt használjuk
 20. j=tdsloffers_
 21. #k masra kell
 22. l=_VOIP
 23.  
 24. echo "<?php" > $f\n
 25. echo "<?php" > $f\i
 26. #m echo "<?php" > $g
 27.  
 28. grep    " N$" TOOFFR_ |sed 's/ N$//'>> $f\n
 29. grep -v " N$" TOOFFR_ |sed 's/ .$//'>> $f\i
 30.  
 31. #Kiküszöbölendő offerek
 32. k=kiv_
 33. cp $f\i $k\i
 34. cp $f\n $k\n
 35. cat noff        |xargs -iQ perl -pi -w -e 's/^(\$ofpr\['Q'\])/\/\/$1/' $k\i
 36. cat noff        |xargs -iQ perl -pi -w -e 's/^(\$ofpr\['Q'\])/\/\/$1/' $k\n
 37. cat noff_DIGIFON|xargs -iQ perl -pi -w -e 's/^(\$ofpr\['Q'\])/\/\/$1/' $k\i
 38. cat noff_DIGIFON|xargs -iQ perl -pi -w -e 's/^(\$ofpr\['Q'\])/\/\/$1/' $k\n
 39. mv $k\i $f\i
 40. mv $k\n $f\n
 41.  
 42. #korábbi make_alluspnrs
 43. echo '<?php $alluspnrs=array('                   >_alluspnrs
 44. grep USPP TOPROD|perl -p -w -e's/^ +//;s/ .*/,/'>>_alluspnrs
 45. A=$(tail -n1 _alluspnrs); B=$(echo $A|sed 's/,//'); perl -pi -w -e "s/^$A\n/$B/" _alluspnrs
 46. echo ');?>'                                     >>_alluspnrs
 47.  
 48. echo "<?php" > $h\n
 49. echo "<?php" > $h\i
 50. uspmeret=$(cat _alluspnrs|wc -l)
 51. for i in $(/usr/bin/seq 2 $uspmeret); do
 52. #vhogy elromlott: USP=$(cat _alluspnrs|awk -F',|)' "NR==$i {print \$1 }");
 53. USP=$(cat _alluspnrs|perl -p -w -e 's/,//g;s/\).*//g' - |awk "NR==$i {print $1 }");
 54.  
 55. #echo "QQQQQ" $USP >>$h\n
 56. #echo "QQQQQ" $USP >>$h\i
 57. grep "\=$USP\;" $f\n $f\i|perl -p -w -e 's/.*?\[(.*?)\].*/$1/' -|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\n>>$h\n
 58. grep "\=$USP\;" $f\n $f\i|perl -p -w -e 's/.*?\[(.*?)\].*/$1/' -|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\i>>$h\i
 59. #Nem hiba itt a két^^ fájl, mert először csak az offer_nr-eket keressük
 60. #x eredeti egyusp-s: grep "\=$USP\;" $f\n $f\i|perl -p -w -e 's/.*?\[(.*?)\].*/$1/' -|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\n>>$h\n
 61. #x eredeti egyusp-s: grep "\=$USP\;" $f\n $f\i|perl -p -w -e 's/.*?\[(.*?)\].*/$1/' -|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\i>>$h\i
 62. done
 63. echo "?>"   >> $h\n
 64. echo "?>"   >> $h\i
 65.  
 66. echo "<?php" > $j\n
 67. echo "<?php" > $j\i
 68. cat tdsl|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\i>>$j\i
 69. cat tdsl|xargs -iQ grep 'ofpr\['Q $f\n>>$j\n
 70. echo "?>"   >> $j\n
 71. echo "?>"   >> $j\i
 72.  
 73. perl -p -w -e 's/^(.*?)\t.*?\t.*?\t.*?\t(.*?)/$1:$2/' $l |sort -u > $l\_dict # Azaz ebből ezt: VSZLA   N   40395   EGYN    VOIP_SZLACSOKK_2010_tech =>VSZLA:VOIP_SZLACSOKK_2010_tech
 74.  
 75. echo '<?php' > $l\_i
 76. echo '<?php' > $l\_n
 77. grep '  I   ' $l | perl -p -w -e 's/^(.*?)\t.*?\t(.*?)\t(.*?)\t.*?$/\$ofpr\["$1"\]\[\]=$2\;  \$ofpw\["$1"\]\[$2\]="$3"\;/' - >> $l\_i
 78. grep '  N   ' $l | perl -p -w -e 's/^(.*?)\t.*?\t(.*?)\t(.*?)\t.*?$/\$ofpr\["$1"\]\[\]=$2\;  \$ofpw\["$1"\]\[$2\]="$3"\;/' - >> $l\_n
 79. grep '  I   ' $l | perl -p -w -e 's/^(.*?)\t.*?\t(.*?)\t(.*?)\t.*?$/\$ofpr\["$1"\]\[\]=$2\;  \$ofpw\["$1"\]\[$2\]="$3"\;/' - |grep -v '\[\"1' >> $f\i #alloffers-be is - de a már meglevő számosokat kiszűrjük. Lesznek betűvel ábrázolt offeres duplikációk
 80. grep '  N   ' $l | perl -p -w -e 's/^(.*?)\t.*?\t(.*?)\t(.*?)\t.*?$/\$ofpr\["$1"\]\[\]=$2\;  \$ofpw\["$1"\]\[$2\]="$3"\;/' - |grep -v '\[\"1' >> $f\n #alloffers-be is - de a már meglevő számosokat kiszűrjük. Lesznek betűvel ábrázolt offeres duplikációk
 81. echo '?>' >> $l\_i
 82. echo '?>' >> $l\_n
 83. echo '?>' >> $f\n
 84. echo '?>' >> $f\i
 85.  
 86. wget http://127.0.0.1/$(cat ~/bin/k)/csillagell.php?switch=1 -q -O mindenusp_csillagl
 87. wget http://127.0.0.1/$(cat ~/bin/k)/csillagell.php?switch=2 -q -O mindenusp_plusz
 88.  
 89. exit 0
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement