SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 22nd, 2019 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.    w System.Drawing.Graphics.DrawImage(Image image, Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height)
 3.    w System.Drawing.Graphics.DrawImage(Image image, Rectangle rect)
 4.    w System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEventArgs pe)
 5.    w System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
 6.    w System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
 7.    w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 8.    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 9.    w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 10.    w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 11.  
 12.  
 13. ************** Zestawy załadowane **************
 14. mscorlib
 15.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 16.     Wersja Win32: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
 17.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
 18. ----------------------------------------
 19. Loader
 20.     Wersja zestawu: 1.0.0.0
 21.     Wersja Win32: 1.0.0.0
 22.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Loader.exe
 23. ----------------------------------------
 24. System
 25.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 26.     Wersja Win32: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
 27.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
 28. ----------------------------------------
 29. System.Windows.Forms
 30.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 31.     Wersja Win32: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
 32.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
 33. ----------------------------------------
 34. System.Drawing
 35.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 36.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 37.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
 38. ----------------------------------------
 39. Antinet
 40.     Wersja zestawu: 1.0.0.0
 41.     Wersja Win32: 1.0.0.0
 42.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Loader.exe
 43. ----------------------------------------
 44. MetroFramework
 45.     Wersja zestawu: 1.4.0.0
 46.     Wersja Win32: 1.0.0.0
 47.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Loader.exe
 48. ----------------------------------------
 49. System.Configuration
 50.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 51.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 52.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
 53. ----------------------------------------
 54. System.Core
 55.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 56.     Wersja Win32: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
 57.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
 58. ----------------------------------------
 59. System.Xml
 60.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 61.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 62.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
 63. ----------------------------------------
 64. Microsoft.CSharp
 65.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 66.     Wersja Win32: 4.8.3752.0
 67.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll
 68. ----------------------------------------
 69. mscorlib.resources
 70.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 71.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 72.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 73. ----------------------------------------
 74. Accessibility
 75.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 76.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 77.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
 78. ----------------------------------------
 79. Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
 80.     Wersja zestawu: 0.0.0.0
 81.     Wersja Win32: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
 82.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
 83. ----------------------------------------
 84. Newtonsoft.Json
 85.     Wersja zestawu: 11.0.0.0
 86.     Wersja Win32: 1.0.0.0
 87.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Loader.exe
 88. ----------------------------------------
 89. System.Management
 90.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 91.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 92.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
 93. ----------------------------------------
 94. System.Runtime.Serialization
 95.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 96.     Wersja Win32: 4.8.3825.0 built by: NET48REL1LAST_B
 97.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
 98. ----------------------------------------
 99. System.Numerics
 100.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 101.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 102.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
 103. ----------------------------------------
 104. System.Dynamic
 105.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 106.     Wersja Win32: 4.8.3752.0
 107.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Dynamic/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Dynamic.dll
 108. ----------------------------------------
 109. Microsoft.CSharp.resources
 110.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 111.     Wersja Win32: 4.8.3752.0
 112.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.resources.dll
 113. ----------------------------------------
 114. WindowsFormsApp3
 115.     Wersja zestawu: 1.0.0.0
 116.     Wersja Win32: 1.0.0.0
 117.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Loader.exe
 118. ----------------------------------------
 119. Tesseract
 120.     Wersja zestawu: 3.3.0.0
 121.     Wersja Win32: 3.3.0.0
 122.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Tesseract.DLL
 123. ----------------------------------------
 124. InteropRuntimeImplementer.LeptonicaApiSignaturesInstance
 125.     Wersja zestawu: 0.0.0.0
 126.     Wersja Win32: 3.3.0.0
 127.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Tesseract.dll
 128. ----------------------------------------
 129. InteropRuntimeImplementer.TessApiSignaturesInstance
 130.     Wersja zestawu: 0.0.0.0
 131.     Wersja Win32: 3.3.0.0
 132.     CodeBase: file:///C:/Users/grala/OneDrive/Pulpit/123/Tesseract.dll
 133. ----------------------------------------
 134. PresentationCore
 135.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 136.     Wersja Win32: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
 137.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
 138. ----------------------------------------
 139. WindowsBase
 140.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 141.     Wersja Win32: 4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
 142.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
 143. ----------------------------------------
 144. System.Drawing.resources
 145.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 146.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 147.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
 148. ----------------------------------------
 149. System.Windows.Forms.resources
 150.     Wersja zestawu: 4.0.0.0
 151.     Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
 152.     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
 153. ----------------------------------------
 154.  
 155. ************** Debugowanie w trybie JIT **************
 156. Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
 157. aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
 158. wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
 159. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
 160. debugowaniem.
 161.  
 162. Na przykład:
 163.  
 164. <configuration>
 165.     <system.windows.forms jitDebugging="true" />
 166. </configuration>
 167.  
 168. Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
 169. są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
 170. i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top