Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Nov 10th, 2017
120
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 16.10 KB | None | 0 0
 1. Options:
 2. Bannednavne: "Fuck","Noob","Ingen","None","<none>","Staff","HeadAdmin","Nations","Mod","Moderator","Ejer","Owner","Mor","Fuc","Nigg",".",",","Lort","Server","pik","fisse","dick","dic","*","_","&","-","'","¥","+","?","=","]","[","{","}","(",")","^",":",";","Ω","@","£","%%","§","/" or "Admin"
 3. prefix: &7&l| &6&lTeam &7&l|
 4. on join:
 5. if {team::%uuid of player%} is set:
 6. if {team::%{team::%uuid of player%}%::kills} is not set:
 7. set {team::%{team::%uuid of player%}%::kills} to 0
 8. if {team::%{team::%uuid of player%}%::death} is not set:
 9. set {team::%{team::%uuid of player%}%::death} to 0
 10. if {team::%uuid of player%} is set:
 11. if {navn::%uuid of player%} is not set:
 12. set {navn::%uuid of player%} to "%player%"
 13. set {uuid::%player%} to "%uuid of player%"
 14.  
 15. on chat:
 16. cancel event
 17. if {team::%uuid of player%} is not set:
 18. broadcast "%colored player's prefix%%colored player's suffix% %player% &8| &r%message%"
 19. if {team::%uuid of player%} is set:
 20. broadcast "&8[&b&l%{team::%uuid of player%}%&8]%colored player's prefix%%colored player's suffix% %player% &8| &r%message%"
 21. stop
 22.  
 23. Command /team [<text>] [<offline player>] [<text>]:
 24. Trigger:
 25. If arg-1 is not set:
 26. if {team::%uuid of player%} is set:
 27. send "{@prefix} &eÅbner team menuen... "
 28. wait 20 ticks
 29. open chest with 5 rows named "&6Team: &e%{team::%uuid of player%}%" to player
 30. format slot 0 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 31. format slot 1 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 32. format slot 2 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 33. format slot 3 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 34. format slot 4 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 35. format slot 5 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 36. format slot 6 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 37. format slot 7 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 38. format slot 8 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 39. format slot 22 of player with skull of player named "&6Team: &e%{team::%uuid of player%}%" with lore "&6Team Kills: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::kills}%||&6Team Døde: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::death}%||&6Team Level: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::level}%||&6Team Bank: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::bank}%||&6Team Lavet: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::lavet}%" to be unstealable
 40. format slot 20 of player with chest named "&6Team Shop:" with lore "&eTeam butik, det er kun ejeren af teamet der kan åbne denne shop" to be unstealable
 41. format slot 36 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 42. format slot 37 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 43. format slot 38 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 44. format slot 39 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 45. format slot 40 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 46. format slot 41 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 47. format slot 42 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 48. format slot 43 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 49. format slot 44 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55. else:
 56. message "&6----&e---&6----&e----&6---&e---- &6&lTEAM &6----&e---&6----&e----&6---&e----"
 57. message "&6/team info &8| &7Viser denne menu."
 58. message "&6/team opret &8| &7For at lave en team &8| &6&LINFO: &7Det koster &e&L&o$1000&7."
 59. message "&6/team inviter &8| &7For at invitere en til din team."
 60. message "&6/team tilslut &8| &7For at joine en team."
 61. message "&6/team afvis &8| &7For at afvise en invitation."
 62. message "&6/team forlad &8| &7For at forlade en team."
 63. message "&6/team kick &8| &7For at smide en ud af din team."
 64. message "&6/team stats &8| &7Viser stats om din team."
 65. message "&6----&e---&6----&e----&6---&e---- &6&lTEAM &6----&e---&6----&e----&6---&e----"
 66. If arg-1 is "info":
 67. message "&6----&e---&6----&e----&6---&e---- &6&lTEAM &6----&e---&6----&e----&6---&e----"
 68. message "&6/team info &8| &7Viser denne menu."
 69. message "&6/team opret &8| &7For at lave en team &8| &6&LINFO: &7Det koster &e&L&o$1000&7."
 70. message "&6/team inviter &8| &7For at invitere en til din team."
 71. message "&6/team tilslut &8| &7For at joine en team."
 72. message "&6/team afvis &8| &7For at afvise en invitation."
 73. message "&6/team forlad &8| &7For at forlade en team."
 74. message "&6/team kick &8| &7For at smide en ud af din team."
 75. message "&6/team stats &8| &7Viser stats om din team."
 76. message "&6----&e---&6----&e----&6---&e---- &6&lTEAM &6----&e---&6----&e----&6---&e----"
 77.  
 78. if arg 1 is "shop":
 79. if arg 2 is not set:
 80. if {team::%uuid of player%} is set:
 81. if {team::%{team::%uuid of player%}%::ejer} is uuid of player:
 82. open chest with 5 rows named "&6Team: &e%{team::%uuid of player%}%" to player
 83. format slot 0 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 84. format slot 1 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 85. format slot 2 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 86. format slot 3 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 87. format slot 4 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 88. format slot 5 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 89. format slot 6 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 90. format slot 7 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 91. format slot 8 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 92. format slot 22 of player with skull of player named "&6Team: &e%{team::%uuid of player%}%" with lore "&6Team Kills: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::kills}%||&6Team Døde: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::death}%||&6Team Level: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::level}%||&6Team Bank: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::bank}%||&6Team Lavet: &e%{team::%{team::%uuid of player%}%::lavet}%" to be unstealable
 93. format slot 20 of player with chest named "&6Team Shop:" with lore "&eTeam butik, det er kun ejeren af teamet der kan åbne denne shop" to be unstealable
 94. format slot 36 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 95. format slot 37 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 96. format slot 38 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 97. format slot 39 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 98. format slot 40 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 99. format slot 41 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 100. format slot 42 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 101. format slot 43 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 102. format slot 44 of player with orange glass named "&f" to be unstealable
 103. else:
 104. send "{@prefix} &eDu er ikke ejer af teamet: &6%{team::%uuid of player%}%"
 105. else:
 106. send "{@prefix} &eDu er ikke med i noget teamet!"
 107.  
 108.  
 109. If arg-1 is "opret":
 110. if {team::%uuid of player%} is set:
 111. message "{@prefix} &6Du er allerede med i team &e%{team::%uuid of player%}% &6og hvis du vil forlade teamet.. &a/team forlad"
 112. stop
 113. Else:
 114. If player's balance is between -100000 and 999:
 115. Message "{@prefix} &6Du mangler 1000$ for at oprette et team!"
 116. stop
 117. Else:
 118. set {_arg2} to "%arg-2%" parsed as a text
 119. if arg 3 is set:
 120. message "{@prefix} &6Der må &4&LIKKE &6være &cmellemrum &6i team navnet."
 121. stop
 122. if length of {_arg2} is between -9999999999999 and 3:
 123. message "{@prefix} &6Dit team navn skal være længere end &c3 &6bogstaver!"
 124. stop
 125. if length of {_arg2} is above 15:
 126. message "{@prefix} &6Dit team navn må &4&LIKKE være længere end &c15 &6bogstaver!"
 127. stop
 128. if arg-2 contains {@Bannednavne}:
 129. message "{@prefix} &6Dit team må &4&lIKKE &6hedde &c%arg-2%"
 130. stop
 131. if arg-2 do not contain "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", "Æ", "Ø" or "Å":
 132. message "{@prefix} &6Dit team må &4&LIKKE &6hedde &c%arg-2%"
 133. stop
 134. if {team::%arg-2%} is set:
 135. message "{@prefix} &6Der er allerede et team der hedder &c%arg-2%&6."
 136. stop
 137. set {team::%uuid of player%} to "%arg-2%"
 138. set {team::%arg-2%} to "%arg-2%"
 139. set {team::%arg-2%::lavet} to now
 140. set {team::%arg-2%::ejer} to uuid of player
 141. set {navn::%uuid of player%} to "%player%"
 142. set {uuid::%player%} to "%uuid of player%"
 143. set {team::%arg 2%::death} to 0
 144. set {team::%arg 2%::kills} to 0
 145. set {team::%arg 2%::level} to 0
 146. set {team::%arg 2%::bank} to 0
 147. set {team::%arg-2%::chat} to "%arg-2%"
 148. add uuid of player to {team::%{team::%uuid of player%}%::medlemmer::*}
 149. remove 1000 from player's money
 150. message "{@prefix} &6Du har lavet et team navngivet &c%arg-2%&6."
 151. stop
 152.  
 153. if arg-1 is "forlad":
 154. if {team::%{team::%uuid of player%}%::ejer} is uuid of player:
 155. message "{@prefix} &6Du har forladt teamet &a%{team::%uuid of player%}%&6, men fordi du var ejeren, så blev hele teamet slettet! "
 156. delete {team::%{team::%uuid of player%}%::ejer}
 157. delete {team::%{team::%uuid of player%}%}
 158. loop {team::%{team::%uuid of player%}%::medlemmer::*}:
 159. remove loop-value from {team::%{team::%loop-value%}%::medlemmer::*}
 160. delete {team::%loop-value%}
 161. if {team::%uuid of player%} is set:
 162. message "{@prefix} &cDer skete en fejl, kontakt en staff."
 163. else:
 164. loop all players:
 165. if {team::%uuid of player%} is {team::%uuid of loop-player%}:
 166. message "{@prefix} &c%player% &7har forladt teamet." to loop-player
 167. remove uuid of player from {team::%{team::%uuid of player%}%::medlemmer::*}
 168. delete {team::%uuid of player%}
 169. stop
 170.  
 171. if arg 1 is "inviter":
 172. if {team::%uuid of player%} is not set:
 173. message "{@prefix} &6Du er ikke med i et team."
 174. stop
 175. else:
 176. if {team::%uuid of arg 2%} is set:
 177. message "{@prefix} &c%arg 2% &7er allerede med i et team."
 178. stop
 179. if {team::%player%::invite} is set:
 180. message "{@prefix} &c%arg 2% &7er allerede blevet inviteret til et team."
 181. stop
 182. if arg 2 is player:
 183. message "{@prefix} &6&oDu kan &4&L&oIKKE &7&oinvitere dig selv"
 184. stop
 185.  
 186. set {_player} to "%arg 2%" parsed as a player
 187. set {_playeruuid} to uuid of {_player}
 188. set {_uuidplayer} to "%{_playeruuid}%" parsed as a player
 189. if {_player} is online:
 190. if {team::%{team::%uuid of player%}%::ejer} is not uuid of player:
 191. message "{@prefix} &6Du &4&LSKAl &7være &cejeren &7for at invitere folk."
 192. stop
 193. else:
 194. if arg 2 is not set:
 195. message "{@prefix} &6Korrekt brug: &c/team inviter <navn>&7."
 196. stop
 197. else:
 198. if {team::%{_player}%::invite} is set:
 199. message "{@prefix} &c%arg 2% &7er allerede blevet inviteret til et team, få %{_player}% til at afvise den anden invitation med &c/team afvis&7."
 200. stop
 201. else:
 202. if {team::%{_uuidplayer}%} is set:
 203. message "{@prefix} &c%{_player}% &7er allerede med i et team."
 204. stop
 205. else:
 206. set {team::%{_player}%::invite} to "%{team::%uuid of player%}%"
 207. message "{@prefix} &6Du er blevet inviteret til &c%{team::%uuid of player%}% &7skriv &c/team tilslut &7for at joine teamet, for at afvise invitationen skriv &c/team afvis&7." to {_player}
 208. message "{@prefix} &6Du har inviteret &c%{_player}% &7til teamet."
 209. stop
 210. else:
 211. message "{@prefix} &c%arg 2% &7er ikke online.... Han/Hun skal være online."
 212.  
 213. if arg-1 is "afvis":
 214. If {team::%player%::invite} is set:
 215. message "{@prefix} &6Du har afvist invitationen fra &c%{team::%player%::invite}%&7."
 216. loop all players:
 217. if {team::%{team::%player%::invite}%::ejer} is uuid of loop-player:
 218. message "{@prefix} &c%player% &7har afvist invitationen." to loop-player
 219. delete {team::%player%::invite}
 220. stop
 221. else:
 222. message "{@prefix} &6Du er ikke blevet inviteret til et team!"
 223. stop
 224.  
 225. if arg 1 is "tilslut":
 226. if {team::%uuid of player%} is set:
 227. message "{@prefix} &6Du er allerede med i et team!"
 228. stop
 229. else:
 230. if {team::%player%::invite} is set:
 231. loop all players:
 232. if {team::%{team::%player%::invite}%::medlemmer::*} is uuid of loop-player:
 233. message "{@prefix} &c%player% &7har joinet teamet." to loop-player
 234. set {team::%uuid of player%} to {team::%player%::invite}
 235. add uuid of player to {team::%{team::%player%::invite}%::medlemmer::*}
 236. message "{@prefix} &6Du har joinet teamet &c%{team::%player%::invite}%&7."
 237. set {navn::%uuid of player%} to "%player%"
 238. set {uuid::%player%} to "%uuid of player%"
 239. delete {team::%player%::invite}
 240. stop
 241. else:
 242. message "{@prefix} &6Du er ikke blevet inviteret til et team ;("
 243. stop
 244.  
 245. if arg 1 is "kick":
 246. if {team::%uuid of player%} is not set:
 247. message "{@prefix} &6Du er ikke med i et team."
 248. else:
 249. if {team::%{team::%uuid of player%}%::ejer} is uuid of player:
 250. if arg 2 is not set:
 251. message "{@prefix} &6Korrekt brug: &c/team kick <spiller>&7."
 252. stop
 253. message "{@prefix} &6Du har smidt &c%arg 2% &7ud af teamet."
 254. delete {team::%{uuid::%arg 2%}%}
 255. remove {uuid::%arg 2%} from {team::%{team::%uuid of player%}%::medlemmer::*}
 256. message "{@prefix} &6Du er blevet smidt ud af teamet &c%{team::%uuid of player%}%&7." to {_player}
 257. stop
 258. else:
 259. message "{@prefix} &6Du &4&LSKAL &7være ejeren for at smide en ud af team."
 260. stop
 261.  
 262. If arg 1 is "stats":
 263. if arg 2 is not set:
 264. if {team::%uuid of player%} is set:
 265. Send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 266. Send " "
 267. Send "&6Kills: &a&l%{team::%{team::%uuid of player%}%::kills}%"
 268. Send "&6Dødsfald: &4&l%{team::%{team::%uuid of player%}%::death}%"
 269. Send ""
 270. Send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 271. else:
 272. send "{@prefix} &eDu er ikke med i noget team "
 273.  
 274. if arg 1 is "penge" or "bank" or "balance":
 275. if arg 2 is not set:
 276. if {team::%uuid of player%} is set:
 277. send "{@prefix} &eLoader team bank... "
 278. wait 20 ticks
 279. send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 280. send " "
 281. send "{@prefix} &eDit team har: &6%{team::%{team::%uuid of player%}%::bank}%DKK"
 282. send " "
 283. send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 284. else:
 285. send "{@prefix} &eDu er ikke med i noget team"
 286. else:
 287. if player have permission "team.admin":
 288. if {team::%arg-2%} is set:
 289. send "{@prefix} &eLoader &6%arg-2%'s &eteam bank... "
 290. wait 20 ticks
 291. send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 292. send " "
 293. send "{@prefix} &eDit team har: &6%{team::%arg-2%::bank}% DKK"
 294. send " "
 295. send "&6----&e---&6---- &6&lTEAM STATS &6----&e---&6----"
 296. else:
 297. send "{@prefix} &6%arg 2% &efindes ikke!"
 298. else:
 299. send "{@prefix} &c&oIngen Adgang"
 300. if arg 1 is "tc" or "chat":
 301. set {_arg2} to {team::%uuid of player%}
 302. if {team::%uuid of player%} is set:
 303. loop all players:
 304. if {team::%{team::%{_arg2}%}%::chat} is set:
 305. send "test %arg 2%" to loop-player
 306.  
 307. On death:
 308. If {team::%uuid of attacker%} is set:
 309. add 1 to {team::%{team::%uuid of player%}%::kills}
 310. If {team::%uuid of victim%} is set:
 311. add 1 to {team::%{team::%uuid of player%}%::death}
 312.  
 313. On death:
 314. If attacker is a player:
 315. execute player command "eco give %attacker% 10"
 316. If victim is a player:
 317. execute player command "eco take %victim% 5"
 318.  
 319. on damage:
 320. if {team::%uuid of attacker%} is {team::%uuid of victim%}:
 321. set {_random} to a random number between 0 and 100
 322. if {_random} is not between 0 and {team::%{team::%uuid of attacker%}%::damage}:
 323. message "{@prefix} &6Du kan ikke slå på &a&o%victim%&6, da i er samme team!" to attacker
 324. cancel event
 325. stop trigger
 326. else:
 327. stop trigger
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement