Guest User

launcher.txt

a guest
May 10th, 2017
842
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [2017-05-10 19:45:39.552] [DISPLAY] Using DPI 96
 2. [2017-05-10 19:45:39.717] [DISPLAY] File version 10000:4080001 (for D:\gta v\GTA5.exe)
 3. [2017-05-10 19:45:39.921] [DISPLAY] File version 10002:10004 (for C:\Program Files\Rockstar Games\Social Club\socialclub.dll)
 4. [2017-05-10 19:45:40.096] [DISPLAY] File version 10000:3f30001 (for D:\gta v\GTAVLauncher.exe)
 5. [2017-05-10 19:45:40.175] [DISPLAY] Version: 1.0.231.0|1.0.1032.1|1.2.1.4|1.0.1011.1|FFP
 6. [2017-05-10 19:45:40.684] [DISPLAY] OS version: Major: 6, Minor: 1, Build: 7601, Platform: 2
 7. [2017-05-10 19:45:40.822] [DISPLAY] File version 10000:3 (for D:\gta v\PlayGTAV.exe)
 8. [2017-05-10 19:45:41.639] [DISPLAY] File version 10000:4080001 (for D:\gta v\GTA5.exe)
 9. [2017-05-10 19:45:42.028] [DISPLAY] Opened options file.
 10. [2017-05-10 19:45:42.296] [DISPLAY] File version 10002:10004 (for C:\Program Files\Rockstar Games\Social Club\socialclub.dll)
 11. [2017-05-10 19:45:42.471] [DISPLAY] Social Club initializing...
 12. [2017-05-10 19:45:43.715] [DISPLAY] Attempting to create device...
 13. [2017-05-10 19:45:43.728] [DISPLAY] Attempting to initialise DX9 COM object...
 14. [2017-05-10 19:45:43.743] [DISPLAY] Window size: 690 x 496
 15. [2017-05-10 19:45:43.794] [DISPLAY] Successfully created DX Device!
 16. [2017-05-10 19:45:46.567] [DISPLAY] Geo: PL
 17. [2017-05-10 19:45:56.646] [DISPLAY] File version 10000:4080001 (for D:\gta v\GTA5.exe)
 18. [2017-05-10 19:46:12.106] [DISPLAY] In-place download is up-to-date.
 19. [2017-05-10 19:46:12.330] [DISPLAY] Launching game...
 20. [2017-05-10 19:46:12.343] [DISPLAY] (path: D:\gta v\GTA5.exe cmdline: "D:\gta v\GTA5.exe")
 21. [2017-05-10 19:47:50.456] [DISPLAY] Game exited with code 0xc0000005
 22. [2017-05-10 19:47:50.456] [ ERROR ] Unable to stat out-file!
 23. [2017-05-10 19:47:50.469] [ ERROR ] ************************************************************************
 24. [2017-05-10 19:47:50.469] [ ERROR ] * Setting error condition
 25. [2017-05-10 19:47:50.477] [ ERROR ] * Category: 1 (ERROR_CATEGORY_LAUNCHER)
 26. [2017-05-10 19:47:50.478] [ ERROR ] * Code: 107 (LAUNCHER_ERR_GAME_CRASHED)
 27. [2017-05-10 19:47:50.478] [ ERROR ] * Extra:
 28. [2017-05-10 19:47:50.478] [ ERROR ] * Localised: Błąd programu uruchamiającego. Kod: 107
 29. [2017-05-10 19:47:50.478] [ ERROR ] ************************************************************************
 30. [2017-05-10 19:47:50.486] [ ERROR ] Unable to read out-file!
 31. [2017-05-10 19:47:50.493] [ ERROR ] ************************************************************************
 32. [2017-05-10 19:47:50.493] [ ERROR ] * Setting error condition
 33. [2017-05-10 19:47:50.494] [ ERROR ] * Category: 5 (ERROR_CATEGORY_EXIT_CODE)
 34. [2017-05-10 19:47:50.495] [ ERROR ] * Code: -1073741819 (c0000005)
 35. [2017-05-10 19:47:50.495] [ ERROR ] * Extra:
 36. [2017-05-10 19:47:50.495] [ ERROR ] * Localised: Grand Theft Auto V niespodziewanie przestało działać.
 37.  
 38. Proszę kliknąć Spróbuj ponownie poniżej, aby uruchomić grę ponownie, lub wybrać Tryb awaryjny, aby uruchomić grę ze zredukowanymi ustawieniami graficznymi.
 39.  
 40. Jeśli problemy z działaniem gry powtarzają się, prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną Rockstar Games na stronie http://support.rockstargames.com
 41. [2017-05-10 19:47:50.495] [ ERROR ] ************************************************************************
 42. [2017-05-10 19:47:50.508] [ ERROR ] Exit code 0xc0000005 indicates a game crash (STATUS_ACCESS_VIOLATION)
 43. [2017-05-10 19:47:50.523] [ ERROR ] Unable to clear in-file and out-file!
 44. [2017-05-10 19:51:14.651] [DISPLAY] Uninitializing.
RAW Paste Data