SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 93 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Fabryka lodów każdego dnia produkuje na tej samej maszynie lody o sześciu różnych smakach.
 3. Zmiana produkcji ze smaku i na smak j wymaga przestrojenia maszyny, czyli przygotowania
 4. (w tym umycia) do nowej produkcji, które trwa określony czas. Podana niżej tablica zawiera
 5. informację o czasach przestrojenia maszyny.
 6. i\j
 7.      1 2 3 4 5 6
 8. 1 0 7 20 21 12 23
 9. 2 27 0 13 16 46 5
 10. 3 53 15 0 25 27 6
 11. 4 16 2 35 0 47 10
 12. 5 31 29 5 18 0 4
 13. 6 28 24 1 17 5 0
 14. Znaleźć kolejność produkcji, przy której całkowity czas przestrojenia maszyny jest minimalny. Przyjąć, że na koniec dnia maszyna ma być przygotowana do produkcji w następnym dniu.
 15.  
 16. Odp: Minimalny całkowity czas przestrojenia maszyny wynosi 63. Oto przykładowa kolejność
 17. produkcji lodów, dla której całkowity czas przestrojenia maszyny jest minimalny: 1,2,6,5,3,4,1.
 18.  
 19.  
 20. */
 21. package aisd;
 22.  
 23. public class Zad2_2_5 {
 24.  
 25.     final static int N = 6; // permutacje n-elementowe
 26.     private static int[] l = new int[N];
 27.     private static int[][] tabSmak = {{0, 7, 20, 21, 12, 23},{27, 0, 13, 16, 46, 5},{53, 15, 0, 25, 27, 6},{16, 2, 35, 0, 47, 10},{31, 29, 5, 18, 0, 4},{28, 24, 1, 17, 5, 0} };
 28.     private static int[] najKomb = new int[N];
 29.     private static int najmniejszyCzas = Integer.MAX_VALUE;;
 30.     private static int czasPrzestrojenia;
 31.     private static int aktualnyCzas;
 32.    
 33.    
 34.     public static void main(String[] args) {
 35.         permutacje(0);
 36.     }
 37.    
 38.     static int liczCzas(int[] l)
 39.     {
 40.         int zliczCzas = 0;
 41.         for (int i = 0; i < l.length-2; i++)
 42.         {
 43.             zliczCzas += tabSmak[ l[i] ] [ l[i+1] ];
 44.         }
 45.         zliczCzas += tabSmak[l[l.length]][l[0]];
 46.         return zliczCzas;
 47.     }
 48.    
 49.  
 50.     static void permutacje(int i) {
 51.         if (i == N) {
 52.             for (int j = 0; j < N; j++) {
 53.                 aktualnyCzas += liczCzas(l);
 54.                     if(aktualnyCzas<najmniejszyCzas)
 55.                     {
 56.                         najmniejszyCzas = aktualnyCzas;
 57.                         for (int m = 0; m < najmniejszyCzas; m++)
 58.                         {
 59.                             najKomb[m] = l[m];
 60.                         }
 61.                     }
 62.                 System.out.print(l[j] + " ");
 63.             }
 64.             System.out.println();
 65.         }
 66.     else
 67.         {
 68.             for (int j = 1; j <= N; j++) {
 69.                 int k;
 70.                 for (k = 0; k < i; k++) {
 71.                     if (l[k] == j) {
 72.                         break;
 73.                     }
 74.                 }
 75.                 if (k == i) {
 76.                     l[k] = j;
 77.                     permutacje(i + 1);
 78.                 }
 79.             }
 80.         }  
 81.     }
 82. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top