SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2019 99 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package techmultlab01;
 2.  
 3. import java.io.FileInputStream;
 4. import java.io.FileNotFoundException;
 5. import java.io.IOException;
 6.  
 7. public class Mp3Reader_ID3 {
 8.    
 9.     String path = "C:\\Users\\User\\Documents\\mp3ToCheck.mp3";
 10.    
 11.     public void readOneByte() throws FileNotFoundException {
 12.         FileInputStream file = null;
 13.         int headerFounderT, headerFounderA, headerFounderG, fakeChar, founder, genre = 0;
 14.         boolean headerFound = false;
 15.         String title = "";
 16.         String artist = "";
 17.         String album = "";
 18.         String year = "";
 19.         String comments = "";
 20.        
 21.         try {
 22.           file = new FileInputStream(path);
 23.          
 24.           // dopóki nie znajdzie nagłówka szuka dalej
 25.           while(!headerFound) {
 26.               headerFounderT = file.read(); // szukanie po bajcie
 27.               if (headerFounderT == 84) { // jeżeli zmienna jest równa "T" to wchodzi w ifa
 28.                   headerFounderA = file.read(); // interesuje nas kolejny bajt, więc szukamy raz jeszcze i przechodzimy do kolejnego
 29.                   if (headerFounderA == 65) { // jeżeli zmienna jest równa "A" to wchodzi w ifa
 30.                       headerFounderG = file.read();
 31.                       if(headerFounderG == 71) { // jeżeli zmienna jest równa "G" to wchodzi w ifa
 32.                           fakeChar = file.read();
 33.                           if(fakeChar != 20) { // jeżeli zmienna nie jest równa jakiemuś gównoznakowi to wchodzi w ifa
 34.                               // musi znalezć kolejną ramkę po tej fałszywej
 35.                               founder = fakeChar;
 36.                               headerFound = true;
 37.                              
 38.                               for (int i = 0; i < 30; i++) { // pole "tytuł" ma wielkość 30 znaków
 39.                                   title += (char)founder; // dodaję do zmiennej "title" kolejne znaki, a następnie wypisuję to na ekran
 40.                                   founder = file.read();
 41.                               }
 42.                          
 43.                           System.out.println("Tytuł piosenki: " + title.trim());
 44.                          
 45.                           for (int i = 0; i < 30; i++) {
 46.                               artist += (char)founder;
 47.                               founder = file.read();
 48.                           }
 49.                          
 50.                           System.out.println("Wykonawca: " + artist.trim());
 51.                          
 52.                           for (int i = 0; i < 30; i++) {
 53.                               album += (char)founder;
 54.                               founder = file.read();
 55.                           }
 56.                          
 57.                           System.out.println("Album: " + album.trim());
 58.                          
 59.                           for (int i = 0; i < 4; i++) {
 60.                               year += (char)founder;
 61.                               founder = file.read();
 62.                           }
 63.                          
 64.                           System.out.println("Rok: " + year);
 65.                          
 66.                           for (int i = 0; i < 30; i++) { // w tej pętli zaczytywany jest o jeden bajt za dużo, ale przyda się
 67.                               comments += (char)founder;
 68.                               founder = file.read(); // ostatni zaczytany w pętli bajt jest już ostatnim w pliku i jest to gatunek
 69.                           }
 70.                          
 71.                           System.out.println("Komentarz: " + comments.trim());
 72.                          
 73.                           genre = founder;
 74.                           System.out.println("Gatunek: " + genre);
 75.                          
 76.                          
 77.                           }
 78.                       }
 79.                   }
 80.               }
 81.           }
 82.                          
 83.         } catch (FileNotFoundException f) {
 84.           throw f;
 85.         } catch (IOException i) {
 86.           i.printStackTrace();
 87.         } finally {
 88.           try {
 89.             if (file != null) {
 90.               file.close();
 91.             }
 92.           } catch (IOException e) {
 93.           }
 94.         }
 95.       }
 96.    
 97.    
 98.  
 99. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top