SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 24th, 2019 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Console.WriteLine("Przykladowy tekst");
 2.             Console.Write("Przykladowy tekst");
 3.              // Wielkość liter ma znaczenie, tekst może zawierać polskie znaki diakrytyczne
 4.  
 5.             //Zad 7
 6.             Console.WriteLine("Testowe");
 7.             Console.Write("dsadas");
 8.             Console.WriteLine("ąęąććźęęęa");
 9.             Console.Write("Duże ZnaakII");
 10.             //WriteLine zaczyna kolejną komende od nowej linijki
 11.  
 12.             //Zad 8
 13.             Int32 a, b;
 14.             a = 130;
 15.             b = 15;
 16.             Console.WriteLine("Wartość a i b wynosi odpowiednio: " + a + " oraz " + b + " i są to liczby całkowite.");
 17.            
 18.             //Nazwy zmiennych to a i b, są typu Int, można je wyświetlać w jednej komendzie poprzez +
 19.             Int32 c = 10;
 20.             Console.WriteLine("Przypisanie wartości przy deklaracji zmiennej: " + c);
 21.            
 22.             //Zad 9
 23.             c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 24.             Console.WriteLine("Typ zmiennej double: ", c);
 25.             Console.ReadKey(true);
 26.  
 27.  
 28.  
 29. namespace ConsoleApplication3
 30. {
 31.     //Zad3_2
 32.     class Program
 33.     {
 34.         static void Main(string[] args)
 35.         {
 36.             Int32 a;
 37.             Console.WriteLine("Podaj liczbę");
 38.             a = Int32.Parse(Console.ReadLine());
 39.             switch (a)
 40.             {
 41.                 case 0:
 42.                     {
 43.                     Console.WriteLine("Zero");
 44.             }
 45.                     break;
 46.                 case 1:
 47.                     {
 48.                         Console.WriteLine("Jeden");
 49.                     }
 50.                     break;
 51.                       case 2:
 52.                     {
 53.                         Console.WriteLine("Dwa");
 54.                     }
 55.                     break;
 56.                 default:
 57.                     {
 58.                         Console.WriteLine("Nie wiem");
 59.                     }
 60.                     break;
 61.  
 62.             }
 63.             Console.ReadKey();
 64.  
 65.         }
 66.     }
 67. }
 68.  
 69. //Zad3_2
 70.     class Program
 71.     {
 72.         static void Main(string[] args)
 73.         {
 74.             double a, b, c, pierwiastek, x0, x1, x2;
 75.             double delta;
 76.             Console.WriteLine("Podaj pierwszą liczbę: ");
 77.             a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 78.             Console.WriteLine("Podaj drugą liczbę: ");
 79.             b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 80.             Console.WriteLine("Podaj trzecią liczbę: ");
 81.             c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 82.  
 83.             delta = (b * b) - 4 * a * c;
 84.             pierwiastek = (int)Math.Sqrt(delta);
 85.  
 86.  
 87.             if (delta > 0)
 88.             {
 89.                 x1 = (-b - pierwiastek)/2*a;
 90.                 x2 = (-b + pierwiastek)/2*a;
 91.                 Console.WriteLine("Delta wynosi:{0} ", delta);
 92.                 Console.WriteLine("Wynik równania kwadratowego wynosi: {0} i {1}", x1, x2);
 93.             }
 94.             else if (delta == 0)
 95.             {
 96.                 x0 = -b/2*a;
 97.                 Console.WriteLine("Delta wynosi: {0} ", delta);
 98.                  Console.WriteLine("Wynik równania kwadratowego wynosi: ", x0);
 99.             }
 100.             else if (delta < 0)
 101.             {
 102.                 Console.WriteLine("Delta jest równa 0");
 103.  
 104.             }
 105.  
 106.  
 107.             Console.ReadKey();
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top