SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 25th, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.  Många forskare bland annat Kenneth Hyltenstam, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning,
  2.  Sofia Tingsell som är forskare i svenska som andraspråk i Göteborgs Universitet, Ulrika Magnusson, forskare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och
  3. många internationella forskare såsom Jim Cummins, professor vid University of Toronto
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top