Advertisement
Guest User

cyberpoliceUA

a guest
Mar 16th, 2018
3,478
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.33 KB | None | 0 0
 1. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” № 4149497871879740;
 2. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №4149605466250255;
 3. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №5168755931585505;
 4. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №5168757353233192;
 5. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” № 5168742201799719;
 6. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №4149605466250255;
 7. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №5168755931585505;
 8. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” №5168757353233192;
 9. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” № 5168742201799719
 10. - платіжна картка ТОВ КБ “Приватбанк” 5168 7551 1075 8964 видана на ім’я Жукова Івана Всеволодовича
 11.  
 12. 4149 4393 9438 0418 видана на ім’я Ющишин Дмитра Юрієвича
 13. 5168 7551 0759 6864 видана на ім’я Марковської Ніни Миколаївни
 14. 5168 7573 0880 5912 видана на ім’я Пазюри Артема Миколайовича
 15. 5168 7551 1361 9551 видана на ім’я Пометей Людмили Анатоліївни
 16. 5168 7427 0665 8451 видана на ім’я Бичиховськго Юрія Миколайовича
 17. 5168 7551 0255 0171 видана на ім’я Колядової ОльгиЮріївни
 18. 5168 7551 0254 7789 видана на ім’я Сидорчука Євгена Вячеславовича
 19. 5168 7572 4403 2852 видана на ім’я Демяненко Світлани Вікторівни,
 20. 5168 3 2274 6381 видана на ім’я Рогачишина Володимира Водимировича.
 21. платіжна картка АТ “Ощадбанк” №5168757353233192
 22. платіжна картка “Альфабанк” №5351961012061871 на ім’я Завялова О.О.;
 23. 0638606205; 0984408066, 0506579444, 0950930777, 0983062861; 0961275897;
 24. 0731776400; 0639117799; 0935233540, № 0930313241, № 0734380300, №0734436237, № 0631494682; 093 530 48 39; 097 127 66 81
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement